Startpagina | LINKS | CONTACT

15 April 1945 middag

Zondagmiddag 15 April 1945

Volgens zeggen (ik moet veel op het horen zeggen af gaan) moet er aan de rand van Apeldoorn hard gevochten worden.
Zoo nu en dan wordt er met zwaar geschut gevuurd, daar doorheen weer lichte wapens. En zoo nu en dan is het weer stil, ook nu! Maar we hopen toch dat het wachten geen dagen meer duurt, er komt overal gebrek aan, er is niets te krijgen. Zuigelingen krijgen geen droppel melk, de bakker bakt niet, de waterleiding loopt niet meer. Gelukkig dat we nog wat water in het voren hebben en allen moeten leven van hetgeen ze in huis hebben, wij hebben Goddank nog voor een paar dagen eten in huis. Overdag is of lijkt het schieten lang niet zoo erg als ’s nachts. We zullen maar blijven hopen, “hoop doet leven”.