Startpagina | LINKS | CONTACT

Brinklaan bij de Hoofdstraat

Brinklaan 1

Fotokaart verzonden op 9 juli 1906. Op de achterzijde is geschreven: Onder uwe verzameling ,,ansichten'' zult ge zeer zeker dit kiekje wel eene plaats willen inruimen. Het is de zeer slecht geslaagde foto van Bonhof's werkplaats, genoomen door de groote spiegelruit, waarachter wij zaten te werken. De terugkaatsing, noodzakelijk hierdoor aan het photografeeren verbonden ziet ge duidelijk. Iets wat het effect niet verhoogd!! Als u nauwkeurig oplet zult ge de photograaf, benevens een dienstmeisje, die op de Brinklaan stond te kijken, goed kunnen opmerken. Zoo gezien zoudt ge zeggen dat we breed zitten, dit is echter niet het geval... Ter toelichting, de ,,snijder'' is Bomhof zelf, hij draagt een bril, de twee knechts zijn geen broers, hoewel zij sprekend op elkaar lijken, juffr. Bomhof en de oudste jongen zijn erg onduidelijk, wegens toevallige afwezigheid staat de leerling er niet op, wat jammer is. Het ,,kaal geschoren lam'' ben ik zelf. Kunt u mij er uit herkennen? Groet Karel. (Coll. B. Meester)

Brinklaan 5

Links in het pand de zaak van kleermaker en begrafenisondernemer Rutger van Straten. Rechts waar "Steenkolen" boven het raam staat, de brandstoffenhandel van (hofleverancier) Hugenholtz & Co. De foto is gemaakt door de fotograaf Eduard Sanders uit Groningen. (Coll. B. Meester)

Brinklaan 12

Dit winkelhuis met bovenwoning is gebouwd in opdracht van de in Apeldoorn geboren Rutger van Straten (1870-1959). Het ontwerp is van de timmerman/aannemer Johannes Hendrik Wessels uit de Koninginnelaan 35. Van Straten had hier een kledingmakerij maar was ook begravenisondernemer. Hij woonde met zijn gezin boven de winkel die genummerd was als Brinklaan 12a. De winkel links, waar we nog net een stukje van zien op nr. 14 was de meubelmakerij van Hulstein. (Coll. W. Boomgaard)

Brinklaan 17

Het Pension met Café-Biljard van de in Nederhorst den Berg geboren Anthonius Laagland (1858-1926). Hij liet het pand in 1903 bouwen naar een ontwerp van de architect J.A. Wijn. In latere tijd was hier het café van Piet Bijlsma en nog weer later restaurant De Peppermill en café 't Nippertje. (Coll. B. Meester)

Brinklaan

Een kijkje in de Brinklaan gezien vanuit de Nieuwstraat, richting Hoofdstraat. Op de achtergrond zien we nog net het pension, café-biljard van Anthonius Laagland. (Coll. B. Meester)

Brinklaan

Erepoort aan de Brinklaan ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana. (Coll. B. Meester)

Brinklaan nr. 9

1910. (Foto: Ray Hulstein)

Brinklaan 34

B. Strik, Zadelmaker in dekkleden. (Foto: Evert Pol)

Brinklaan 6

Firma Hügenholtz. (Foto: mevr. van Duin)

Brinklaan 6

Firma Hügenholtz. (Foto: mevr. van Duin)

Brinklaan 6

Firma Hügenholtz. (Foto: mevr. van Duin)

Binklaan

Richting Hoofdstraat.

Brinklaan 1

Links de automatiek van Willy Reimink.

Brinklaan

1993. Restaurant "The Peppermill" en café 't Nippertje". (Foto: Ad Snijders)

Brinklaan

1993. Restaurant "The Peppermill" en café 't Nippertje".( Foto: Ad Snijders)

Brinklaan

Hoek Nieuwstraat

Brinklaan

Bij de Hoofdstraat.

Brinklaan

Foto is genomen vanaf de bovenste verdieping van de Brinklaanflat in 1981, richting zuid-oost. (Foto: Adri van Zuidam)

Brinklaan

Foto is genomen vanaf de bovenste verdieping van de Brinklaanflat in 1981, richting Molenstraat en Hoofdstraat. (Foto: Adri van Zuidam)

Brinklaan

Foto is genomen vanaf de bovenste verdieping van de Brinklaanflat in 1981, richting parkeerplaats achter de Hema. (Foto: Adri van Zuidam)

Brinklaan

Foto is genomen vanaf de bovenste verdieping van de Brinklaanflat in 1981, richting Grote Kerk. (Foto: Adri van Zuidam)

Brinklaan

1970. (Foto: H. Rozie)

Brinklaan

Achter bij huidige ingang Oranjerie Hoofdstraat.(Coll: Bavinck/Schuur)

Archief: Luud Riphagen. 2007.
Archief: Luud Riphagen.

Brinklaan

Links is nu de ingang van de Oranjerie. (Coll: Roel Boon)

Brinklaan

1966. (Foto: John van Zwam)

Brinklaan

1905- Hier zat later boekbinderij Stapper. Boekbinderij Stapper is aan de Brinklaan in bedrijf geweest van 1954 tot en met 1966. Daarna is het bedrijf voortgezet aan de Kweekweg tot 1987. Het bedrijf werd door de gemeente opgekocht. De kastanjebomen staan er nu nog.

Brinklaan

1967. Boekbinderij Stapper. Deze foto zal gemaakt zijn rond 1960. Dhr. Stapper staat bij de deur en Ron Stapper staat bij de bestelauto. (Foto: A. Stapper)

Brinklaan

1967 Afbraak van pand Stapper. (Foto: dhr. Jaarsma)

Brinklaan

1967.( Foto: dhr. Jaarsma)

Brinklaan

Bijsterbosch. (Coll: Bavinck/Schuur)

Brinklaan

1979. (Coll: Bavinck-Schuur)