Startpagina | LINKS | CONTACT

Groenoordlaan


- Raadsbesluit van 2 februari 1950: de Rembrandtlaan lopende van de Deventerstraat tot de Trekweg veranderd in Groenoordlaan. Aanvankelijk was het verzoek van de buurt om de Rembrandtlaan te herdopen in Govert Steenlaan, ter nagedachtenis aan de in die laan gewoond hebbende luitenant-vlieger Govert Steen, die met zijn vliegtuig in de bezettingstijd [1940-1945] boven Frankrijk is neergeschoten. Dit vonden burgemeester en wethouders ongewenst, omdat deze naam tot verwarring aanleiding zou geven. Besloten is de Rembrandtlaan te herdopen in Groenoordlaan genoemd naar de villa van die naam, in welke villa de ouders van genoemde Govert Steen woonden.

Groenoordlaan 10

Dit woonhuis is waarschijnlijk gebouwd in 1906. De straat heette toen nog de Rembrandtlaan en vanaf 26 april 1907 was de hoofdbewoner de in Geldrop geboren Elisabeth Helena Rovers (1842-1926). Elisabeth Rovers was directrice van Oud-Veldzicht een tehuis aan de Deventerstraat 65. (Coll. B. Meester)