Startpagina | LINKS | CONTACT

Beekpark

Beekpark

Gezien vanaf de Schoolstraat. Foto: Bavinck/Schuur.

Beekpark

Westpoint. Foto: Bavinck/Schuur.

Beekpark

Beekpark

1981. Links ziet u nog het Badhuis. Foto: Martin Huisman.

Beekpark

Foto van het complete wagenpark van Transportbedrijf Streng op het Beekpark, omstreeks 1965.

Archief: Aad Streng. Meer over Transportbedrijf Streng HIER

Aanleg speelvijver Beekpark

Spreng van Noord naar Zuid, nog enkele van deze oude eiken zijn gehandhaafd (aantekening 1983). Rechts het raster van sportveld, op de achtergrond woningen Badhuisweg.
Aanvullende info (bron: W. Brouwer). In het midden op de achtergrond een fruit/groentehandel en precies achter de bomen verscholen de ingang naar de Schoolstraat. Rechts achter het hek een sportveld.
1951.
Archief: R.A. Boom.
 Als vorige foto maar dan van Zuid naar Noord.
1951.
Archief: R.A. Boom.
 
Afwerking van de speelvijver met strandje, later allemaal verdwenen voor een parkeerplaats. De vijver werd gevoed uit de vroeger nog open Badhuisweg-spreng, waar deze nog langs het sportveld liep.
Op de achtergrond links Hoofdstraat 179 (ROA) en geheel rechts: Hoofdstraat 177 (dus geen huidige restaurant Wilde Pieters)
1951.
Archief: R.A. Boom.
 


Afwerking van de vijveroevers, van oost naar west gezien. Iets rechts van het midden achter de (brandweer) slangendroogmast achter de brandweer.
1951.
Archief: R.A. Boom.
 


Beekpark, vanaf andere plek genomen, het opschonen van de spreng. Achtergrond woningen aan de Badhuisweg. Rechts sportveld.
1951.
Archief: R.A. Boom.
 


Speelvijver gereed.
1951.
Archief: R.A. Boom.
 


Speelvijver gereed met de beekuitlaat aan de oostzijde.
Zie hieronder de link naar Google Maps
De vijver heeft dus gelegen ongeveer op de plek waar nu de nieuwbouw van de GGD is. De oprit naar de GGD heet volgens kaart Google “de Spreng”, daar waar die o.a. gelopen heeft.
1951.
Archief: R.A. Boom.
 


Als bovenste foto, vanaf hogere plek genomen.
1951.
Archief: R.A. Boom.
 

Het vijvertje waar je foto’s van laat zien op je website lag in het vroegere Beekpark. ’s Zomers gingen hier veel moeders met kleine kinderen heen vanwege de zeer ondiepe vijver. Toen werd nog goedkoop vermaak gezocht en iedereen was tevreden. Volgens mij zat in de villa, waar nu de Wilde Pieters is gevestigd nog een notariskantoor. Overigens zat in het gebouw wat jij bedoeld niet de sociale dienst, maar de dienst Landelijke eigendommen. De sociale dienst was hiertegenover op de hoek van de Hoofdsstraat en de Prof. Röntgenstraat.
Met vriendelijke groet
Ad Hulsteijn, Tuk.

1985. Foto: Martin Huisman. 2005. Foto: Martin Huisman.
1985. Foto: Martin Huisman. 2005. Foto: Martin Huisman.