Startpagina | LINKS | CONTACT

Een kijkje in Oud Apeldoorn

Welkom op de website www.oud-apeldoorn.nl

Heeft u nog oude foto's of films van Apeldoorn? Neem dan contact op via onderstaand emailadres.
Indien gewenst kom ik de foto's bij u ophalen om te scannen. Ook foto's in albums kan ik scannen zonder dat ze verwijderd hoeven te worden.

Berry Meester - info@oud-apeldoorn.nl

(Deze site is een particulier initatief en NIET van de Vereniging Oud Apeldoorn)

Laatste wijziging op www.oud-apeldoorn.nl

Loseweg 7

Fotokaart uit ca. 1920 van het woonhuis van de in Amsterdam geboren arrondissements-schoolopziener Jan Coenraad Ruijs (1854-1940) op de hoek met de Bloemwijklaan. Ruijs woonde hier van 1902 tot 1940. Inwonend was de in Deventer geboren dienstbode Maria Elisabeth Harink (1880-1949). Na het overlijden van Jan vertrok de dienstbode naar Loseweg 30. (Coll. W. Boomgaard)

Griftstraat 11

Bewonersgeschiedenis van Griftstraat 11, zie Griftstraat in de "Straten A-Z".
Ongelokaliseerd 035 = Mariastraat 67 Apeldoorn

Opgelost op 18-11-2022 door Dibbler via de website www.zoekplaatjes.nl

Fotokaart van fotograaf Haalman uit Groningen. Toch denk ik dat de foto gemaakt is in Apeldoorn. Dit type woonhuis uit de midden jaren '20 komt hier veel voor. De huisnummers zijn van links naar rechts: 65, 67 en 69. De reden dat ik bijna zeker weet dat de foto genomen is in Apeldoorn komt ook door het hekwek. Dit type hek werd gemaakt bij de smederij Versteeg aan de Sprengenweg 72-2. Er staan er nog heel veel in Apeldoorn en enkele zijn nog voorzien van een metalen (reclame)plaatje van de firma Versteeg. Wie weet waar deze huizen staan/stonden?
Veel foto's en zeer veel extra info over de Billitonlaan. Zie: Billitonlaan in "Straten A-Z".
Verlengde Molenstraat

Dit was een huis voor onbehuisden rond 1910 gelegen aan de Molenstraat tussen het Kanaal en de Deventerstraat. Voor 1913 heette dit gedeelte de Kerkweg of ook wel Verlengde Molenstraat. Waar het exact gelegen heeft is mij niet bekend. (Zie: Molenstraat (Verlengde) voor nog meer ansichten van deze boerderij)

Voorlaatste wijziging op www.oud-apeldoorn.nl

Asselsestraat 161-161/2

Electrische Meubelfabriek en Houtdraaierij ,,De Toekomst'' van G. Hendriks. (ca. 1932) - (Coll. B. Meester)

Arnhemseweg 21

Het hoofdkantoor van de Nationaal Christen-Geheel Onthouders Vereeniging (N.C.G.O.V.) Op deze bedrijfsbriefkaart uit 1909 is het adres nog Arnhemsche Straatweg 9/111. (Coll. B. Meester)

Veel foto's en info over de Gardenierslaan. Zie: Gardenierslaan in "Straten A-Z".

Tuinstraat 56

Woonhuis genaamd "Excelsior" in de jaren '20.

Arnhemseweg 348

In oorlogstijd was het Klein-Seminarie bezet door de Duitsers. Het werd omgedoopt tot General Mülverstedt Kaserne. Hier was de SS-Kraftfahrschule I gevestigd, er werden militairen opgeleid tot bestuurders van zware (pantser)voertuigen. (Coll. B. Meester).

Cereslaan 3

Woonhuis uit 1924 gebouwd in opdracht van de metselaar Johannes Christiaan Hajée, hiervoor woonachtig aan de Molenstraat 12. De foto is begin jaren '80 genomen. (Foto: Hans van Haaren)

Circa 50 nieuwe foto's en ansichtkaarten van de Hoofdstraat tussen het Stationsplein en de Kalverstraat.
Zie: Hoofdstraat -1- tot Kalverstraat

Asselsestraat 86

De kruidenierszaak van de in Leeuwarderadeel geboren Pieter Visser (1872-1935). Pieter en zijn eveneens in Leeuwarderadeel geboren vrouw Akke Kaastra (1882-1980) kwamen op 8 augustus 1908 naar Apeldoorn vanuit Leeuwarderadeel. Voor Pieter voor zichzelf begon was hij werkzaam bij de kruidenier Teunis Beekman. Rond 1911 begon hij voor zichzelf in dit pand aan de Asselsestraat. Ten tijde van deze oude foto was het huisnummer 66. Rond 1930 is er omgenummerd naar 86. Het pand is gesloopt voor uitbreiding van Middelink. (Coll. W. Boomgaard)

18 juni 1909 - Ansichtkaartenserie uitgegeven door de Nieuwe Apeldoornsche Courant.
Apeldoorn viert feest in verband met de geboorte van prinses Juliana.

Serie van 24 ansichtkaarten in de rubriek "Straten A-Z" onder de "F" van "Feesten 1909 - Julianafeest".

Het Woldhuis 11

Gebouwd rond 1865 voor de familie van de in Amsterdam geboren burgemeester Peter Marius Tutein Nolthenius (1814-1896). Ook zijn zoon Henri Paul Jules (1861-1930) werd burgemeester van Apeldoorn. Ten tijde van deze ansicht (verzonden in 1935) is het huis in gebruik als Pension 't Woldhuis van P.C. Servaas. Dit pand staat er nog altijd maar is later vergroot en hoger geworden en nu in gebruik bij Stchting Veldwerk Nederland. (Coll. W. Boomgaard)

Het Woldhuis 11

De achterzijde van het pension van Servaas op een ansichtkaart, verzonden in 1935. (Coll. W. Boomgaard)

Halstraat 6

Carrosseriefabriek van Van Binsbergen in de jaren '60. Gebouwd in 1932 ook als carrosseriefabriek in opdracht van J.B. Gort. De architect was H. Verkerk. Gesloopt vanwege nieuwbouwproject Welgelegen. (Coll. B. Meester)

Trompstraat

De Trompstraat versierd vanwege de bevrijding in 1945. We kijken vanuit de Van Galenstraat in de richting van de Asselsestraat. Het pand op de achtergrond is Asselsestraat 38. (Coll. W. Boomgaard)

Deventerstraat

De Deventerstraat gezien vanaf de Kerklaan. Links de stalhouderij van Willem Geurts (1849-1920). De villa op de achtergrond stond op de hoek met de Deventerstraat-Stationsstraat. Echt alles is weg op deze foto…..(Coll. B. Meester)

Ongelokaliseerd 034

Zoekplaatje van een woonhuis wat heel veel weg heeft van Mariastraat 14. Er zijn kleine verschillen en naast de Mariastraat 14 heeft nooit deze bebouwing gestaan. (Coll. B. Meester)

Deventerstraat 65
Het doorgangshuis Oud-Veldzicht wat gestaan heeft aan de Deventerstraat 65. (Coll. B. Meester)

Folkert Bruining heeft onderzoek gedaan naar dit huis en dit is gepubliceerd in het Infomagazine van Welgelegen juni 2021'.
Klik HIER [2.687 KB] om het te lezen.

Groenoordlaan 10

Dit woonhuis is waarschijnlijk gebouwd in 1906. De straat heette toen nog de Rembrandtlaan en vanaf 26 april 1907 was de hoofdbewoner de in Geldrop geboren Elisabeth Helena Rovers (1842-1926). Elisabeth Rovers was directrice van Oud-Veldzicht een tehuis aan de Deventerstraat 65. (Coll. B. Meester)