Startpagina | LINKS | CONTACT

Burglaan


Voor 1906: BURGSTRAAT

Erica-adressengids 1905:
Burgstraat, van Boschweg tot Soerensche weg.
Raadsbesluit B&W 8 juni 1906: De Burgstraat gewijzigd in Burglaan.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 1

Oude huisnummers: A 842 - A 526/2

Bouwjaar: ca. 1900
Architect/aannemer: Niet bekend

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 3

Oud huisnummer: A 842/2

Bouwjaar: 1911
Architect/aannemer: W. Onderstal

Gebouwd door en voor de timmerman/aannemer Wessel Onderstal. Hij ging hier niet zelf wonen maar had de woning in verhuur.

De eerste bewoners van nr. 3 kwamen op 17 augustus 1912 vanuit Groningen. Het waren de in Winschoten geboren Anna Dorothea Wilhelmina Schönfeld (1837-1924) en haar dochter, de eveneens in Winschoten geboren Johanna Maria Elisabeth Catharina Mulder (1869-1944). Anna was weduwe van de landmeter Folkert Hendrik Willem Mulder (1836-1887).

 

Burglaan 5

Oude huisnummers: A 843 - A 526/5

"Berkenweelde"
Voorheen: "Tsjamke"
Bouwjaar: ca. 1895
Architect/aannemer: Niet bekend
Status: Beeldbepalend pand

Dit huis is gebouwd rond 1895. De eerste bewoonster was de in Nijkerk geboren Antje Schuld (1827-1901), zij was weduwe van de apotheker Nicolaas van Diermen (1820-1894). Inwonend was de in Gouda geboren onderwijzeres Catharina Maria Josephina Wennekes (1872-1946). Ze hebben hier niet lang gewoond want op 5 mei 1896 kwamen de nieuwe bewoners.

De oude foto, afgedrukt als ansichtkaart is in 1922 verzonden door bewoonster Tine Bottema.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 7

Oud huisnummer: A 843/2

Bouwjaar: 1904
Architect/aannemer: Niet bekend

De eerste bewoners kwamen vanuit Harlingen op 25 augustus 1904. Het waren de in Harlingen geboren Geertje Houtsma (1849-1908) en haar in Oud-Beijerland geboren gezelschapdame, Anna Catharina Wijnmalen (1857-1944). Ook de in Grou geboren dienstbode Johanna van der Meer (1882) was mee verhuisd. Op 2 maart 1908 overleed Geertje Houtsma. De gezelschapsdame vertrok op 16 april 1908 naar Den Haag.

De volgende bewoners kwamen op 16 april 1909 vanuit Bennebroek. het was het gezin van de in Hattem geboren baron Willem Hendrik Adolph Godfried van Ittersum (1868-1933) en zijn in Bennebroek geboren vrouw, baronesse Catharina Margaretha van Ittersum (1870-1915). Zij hadden drie inwonende zonen; de in Utrecht geboren Anne Johan Elisa (1896), de in Apeldoorn geboren Willem Hendrik Adolph Godfried (1899) en de in Hilversum geboren Rudolf Anne Julius (1906). De baron was Electro-Technisch Ingenieur en hield zich bezig met een in Apeldoorn te bouwen electrische centrale. In 1916 verhuisden ze naar de Kastanjelaan 3.

Vanaf 31 maart 1916 woonde hier het gezin van de in geboren adjudant inspecteur H.IJ.S.M, Marnix Frederik Faure (1887-1918).

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 9

Oud huisnummer: A 843/3

Voorheen: "Anajah"
Bouwjaar: 1905
Architect/aannemer: (mogelijk) W. Onderstal
Status: Gemeentelijk Monument

Dit huis heeft veel overeenkomsten met het huis aan de Burgemeester Tutein Noltheniuslaan 43, gebouwd door de timmerman/aannemer Wessel Onderstal.

De eerste bewoners kwamen vanuit de Bandalaan, het waren de in Maastricht geboren ambtenaar distributie, Jilles Pieter Verspoor (1861-1930) en zijn in Rotterdam geboren echtgenote Augusta Christina Bauling (1862-1933). Ze hadden vijf kinderen, vier dochters en een zoon; Engelina Bartha (1886), Augusta Christina (1888), Jilles (1892), Cornelia Jacoba (1894-1924) en Adriana (1897). Verder zijn er diverse mensen kort inwonend geweest.
Na het overlijden van de ouders wonen Augusta Christina en Adriana (1e kl. klerk der gemeente) hier nog steeds. In ca. 1937 vertrekt Adriana en blijft Augusta Christina als laatste over en zien we dat zij hier vermeld stond als pensionhoudster tot aan haar overlijden op 21 januari 1958.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 11

Oud huisnummer: A 843/5

Bouwjaar: ca. 1903
Architect/aannemer: Niet bekend
Status: Gemeentelijk Monument

De eerste bewoners van dit huis kwamen op 27 oktober 1903 vanuit Almelo. Het was het gezin van de in Harlingen geboren Tjardus Houtsma (1851-1916) en zijn in Ter Aar geboren vrouw, Everardina Henriëtte Cunaeus (1863-19?). Ze hadden twee inwonende zonen; Nicolaas (1885) en Evert Henri (1892). Tjardus was oud fabrikant te Vriezenveen. Na het overlijden van Tjardus op 4 augustus 1916 vertrok Everardina op 20 december 1916 naar Nederlands-Indië.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 13

Oude huisnummers: A 844 - A 522/3

Bouwjaar: 1893
Architect/aannemer: K. Zinnemers

De woningen Burglaan 13 en 15 zijn beide gebouwd in 1893 door de in Apeldoorn geboren timmerman/aannemer Kornelis Zinnemers (1865-1940). Op nr. 15 ging hij zelf wonen. Hij was de zoon van de timmerman Martinus Zinnemers die op nr. 18 gewoond heeft. Kornelis werkte vanaf 1886 bij zijn vader in het bedrijf.

Eerste bewoners van nr. 13 waren de in Leeuwarden geboren Anna Geertruid Burg (1829-1911) en haar schoonzus, de in Wijk bij Duurstede geboren Aletta Schmidt (1834-1912). Anna Geertruid was weduwe van de in Wijk bij Duurstede geboren brandstoffenhandelaar Dirk Jan Schmidt (1834-18?). Inwonend was de in Den Haag geboren Anna Susanna Wilhelmina Delruel (1819-1897). Anna Geertruid verhuisde in 1895 naar Loolaan 42.

De volgende bewoners waren het gezin van de in Leiden geboren schilder Hendrik Hubertus Combee (1858-1925).

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 15

Oude huisnummers: A 845 - A 522/2

Bouwjaar: 1893
Architect/aannemer: K. Zinnemers

De woningen Burglaan 13 en 15 zijn beide gebouwd in 1893 door de in Apeldoorn geboren timmerman/aannemer Kornelis Zinnemers (1865-1940). Op nr. 15 ging hij zelf wonen. Hij was de zoon van de timmerman Martinus Zinnemers die op nr. 18 gewoond heeft. Kornelis werkte vanaf 1886 bij zijn vader in het bedrijf.

De eerste bewoners waren dus het gezin van Kornelis Zinnemers en zijn eveneens in Apeldoorn geboren vrouw Klasina van Tongeren (1864-1936). Inwonend waren twee kinderen; Derkje Arendina Johanna (1891) en Gerritdina Martina Geertruida (1892). De jongste dochter overleed binnen een jaar op 25 november 1893. In 1895 verhuisden ze naar de Javalaan 5.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 17

Oud huisnummer: A 856/3

Bouwjaar: 1911
Architect/aannemer: M. Lamberts

Gebouwd in opdracht van Hendrik Relker. (Zie ook Javalaan 2)

De eerste bewoners van dit huis waren het gezin van de in Deventer geboren Hermanus van Houten (1833-1919) en zijn in Ginneken geboren vrouw, Janske Monshouwer (1845-1917). Ze hadden één inwonende dochter; de in Meerkerk geboren Theodora Frederika (1874). In het bevolkingsregister is te lezen dat Hermanus op 28 september 1915 vertrekt naar de strafgevangenis in Arnhem. Op dezelfde dag verhuizen ook zijn vrouw en dochter naar Arnhem.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 19

Oud huisnummer: A 856/4

Bouwjaar: 1910
Architect/aannemer: M. Wijngaards

Dit huis en het huis hiernaast op nr. 21 zijn gelijktijdig gebouwd door eigenaar Hendrik Relker. Het ontwerp kwam van de timmerman/aannemer Martinus Wijngaards uit De Ruijterstraat 26. De bouwtekening van deze twee woningen zijn terug te vinden bij Coda onder nummer 1910-0134. (Zie ook Javalaan 2)

De eerste bewoners van nr. 19 kwamen op 26 juli 1911 vanuit Bolsward. Het was het gezin van de in Wonseradeel geboren Johannes Wzn. Boorsma (1875-1936) en zijn eveneens in Wonseradeel geboren vrouw Dieuwke Kooistra (1880-19?).
Ze hadden drie inwonende dochters; Ruurdtje (1904), Jetske (1905) en Sijtsia (1907).
Johannes was houtdraaier en sinds 5 juli 1911 compagnon van de houtdraaier/beeldhouwer Siprianus de Boer. Zij hadden hun bedrijf, de Apeldoornsche Stoomhoutdraaierij en Beeldhouwerij ,,Firma De Boer en Boorsma" aan de Beekstraat en maakten onder andere beeldhouwerken voor kerken. Het bedrijf groeide snel.
In de Nieuwe Apeldoornsche Courant van 29 juni 1912 is daarover het volgende te lezen:
"De Beeldhouwerij van de firma De Boer en Boorsma, die door den eersten firmant in 't klein is begonnen, heeft zich allengs uitgebreid en telt nu mee onder de bedrijven. Naast het beeldhouwen en stoomdraaien, die hoofdzaak zijn, wordt tevens een loonzaag- en -schaverij uitgeoefend. Geregeld hebben 20 personen vast werk en staan hun daarbij een gasmotor van 22 P.K. en 18 groote en kleine machines en krachtwerktuigen. Voor het beeldhouwwerk is over het geheele land aftrek".

Op 30 augustus 1916 verhuisde dit gezin naar Den Haag.

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 21

Oud huisnummer: A 856/5

Bouwjaar: 1910
Architect/aannemer: M. Wijngaards

Dit huis en het huis hiernaast op nr. 19 zijn gelijktijdig gebouwd door eigenaar Hendrik Relker. Het ontwerp kwam van de timmerman/aannemer Martinus Wijngaards uit De Ruijterstraat 26. De bouwtekening van deze twee woningen zijn terug te vinden bij Coda onder nummer 1910-0134. (Zie ook Javalaan 2)

De eerste bewoners waren het gezin van de in Terschelling geboren onderwijzer Frans Smit (1879-1959) en zijn in Ternaard geboren vrouw, Hermina Kuijpers (1885-19?).

 

Burglaan 23

Oude huisnummers: A 857 - 514/3

Bouwjaar: 1901
Architect/aannemer: (misschien) W. ten Tuynte
Oude foto: Richard en Willy de Vries

vanaf 26 oktober 1901 wonen hier het gezin van de in Amsterdam geboren handelsreiziger Jan Cornelis Wolhoff (1850-1916) en zijn in Winschoten geboren vrouw Helena Eefting (1856-1939). Ze waren beide al eerder gehuwd geweest en hadden uit die eerdere huwelijken samen drie inwonende kinderen; de in Nijmegen geboren Johan Hendrik Wolhoff (1885), de in Amsterdam geboren Martha Helena de Jonge (1889), en de in Amsterdam geboren Adds Hermanus Albertus de Jonge (1891). In 1903 verhuizen ze naar de Soerenseweg.

   

Burglaan 25

Oude huisnummers: A 858 - A 514/4

"Nescio"
Bouwjaar: 1898
Architect/aannemer: Niet bekend
Status: Gemeentelijk Monument

Wie de villa gebouwd heeft heb ik helaas niet kunnen vinden.

De eerste bewoners van dit huis waren de in Zwolle geboren Henri François Jean (of Johan) Schaepman (1847-1909) en zijn in Amsterdam geboren vrouw Antoinette Engeline Elisabeth Jansen (1840-1929). Zij kwamen hier vanuit Anderlecht op 13 januari 1899 wonen. Er waren geen inwonende kinderen maar wel een dienstbode. Henri was zijdefabrikant te Brussel geweest en in 1894 onderscheiden door Zijne Heiligheid den Paus met de medaille ,,Bene Merenti''.
In de deurroosters van de voordeur zijn de initialen H.S. (Henri Schaepman) nog altijd aanwezig.

Rotterdamsch Nieuwsblad, 13 januari 1901: "Maandagavond 8 uur te Apeldoorn werd de brandhoorn gehoord en bleek, dat de villa ,,Nescio'', bewoond door den heer Schaapman, in brand stond. De groote hond had met zijn staart de petroleumlamp omgegooid en in minder dan geen tijd stond het geheele bovenhuis in lichterlaaie. Het geheele huis is uitgebrand. Er was dan ook niets aan te doen daar er geen water te krijgen was. Het eenige water, dat er aan te voeren was, moest uit den Boschweg komen, ongeveer 1000 meter van villa ,,Nescio'' verwijderd. Alles was verzekerd. Persoonlijke ongelukken zijn niet te betreuren".

Een jaar na het overlijden van Henri (19 maart 1909) verkocht Antoinette het huis op een veiling. Op 29 april 1910 kwam het huis in handen van G.F.P. Jaburg voor fl. 5.250,- Hij was een oude buurman die tot 1906 op nr. 27 heeft gewoond. Jaburg kwam hier niet wonen maar verhuurde het huis mogelijk.

Vanaf 6 maart 1911 woonde hier het gezin van de in De Rijp geboren Pieter Brasker (1850-1927) en zijn in Dordrecht geboren vrouw Sophia Adriana Catharina de Groot (1860-1936). Ze hadden één inwonende dochter; de in Beemster geboren Aagje (1878). In een advertentie in de Nieuwe Apeldoornsche Courant van 8 april 1911 is te lezen dat het huis in gebruik is als pension: "Aangeboden: ruime frissche kamers met pension, bill. prijs, ook voor doorlopend. Adres: Burglaan 858".

Op 3 april 1914 kwamen er weer nieuwe bewoners. Het was het gezin van de in Groningen geboren Hendrik Richie (1840-1921) Hendrik was weduwnaar van de in Wedde geboren Tjaakje Tjapkes (1844-1899). Inwonend waren twee in Vlagtwedde geboren dochters; Ritziena (1872) en Henderika Tjakina (1877). Hendrik was gepensioneerd Kommies directe belastingen en zette hier het pension voort onder de naam 'Pension Richie'. Op 6 mei 1921 verhuisden ze naar de Burg. Tutein Noltheniuslaan 27. Op 6 december van dat jaar overleed Hendrik Richie.

Vanaf 23 mei 1921 kwamen vanuit Nederlandsch-Indië de kamerverhuurder, J.A. Schuurman en zijn echtgenote. Ook zij boden kamers aan met of zonder pension. Verder geen gegevens gevonden.

Op 3 maart 1922 kwamen vanuit Arnhem de in Barsingerhorn geboren Hendrik Zwaag (1892-19?) en zijn in Utrecht geboren Anna Maria Elisabeth van Rijn (1887-1969). Ze hadden één inwonende zoon; de in Amsterdam geboren Hendrik Zwaag. (1907). Ook zij runden hier een pension. Op 27 december 1923 verhuisden ze naar Lonneker.

Vanuit Haarlem kwamen op 12 april 1924 de in Haarlem geboren Jan Oostwald (1872-1946) en zijn in Offenburg (Dld) geboren vrouw Maria Anna Meier (1902-19?). Vanaf hier is het huis niet meer in gebruik als pension.
Op 2 december 1926 vertrok het echtpaar voor meer dan een jaar naar Nice. Op 3 mei 1928 keerden ze weer terug naar Nescio. Of het huis toen door anderen bewoond was heb ik niet terug kunnen vinden. In 1935 werd de villa te koop gezet en op 30 december 1935 verhuisden ze naar Den Haag.

Op 25 juni 1936 stond het huis weer te koop of te huur.

Vanaf 14 september 1936 werd het huis gehuurd door het gezin van de in Sneek geboren Geert Roorda (1883-1967) en zijn in Aengwirden geboren vrouw Aukje de Groot (1883-19?). Er waren vijf inwonende kinderen; Janke (1906), Klaaske (1908), Grietje (1910), Johannes Gerardus (1913) en Aafke (1918). Geert Roorda was grossier in margarine. In 1948 werd het huis weer (verhuurd)verkocht voor fl. 7.000,-. In de advertentie is ook te lezen dat de huur toen fl. 35,- per maand bedroeg. In de laatste Erica-adressengids van 1963 is te lezen dat de familie Roorda hier toen nog woonde.

 

Burglaan 27

Oud huisnummer: A 858/2

"Linquenda"
Bouwjaar: ca. 1903
Architect/aannemer: Niet bekend
Oude foto: Peter Visser

De eerste vermelding van het huisnummer A 858/2 komt uit de Erica-adressengids 1903-1904. Bij "verhuizingen" is te lezen dat G.F.P. Jaburg verhuisde van A 864 (Burglaan 30) naar A 858/2 (Burglaan 27). In het bevolkingsregister is geen datum genoteerd wanneer deze verhuizing exact was.

Waarschijnlijk woonde het gezin van de in Amsterdam geboren handelsreiziger, Georg Frederik Paul Jaburg (1857-19) hier als eerste. Georg was gehuwd met de in Hengelo (Gld) geboren Johanna Maria Kanters (1863). Dit echtpaar had vijf inwonende kinderen: Cornelia Jansje Maria (1885), Johannes Wilhemus Georde (1886), Georg Frederik Paul (1887) Johanna Maria (1892) en Debora Maria (1900). Op 27 december 1906 verhuisden ze naar Zutphen.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 29-31

Oud huisnummer 29: A 859 - A 515 - A 236
Oud huisnummer 31: A 859/2

Bouwjaar:
Architect/aannemer:

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 33

Oude huisnummers: A 861 - A 516/2

Bouwjaar: ca. 1890-1891
Architect/aannemer: (waarschijnlijk) K. Zinnemers

De eerste bewoners waren het gezin van de timmerman /aannemer Kornelis Zinnemers. Gezien zijn beroep en dat van zijn vader ga ik er haast vanuit dat zij dit huis gebouwd hebben. Kornelis was ook de eerste bewoner. Hij trouwde op 6 september 1890 met Klasina van Tongeren en waarschijnlijk zijn ze daarna hier gaan wonen.

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 35

Oud huisnummer: A 861/9

Bouwjaar: 1907
Architect/aannemer: J. Veeneman

De huizen Burglaan 35-37-39 zijn gelijktijdig gebouwd door de timmerman/aannemer Johannes Veeneman uit de Wormenseweg en waren mogelijk bestemd voor verhuur.

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 37

Oud huisnummer: A 861/8

Bouwjaar: 1907
Architect/aannemer: J. Veeneman

De huizen Burglaan 35-37-39 zijn gelijktijdig gebouwd door de timmerman/aannemer Johannes Veeneman uit de Wormenseweg en waren mogelijk bestemd voor verhuur.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 39-41

Oud huisnummer 39: A 861/6
Oud huisnummer 41: A 861/7

Bouwjaar: 1907
Architect/aannemer: J. Veeneman

De huizen Burglaan 35-37-39 zijn gelijktijdig gebouwd door de timmerman/aannemer Johannes Veeneman uit de Wormenseweg en waren mogelijk bestemd voor verhuur.

 

Burglaan 43

Oud huisnummer: A 861/2

Voorheen: "Villa Boschwijk"
Bouwjaar: 1902
Architect: P. Uittenbogaard
Oude foto: Ineke Schaveling

Dit huis is gebouwd in 1902 door de in Oudenwater geboren bouwkundige, Pieter Uittenbogaard (1859-1943), toen wonende aan de Bosweg 19. Pieter en zijn gezin gingen hier zelf wonen.

De eerste bewoners waren dus het gezin van Pieter Uittenbogaard en zijn in Barneveld geboren vrouw, Heintje van Bruggen (1854-19?). Ze hadden twee inwonende zonen; de in Woerden geboren Aart Henri Christiaan (1887) en de in Den Haag geboren Arend Cornelis Johannes Franciscus (1893). In maart 1904 liet hij enkele panden veilen, waaronder deze en op 2 juni 1904 vertrok dit gezin naar Zeist.

De volgende bewoonster kwam vanuit Den Haag op 27 oktober 1904 en was de in Makassar geboren Anna Wilhelmina Voll (1863-1905). Zij woonde hier met de in Dordrecht geboren Adriana Petronella Bax.
Anna was een gepensioneerde onderwijzeres uit Nederlandsch-Indië. Ze hebben hier maar kort gewoond want op 4 november 1905 overleed Anna. Adriana vertrok in februari 1906 naar Den Haag.

Vanuit Den Haag kwam op 19 februari 1906 de in Amsterdam geboren verpleegster Anna Elisabeth Maria Schootman (1876-1952). Inwonend was de in Gouda geboren dienstbode Catharina Tinbergen (1872-1933). Op 19 mei 1908 vertrokken ze naar Ginneken.

Tussen 19 mei 1908 en 1911 geen bewoners gevonden. De Erica-adresgidsen geven in die jaren geen bewoners weer.

De volgende bewoners kwamen in 1911 vanuit de Heuvellaan en waren de in Amsterdam geboren poelier Adolf Gustaaf Koot (1886-1970) en zijn in Rotterdam geboren vrouw Elizabeth van den Hoek (1878-1941). Getuige een advertentie in de Nieuwe Apeldoornsche Courant van 17 juli 1911 hadden zij hier in "Villa Boschwijk" een familie-pension. Adolf G. Koot vertrok op 15 januari 1913 naar Rotterdam en op 22 maart in het zelfde jaar sprak de rechtbank in Rotterdam hun scheiding uit. Elizabeth bleef wonen en runde het pension.

   

Burglaan 45

Oud huisnummer: A 861/3

Voorheen: "Boschlucht"
Bouwjaar:
Architect/aannemer:
Oude foto: Gerard de Vries

 

Burglaan 47

Oud huisnummer: A 861/4

"De Klaproos"
Bouwjaar: 1906
Architect: A.H. Wegerif
Status: Gemeentelijk Monument

Dit huis was het eerste ontwerp van Henk Wegerif, hij was toen 18 jaar oud. Opdrachtgever was Anne Schilstra een onderwijzer en vriend van Henk.

De eerste bewoners waren dus het gezin van de in Akkrum geboren Anne Schilstra (1878-1935) en zijn eveneens in Akkrum geboren vrouw, Zuster Koopmans (1881-1966). Zij trouwden in Utingeradeel op 26 juni 1906 en twee dagen later betrokken ze dit huis. Ze kregen hier vier kinderen; Anna Romkje (1907), Wietsche Nelly (1910), Jouke Johannes (17 mei 1912 - 10 december 1912), Johannes Jouke (1915). In 1963 woonde Zuster hier nog steeds en mogelijk zelfs tot haar overlijden op 10 november 1966.

 

Burglaan 49

Oud huisnummer: A 861/5

Bouwjaar:
Architect/aannemer:
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 2

Oud huisnummer: A 879

Bouwjaar:
Architect/aannemer:

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 4


Bouwjaar: 1924
Architect: J.A. Klosters
Status: Beeldbepalend pand

Dit huis is gebouwd in opdracht van de in Diepenveen geboren architect Johannes Herman Klosters (1879-1963) en werd zijn eigen woonhuis met kantoor.

De eerste bewoners waren dus Johannes Herman Klosters en zijn in Diepenveen geboren vrouw, Berendina Johanna Roetert Steenbruggen (1881-1979). Klosters was als architect in dienst van woningbouwvereniging "De Goede Woning".
De architect heeft hier tot zijn overlijden in 1963 gewoond en zijn vrouw mogelijk nog langer.

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 6


Bouwjaar: 1917
Architect/aannemer: H.J. Oosterbroek

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 6a


Bouwjaar: 1923
Architect/aannemer: W. ten Tuynte

Dit huis is gebouwd in opdracht van de in Amsterdam geboren Clara Henriëtte Wijthoff (1861-1949). Hiervoor wonende in de Burglaan 16. Zij was presidente van de Nederlansche Kinderbond, afdeling Apeldoorn.
Inwonend waren de in Drachten geboren Anna Marie Bolleman (1865-1934) en vanaf en 1927 de in Barradeel geboren verpleegster Maaike Pries (1881-1970). Clara Henriëtte heeft hier tot haar overlijden in 1953 grewoond.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 8

Oud huisnummer: A 878

Bouwjaar:
Architect/aannemer:

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 10


Bouwjaar: 1925
Architect: J.D. Niessink

Gebouwd in opdracht van Dirk Jobse, voorheen woonachtig aan de Celebeslaan 1.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 12

Oud huisnummer: A 877/6 ??

Bouwjaar: 1909
Architect/aannemer: H.J. Wegerif

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 14

Oud huisnummer: A 872

Bouwjaar:
Architect/aannemer:

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 16

Oud huisnummer: A 871

Bouwjaar:
Architect/aannemer:

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 18

Oude huisnummers: A 870 - A 522

Bouwjaar: 1898
Architect/aannemer: M. Zinnemers
Status: Beeldbepalend pand

Dit huis is gebouwd door de in Apeldoorn geboren timmerman Martinus Zinnemers (1837-1928). De eerste steen is gelegd door zijn in Epe geboren vrouw Dirkje Huiskamp (1837-1918). Zij woonden hier met hun dochter Johanna (1876) en kleinzoon Johan (1903).

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 20

Oud huisnummer:

Bouwjaar:
Architect/aannemer:

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 22-24

Oud huisnummer 22:
Oud huisnummer 24: A 866/2

Bouwjaar:
Architect/aannemer:

In 1967 is dit dubbele woonhuis compleet verbouwd na brandschade in opdracht van een zekere H.G.J. Lenferink.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 26

Oud huisnummer: A 866

Bouwjaar:
Architect/aannemer:

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 28

Oud huisnummer: A 865

Bouwjaar:
Architect/aannemer:

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 30

Oude huisnummers: A 864 - A 520 - A 237

Bouwjaar: Voor 1887
Architect/aannemer: Niet bekend

Wanneer dit huis gebouwd is kan ik niet zeggen, in ieder geval voor 1887. In 1887 woonde hier het gezin van de in Apeldoorn geboren tuinman Dries Tamboer (1851-1931) en zijn in Apeldoorn geboren vrouw, Heintje Witteveen (1855-1892).

Het schetsje van het vorige huis komt van een bouwaanvraag voor het verbouwen van nr. 34. Er zijn daar twee schetsjes van de buurpanden aan toegevoegd.

Het nieuwe huis is gebouwd in 1992 in opdracht van de arts S.J. Tromp uit Maarssen.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 34

Oude situatie

Oude huisnummers: A 863 - A 519 - A 236????? Marinus Methorst??

Voorheen: "Clazina"
Bouwjaar: ca. 1891-1892
Architect/aannemer: (misschien) J. Methorst

Dit huis is gebouwd rond 1891-1892. De eerste bewoners waren het gezin van de timmerman Jan Methorst. Gezien zijn beroep is het mogelijk dat hij het huis zelf gebouwd heeft. Hij trouwde in februari 1891 en mogelijk betrokken ze toen dit huis. Zeker is dat ze hier in 1892 woonden.

De eerste bewoners waren dus de in Apeldoorn geboren Jan Methorst (1865-1926) en zijn in Voorst geboren vrouw, Willemina Tijsen (1860-1939). Vanaf 12 september 1892 was de vader van Willemina inwonend, hij was de in Voorst geboren Gerrit Hendrik Tijsen (1830-1894).
Het echtpaar kreeg hier drie kinderen; Gerrit Hendrik (1892), Johanna Berendina (1895) en Berend Jan (1897). In 1897 verhuisden ze naar de Koningstraat 42.

De volgende bewoners kwamen na hun huwelijk op 31 oktober 1897 en waren de in Twello geboren Rijkelt Beumer (1869-1928) en zijn in Oene geboren vrouw, Johanna Koetsier (1871-1952). Rijkelt was dagloner. Ze kregen hier drie kinderen; Rijkelt (1898), Jacoba (1899) en Johan (1901).

 


Van dit dubbele woonhuis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 36-38

Oude huisnummers 36: A 862 - A 518
Oude huisnummers 38: A 862b - A 517

Bouwjaar: 1892
Architect/aannemer: Niet bekend

Op nr. 36 woonde vanaf 1892 het gezin van de in Apeldoorn geboren Martinus van Werven (1862-1936) en zijn in Putten geboren vrouw, Willempje Meiling (1864-19?). Ze hadden zes kinderen; Tonia Woutera (1885), Wouterus Johannes (1887), Johanna Theodora (1889), Hendrina Reiniera (1893), Reinier Willem (1894) en Willem Martinus (1896). Van Werven was timmerman/meubelmaker en in 1906 heeft hij een timmerwerkplaats gebouwd die er nog steeds is. In 1912 werd deze nog vergroot. Martinus deed in 1927 de zaak over aan de zoons Wouterus Johannes en Reinier Willem. Zij zetten de zaak voort onder de naam 'Gebr. van Werven'. In de jaren '60 woonde hier nog steeds een Van Werven.

Op nr. 38 woonden als eerste de in Apeldoorn geboren Willemina Ziens (1860-1933) met haar vier in Apeldoorn geboren kinderen; Johanna (1883), Hendrina (1886), Tonia (1887) en Jan Willem (1889). Willemina was weduwe van de timmerman Reinier van Werven (1859-1890) en schoonzus van Martinus die hiernaast woonde. Willemina was opgegroeid in de Burglaan. Haar ouderlijk huis stond op de hoek met de Javalaan (zie ook Javalaan 2). In 1902 verhuizen ze naar de Schoolstraat.

 


Van deze school hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 44


Bouwjaar: 1967
Architect: F. Tesser (Arnhem)

Deze school is gebouwd in opdracht van het bestuur van de St. Hiëronymusstichting te Apeldoorn. Op deze plek heeft niet eerder bebouwing gestaan.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Burglaan 48


Bouwjaar: 1965
Architecten: F. Klein (Groningen) en H.A. Maaskant (Rotterdam)

Dit huis is gebouwd in opdracht van mej. C. van der Wal uit de Bosweg 15. Dit kavel behoorde eerder tot haar achtertuin. Wie de eerste bewoners waren heb ik niet kunnen vinden.

Burglaan 5

Tjamke (Coll. B. Meester)

Burglaan 23

(Foto: Richard en Willy de Vries)

Burglaan 43

(Coll. B. Meester)

Burglaan 43

(Foto: Ineke Schaveling)