Startpagina | LINKS | CONTACT

Borneolaan


Voor 1912: KORTE BURGLAAN

Raadsbesluit B&W van 15 oktober 1912:
Korte Burglaan veranderd in Borneolaan. Weg lopende van Burglaan tot Soerenschenweg.
-Straatnaam vernoemd naar een eiland in het voormalige Nederlands-Indië.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Borneolaan 1

Oude huisnummers: A 830 - A 409/13

Bouwjaar: 1900
Architect/aannemer: (zeer waarschijnlijk) W. ten Tuynte
Status: Beeldbepalend pand

Dit huis heeft de voorgevel aan de Soerenseweg en was voor 1912 ook genummerd (als A 830) aan de Soerenseweg. Zeer waarschijnlijk is deze villa door de aannemer Willem ten Tuynte gebouwd en was bestemd voor verhuur.

De eerste bewoners kwamen vanuit Mijdrecht en waren het gezin van de in Mijdrecht geboren bakker Johannes Vosmeer (1873-1940) en zijn eveneens in Mijdrecht geboren vrouw, Margaretha Cornelia Wolterstorff (1872-1931). Inwonend was de moeder van Margaretha, zij was de in Wilnis geboren Elisabeth Steen (1839-1918), weduwe van J.J. Wolterstorff.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Borneolaan 3-3a

Oude huisnummers: A 831 - A 522/6

Voorheen: Villa "Maria Henriëtte"
Bouwjaar: 1901
Architect/aannemer: Niet bekend
Status: Beeldbepalend pand

De eerste bewoonster van dit huis kwam op 1 juli 1901 vanuit Den Haag en was de in Groningen geboren oud-lerares Wilhelmina Petronella Lievegoed (1845-1929). In de periode dat zij hier woonde heette het huis Villa Maria Henriëtte. Op 25 januari 1909 verhuisde zij naar Baarn.
In de Apeldoornsche Courant van 10 mei 1917 is te lezen dat het huis in gebruik was als pension, adres: "Villa Jacoba Wilhelmina", Borneolaan 3.

Borneolaan nr. 3 is in 1971 verbouwd tot dubbel woonhuis in opdracht van G.W. Groenhuizen.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Borneolaan 5

Oude huisnummers: A 832 - A 522/5

Bouwjaar: 1901
Architect/aannemer: Niet bekend
Status: Beeldbepalend pand

In 1901 was het adres van dit huis, Korte Burgstraat A 522/5. Bij de omnummering in 1902 werd het huisnummer veranderd in A 832. In 1912 werd de straatnaam gewijzigd in Borneolaan en werd het huisnummer 5.

De eerste bewoners van dit huis kwamen vanuit Amsterdam op 28 juni 1901. Het was het gezin van de in Amsterdam geboren gepensioneerde winkelier Gerrit de Wilde (1853-19?) en zijn eveneens in Amsterdam geboren vrouw, Johanna Schluter (1851-19?). Het echtpaar had twee inwonende pleegkinderen die beide ook in Amsterdam geboren waren; Dina Alida Margaretha Rauw (1881) en Johan Laurens Hasselt (1898).
Inwonend waren de moeder en zus van Gerrit. Op 20 juli 1903 verhuisde het gezin naar Amsterdam.

Tussen 20 juli 1903 en 16 mei 1904 geen bewoners gevonden.

Vanuit Elburg kwam op 16 mei 1904 de in Rotterdam geboren Christina Messchaert (1836-1909). Christina was weduwe van de in Rotterdam geboren geneesheer, Herman Adriaan Bicker Caarten (1824-1898). Ze had twee inwonende kinderen die beide ook in Rotterdam geboren waren; Catharina Anthonetta (1869) en Pieter Anne (1871). Op 29 december 1906 vertrok zoon Pieter Anne naar Vught. Christina verhuisde op 26 april 1907 naar Arnhem en de dochter naar Ede.

Op 1 mei 1907 kwam vanuit Amsterdam het gezin van de in Vlissingen geboren Gerrit Adrianus Ketting (1842-1931) en zijn eveneens in Vlissingen geboren vrouw Cornelia Kasteleijn (1839-1929).
Dit echtpaar had één inwonende dochter die ook in Vlissingen geboren was, Maatje Johanna (1865). Gerrit was gepensioneerd en was in zijn werkzame leven loodschipper 1e klasse geweest. Op 5 september 1908 vertrok dit gezin weer naar hun geboortestad.

Rond 1909 kwam vanuit Burglaan A 861/3 (nu nr. 45) het gezin van de in Hollum geboren Jan Tjeerd Visser (1848-1917) en zijn in Amsterdam geboren vrouw Johanna Margaretha Fruijthoff (1865-1932). Ze hadden vier inwonende kinderen; de in Klaten (Java) geboren Jeanne Catharina (1885), de eveneens in Klaten geboren Amelia Maria Eugène (1886), de in Nieuwer-Amstel (nu Amstelveen) geboren Petronella Anna Constantia (1888) en de in Pati (Java) geboren Jan Tjeerd (1897).
Jan Tjeerd sr. was voorheen onderwijzer en Oost-Indisch ambtenaar. Mogelijk verhuisde het gezin eind 1916 naar Javalaan 10, er staat in het bevolkingsregister geen verhuisdatum genoteerd.

De volgende bewoners kwamen vanuit de Heuvellaan 3 en was het gezin van de in Apeldoorn geboren Carel Versteeg (1874-19) en zijn in Polsbroek geboren vrouw, Johanna Geertruida Gerarda van den Hamme (1876-1924).
Er waren vier inwonende kinderen die alle in Apeldoorn geboren waren; Elisabeth (1899), Johanna Henriëtte Louise (1904), Carel Felix (1906) en Antoinette Jaantje (1913).
Carel had met zijn broer, Hendrik Christiaan een rijwiel- en machinefabriek aan de Loolaan 5 waar ook fietsen verkocht en gerepareerd werden. Vanaf 1925 hadden de broers een smederij aan de Sprengenweg 74 waar veel ijzeren tuinhekken werden vervaardigd die nu nog bij veel Apeldoorners voor het huis staan.
Ook hier laat het bevolkingsregister niet zien wanneer de familie Versteeg hier kwam wonen maar een advertentie in de Nieuwe Apeldoornsche Courant bewijst dat ze hier op 30 januari 1917 al woonden. Het was maar voor even want op 14 augustus 1917 vertrokken ze naar de Javalaan 16.

Tussen 14 augustus 1917 en 29 juni 1918 geen bewoners gevonden.

Op 29 juni 1918 komt er een bouwaanvraag binnen bij B&W voor verbouwing van Borneolaan 5, aangevraagd door de eigenaar P.J.H. Kiers. De verbouwing werd uitgevoerd door aannemer P. Oldenhof uit de Piet Joubertstraat.

Vanuit Steenwijk kwam op 1 november 1918 het gezin van de in Steenwijk geboren Pieter Jakobus Hendrik Kiers (1861-1941) en zijn in Grave (NB) geboren vrouw, Ewouda Wilhelmina van Leeuwen (1870-1963). Ze hadden één inwonende zoon; de in Steenwijk geboren Cornelis Willem (1901). Ook de dienstbode kwam mee uit Steenwijk maar ging op 29 november alweer terug. Als beroep van Pieter staat ‘Tijdelijk gemeente ambtenaar’ genoteerd.
Regina Johanna Juliana Kiers (1862-1927), de zus van Pieter, heeft ook nog een half jaar ingewoond. Ergens in 1919 vertrekt het gezin naar de Soerenseweg 42.

Vanaf 5 mei 1919 is het huis bewoond door de in Wildervank geboren Lodewijk Hendrik Engelkens (1850-1928) en zijn in Leens geboren vrouw Martje Anna Elizabeth Borgman (1874-19?). Lodewijk had voorheen een wasserij in Groningen.

In de Nieuwe Apeldoornsche Courant van 4 september 1920 is te lezen dat het huis geveild gaat worden: “Inzet van de villa met tuin a.d. Borneolaan 5, groot 4.90 A., eigendom van de Firma J. en H.W van der Ploeg, ingezet op fl. 10.600 en fl. 800 is fl. 11.400”. Op 21 september 1920 is het huis aan de Borneolaan 5 voor fl. 11.400 toegewezen aan een zekere R. Lebbing die hier niet ging wonen, het huis bleef bewoond door de familie Engelkens.

Na het overlijden van Lodewijk Hendrik Engelkens kwam in 1929 hun in Hilversum geboren dochter Anna Elizabeth Louise (1909) inwonen. Op 10 juli 1931 trouwt Anna met de in Groningen geboren autohandelaar Johan Christiaan Nanninga en vertrekt zij naar Johannesburg. Vanaf 5 augustus 1939 staat Anna weer ingeschreven als vroedvrouw op dit adres, zonder man. In 1947 hertrouwd ze met J. van der Knaap en op 15 mei 1948 krijgen ze een zoon Lodewijk Jacobus. Haar moeder woonde hier in 1963 nog. Er waren diverse mensen inwonend.

Na 1963 heb ik geen bewoners meer kunnen vinden.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Borneolaan 7

Oud huisnummer: A 832/2

Bouwjaar: 1905
Architect/aannemer: T. Eijbers

Dit huis is gebouwd door de aannemer Teunis Eijbers uit de Griftstraat in 1905 op het kavel wat kadastraal bekend stond als H3481. Waarschijnlijk verhuurde Eijbers deze woning.

De eerste bewoners die ik kon vinden kwamen pas op 1 mei 1907 en waren de in Groningen geboren Maria Pieterdina Bouman (1874-1940), weduwe van Joost Herbers en haar in Amsterdam geboren dochter Joostien Dievère Arnolda (1906). Omdat het huis in 1905 gebouwd is twijfel ik of zij wel de eerste bewoners waren. Op 21 oktober 1908 verhuisden ze naar Bussum.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Borneolaan 2

Oud huisnummer: A 832/4

Bouwjaar: 1911
Architect/aannemer: W. Onderstal

Gebouwd in opdracht van de aannemer Wessel Onderstal uit de Balilaan. Hij had deze woning waarschijnlijk in verhuur.

De eerste bewoners kwamen op 11 december 1911 uit Hennaderadeel. De hoofdbewoonster was de in Oosterwerf geboren Gelske Feitsma (1873-1924). Zij woonde hier met haar zus en broer; Hieke (1879-1920) en Jan (1882-1919). Jan vertrok op 18 december 1914 naar Zegwaard en Hieke op 29 april 1915 naar Voorburg en Gelske een dag later, op 30 april 1915 naar Opsterland.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Borneolaan 4

Oud huisnummer: A 832/3

Bouwjaar: 1905
Architect/aannemer: Niet bekend
Status: Beeldbepalend pand

De eerste bewoners van dit huis kwamen op 7 november 1905 vanuit Stad Almelo. Het was het gezin van de in Vriezenveen geboren Jan Companje (1861-1944) en zijn eveneens in Vriezenveen geboren vrouw, Johanna Jonker (1862-1930). Ze hadden vier in Almelo (Ov) geboren kinderen; Jan (1894), Fina Margaretha (1895), Gerardina Aleida (1898) en Paul Johannes (1900). Als beroep staat bij Jan genoteerd: verzekeringsagent en ex-fabrikant. Jan Companje vertrok op 23 sept 1906 naar Antwerpen, zijn vrouw en kinderen vertrokken op 31 juli 1907 naar Amsterdam.