Startpagina | LINKS | CONTACT

Een kijkje in Oud Apeldoorn

Welkom op de website www.oud-apeldoorn.nl

Heeft u nog oude foto's of films van Apeldoorn? Neem dan contact op via onderstaand emailadres.
Indien gewenst kom ik de foto's bij u ophalen om te scannen. Ook foto's in albums kan ik scannen zonder dat ze verwijderd hoeven te worden.

Berry Meester - info@oud-apeldoorn.nl

(Deze site is een particulier initatief en NIET van de Vereniging Oud Apeldoorn)

Laatste wijziging op www.oud-apeldoorn.nl

Billitonlaan 33

Foto via Goos Makelaardij.

Billitonlaan 33

Foto via Goos Makelaardij.

Heel veel foto's en ansichtkaarten toegevoegd aan de Asselsestraat.

Parelvisserstraat

Foto van de brandende molen aan de Anklaarseweg (ca, 1970), genomen vanaf een 9-hoog flat aan de Parelvisserstraat. (Foto: Wilco Vaartjes)


-Nieuw- Hoofdstuk "Fotografen".
Weer 12 fotografen toegevoegd (24-01-2023) uit de collecties van Wim Boomgaard en mijzelf.

Schuttersweg 125

Een familie uitstapje van de familie van Reekum en Co.

In 1936/1937 maakten de families v.l.n.r: Buys, Kuyt, A. van Reekum, Dijkkamp, C. van Reekum, en Uijt den Bogaard een fietstocht naar de chemische fabriek "Meppelin" van de familie Buitenhuis in Nunspeet om daar een feestje te bouwen.

Het was een idee om zondag de auto te laten staan en de pas uitgekomen tandems van rijwielhandel Gerrit van Zuphen eens uit te proberen. Dat deze Apeldoornse zakenmensen respectievelijk schildersbedrijf, sigarenmagazijn, plaatijzerindustrie, wasserij en smederij geen peddelaars waren bewijst wel hun kleding, de bezemwagen en de afspraak om de vrachtauto van wasserij "Driehuizen" beschikbaar te houden om uitvallers op te halen. (Foto: Atze Reidinga)

Eerdere aanvullingen op www.oud-apeldoorn.nl

Nieuwstraat 63 (nu nr. 295)

School nr. 1. Gebouwd in 1863 als aandenken aan admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-1819). Het was een openbare school voor Uitgebreid Lager Onderwijs en werd ook wel "Instituut van Kinsbergen" genoemd. Het ontwerp kwam van de gemeente-architect C.W.A. de Groot. De aannemer was R. Willemsen uit de Mariastraat die de laagste inschrijver was met fl. 9849,- Het eerste schoolhoofd was de in Middelburg geboren Balthazar Jan van Pritzelwitz van der Horst (1839-1919). Het gebouw heeft ook lang dienst gedaan als muziekschool en momenteel is het een café-restaurant. (Coll. B. Meester)

Jachtlaan 61-63

Deze dubbele villa op de hoek met de Aquamarijnstraat is gebouwd in 1932 in opdracht van J.W. Terpstra, het ontwerp kwam van de architect Evert Vermeer. Wie J.W. Terpstra was is niet duidelijk maar de eerste bewoners van nr. 61 waren het gezin van de in Westdongeradeel geboren landbouwer Jacob Terpstra (1891-19?). Op nr. 63 waren de eerste bewoners het gezin van de in Veenendaal geboren candidaat-notaris Jan Izaak Stempvoort (1904-1943). (Coll. W. Boomgaard)

Hoofstraat 40

Deze villa is gebouwd in 1896. Mogelijk was de architect J.A. Wijn. De eerste bewoners waren het gezin van de in Maassluis geboren Coenraad Kapteijn (1843-1909) en zijn eveneens in Maassluis geboren vrouw Petronella van Santen (1841-1896). Vanaf 1913 tot 1922 was hier ,,Sigarenmagazijn Multifaria'' van de in Zwolle geboren Jacob Hendrik de Vries (1869-1939) gevestigd. Ook verkocht hij koffie en thee van het merk ,,Eureka''. (Coll. B. Meester)

Loseweg 7

Fotokaart uit ca. 1920 van het woonhuis van de in Amsterdam geboren arrondissements-schoolopziener Jan Coenraad Ruijs (1854-1940) op de hoek met de Bloemwijklaan. Ruijs woonde hier van 1902 tot 1940. Inwonend was de in Deventer geboren dienstbode Maria Elisabeth Harink (1880-1949). Na het overlijden van Jan vertrok de dienstbode naar Loseweg 30. (Coll. W. Boomgaard)

Griftstraat 11

Bewonersgeschiedenis van Griftstraat 11, zie Griftstraat in de "Straten A-Z".
Ongelokaliseerd 035 = Mariastraat 67 Apeldoorn

Opgelost op 18-11-2022 door Dibbler via de website www.zoekplaatjes.nl

Fotokaart van fotograaf Haalman uit Groningen. Toch denk ik dat de foto gemaakt is in Apeldoorn. Dit type woonhuis uit de midden jaren '20 komt hier veel voor. De huisnummers zijn van links naar rechts: 65, 67 en 69. De reden dat ik bijna zeker weet dat de foto genomen is in Apeldoorn komt ook door het hekwek. Dit type hek werd gemaakt bij de smederij Versteeg aan de Sprengenweg 72-2. Er staan er nog heel veel in Apeldoorn en enkele zijn nog voorzien van een metalen (reclame)plaatje van de firma Versteeg. Wie weet waar deze huizen staan/stonden?
Veel foto's en zeer veel extra info over de Billitonlaan. Zie: Billitonlaan in "Straten A-Z".
Verlengde Molenstraat

Dit was een huis voor onbehuisden rond 1910 gelegen aan de Molenstraat tussen het Kanaal en de Deventerstraat. Voor 1913 heette dit gedeelte de Kerkweg of ook wel Verlengde Molenstraat. Waar het exact gelegen heeft is mij niet bekend. (Zie: Molenstraat (Verlengde) voor nog meer ansichten van deze boerderij)

Asselsestraat 161-161/2

Electrische Meubelfabriek en Houtdraaierij ,,De Toekomst'' van G. Hendriks in ca. 1932. Voor ca. 1930 was dit huis genummerd als 189. (Coll. B. Meester)

Arnhemseweg 21

Het hoofdkantoor van de Nationaal Christen-Geheel Onthouders Vereeniging (N.C.G.O.V.) Op deze bedrijfsbriefkaart uit 1909 is het adres nog Arnhemsche Straatweg 9/111. (Coll. B. Meester)

Veel foto's en info over de Gardenierslaan. Zie: Gardenierslaan in "Straten A-Z".

Tuinstraat 56

Woonhuis genaamd "Excelsior" in de jaren '20.

Arnhemseweg 348

In oorlogstijd was het Klein-Seminarie bezet door de Duitsers. Het werd omgedoopt tot General Mülverstedt Kaserne. Hier was de SS-Kraftfahrschule I gevestigd, er werden militairen opgeleid tot bestuurders van zware (pantser)voertuigen. (Coll. B. Meester).

Cereslaan 3

Woonhuis uit 1924 gebouwd in opdracht van de metselaar Johannes Christiaan Hajée, hiervoor woonachtig aan de Molenstraat 12. De foto is begin jaren '80 genomen. (Foto: Hans van Haaren)

Circa 50 nieuwe foto's en ansichtkaarten van de Hoofdstraat tussen het Stationsplein en de Kalverstraat.
Zie: Hoofdstraat -1- tot Kalverstraat

Asselsestraat 86

De kruidenierszaak van de in Leeuwarderadeel geboren Pieter Visser (1872-1935). Pieter en zijn eveneens in Leeuwarderadeel geboren vrouw Akke Kaastra (1882-1980) kwamen op 8 augustus 1908 naar Apeldoorn vanuit Leeuwarderadeel. Voor Pieter voor zichzelf begon was hij werkzaam bij de kruidenier Teunis Beekman. Rond 1911 begon hij voor zichzelf in dit pand aan de Asselsestraat. Ten tijde van deze oude foto was het huisnummer 66. Rond 1930 is er omgenummerd naar 86. Het pand is gesloopt voor uitbreiding van Middelink. (Coll. W. Boomgaard)