Startpagina | LINKS | CONTACT

Dagboek van Jo Licht

Alle rechten voorbehouden.
Niets mag uit dit dagboek worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, opgeslagen in een geautimatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze ook, hetzij elektronisch, mechanisch, opnamen of op welke andere manier, zonder voorafgaande toestemming.
Contact hier

Voorwoord

Augustus 1944

In Eindhoven woonachtig en herstellende van een langdurige ziekte, mocht ik van de dokter (voor ik weer aan het werk zou gaan) een week of zes naar Nijbroek, een boerenplaatsje 10 k.m. ten noorden van Apeldoorn.
Van bevriende kennissen aldaar (fam. Berends) had ik een uitnodiging gehad om een week of zes bij hen door te brengen, voor dat ik weer bij Philips aan het werk zou gaan.
Met Cisca m’n vrouw had ik de afspraak gemaakt dat ze me na een week of vier met Annie ons eenigst dochtertje weer op zou komen halen en zij zou dan ook nog een paar weken voor vacantie in Apeldoorn blijven bij een nicht van me, Dina Huisman-Vlottes wier man in Duitsland te werk gesteld was. Mijn vrouw was goed en wel in Apeldoorn toen brak de spoorwegstaking uit en zoodoende werd ons verblijf van enkele weken een gedwongen vacantie van negen maanden onder de moffen terwijl Eindhoven reeds bevrijd was.
Jo Licht.