Startpagina | LINKS | CONTACT

Hofstraat

Hofstraat 29

Schilderij uit 1945 van de CitroŽn-garage van de in Apeldoorn geboren Willem Volgers (1909-19?) op de hoek met de Nieuwstraat. (Coll. B. Meester).

Garage W. Volgers Jr.
Belangrijke verbetering in het aspect van de Hofstraat.

Zooals in een advertentie in dit nummer is aangekondigd, opent de heer W. Volgers Jr. morgen zijn nieuw en naar de eischen des tijds ingericht garagebedrijf in de Hofstraat 29. Deze garage met bovenwoning, die als bouwwerk in de bestaande bebouwing opvalt, beteekend een begin van de moderniseering der Hofstraat die als straks de Griftverbetering en de daarmee gepaard gaande wegenaanleg tot stand is gekomen, een belangrijke weg zal worden voor het interlocale verkeer.
Aan de voorzijde bevindt zich de showroom, die van een zeer doelmatige verlichting is voorzien en daarachter de ruime en centraal verwarmde garage, die ook vanuit de Jonkerstraat toegankelijk is. De aan het bedrijf verbonden reparatie-inrichting is speciaal ingericht voor het ontdeuken en spuiten, welke werkzaamheden een specialiteit zijn van den heer Volgers.
Het pand maakt overigens een zeer royalen indruk en automobilisten zullen voor het onderbrengen van hun auto, hier vooral de groote uitgangen waarderen, waardoor achteruit rijden niet noodig is.
Aannemer van den bouw, die een degelijken indruk en nochtans in snel tempo geschiedde, is de heer H.J. Kroon, architect de heer B. de Bruin, terwijl de centrale verwarming is verzorgd door de firma Grotenhuis, Technisch Bureau, allen alhier.
Apeldoorn is in dit oude gedeelte, waar in de toekomst belangrijke veranderingen zullen plaats vinden – de Griftbedding wordt er verlegd, de wegen belangrijk verbreed – een groot en modern gebouw rijker geworden.

Hofstraat

Aan de Grift in 1902. We kijken richting de Hoofdstraat. Aan het einde van het pad, tussen de twee bomen is het badhuis zichtbaar. (Coll. B. Meester)

Hofstraat

Orgeldraaier Peter Hurenkamp (1950 -2010) uit de Sperwerlaan was een bekende verschijning in Apeldoorn. Hij heeft 46 jaar lang het orgel laten draaien in de binnenstad. Rechts: orgeldraaier Karel Bakker. (Coll. B. Meester)

Hofstraat

Kadasterflat vanaf spoor. Collectie Bavinck/Schuur.

Hofstraat hoek Hofdwarsstraat badhuis

Collectie: Bavinck/Schuur.

Hofstraat
Badhuis. Begin jaren 80. Foto: Arnold Kleiboer.

Hofstraat

1972.

Hofstraat

Kortebein's Brandstoffenhandel.

Hofstraat

Naar links de Hoofdstraat. Archief: John Diks.

Hofstraat

Taxibedrijf De Driehoek, Driehuizerweg. Archief: Evert Pol.

Hofstraat

Kortebeinsbruggetje. Aquarel van Hendrik Vlottes, links zijn woonhuis.

De familie Vlottes voor hun huis tegenover het Kortebeinsbruggetje. Foto: Hendrik Vlottes.

Hofstraat

Kortebeinsbruggetje, rechts de Hofstraat.

Hofstraat

Hofstraat

1960. Garage Volgers.

Hofstraat

Collectie: Roel Boon.

Hofstraat

Collectie: Roel Boon.

Hofstraat

1951. Mijn ouders zitten in de auto's en zijn op weg naar het stadhuis om te trouwen, zij rijden richting de Hoofdstraat. Archief: Adri van Zuidam.

Hofstraat

Kruising Hofstraat/Nieuwstraat, met op de voorgrond de Jonkerstraat. Collectie: Roel Boon.

Hofstraat 1960

rechts Hoofdstraat

Hofstraat

Hofstraat

Collectie: Roel Boon. Misschien weet iemand welk jaar deze foto genomen is? Graag een berichtje.

Hofstraat/hoek Nieuwe Hofstraat

Winkel van H. Mulderij, Hofstraat 37. Collectie: Roel Boon

Grift. Archief: R.A. Boom.

Hofstraat

met de Grift. Foto: B. Koning

Hofstraat

Aan de Hofstraat/hoek Tepelenbergweg was aardappelhandel Schepers gevestigd. En in de Tepelenbergweg (deze weg was doodlopend) expeditie Konijnenberg. Collectie: Roel Boon.

Hofstraat

Ongeveer 1955. Familie Neusink. Archief S. van Kollenburg.

Hofstraat

Ongeveer 1952. Archief S. van Kollenburg.

Hofstraat

Hofstraat Jaren 20

Rechts: De Grift met het Kortebeinsbruggetje.

Hofstraat met Grift

Jaren 60

Schuur van Kortebein bij de Grift

Hofstraat

1926. Op de achtergrond de Brinklaankerk. Dit pand stond bij de Kortebeinsbrug. Foto: H. Vlottes.

Hoofdstraat jaren 20

Kruispunt Dorpstraat/Kanaalstraat/Hofstraat.

Links, waar nu MacDonalds is gevestigd is nog net de villa van Talens te zien. Recht vooruit de Hofstraat. Het rechterpand werd bewoond door de fam Eikendal, net naast de Kostersbrug. Op deze plek staat nu gedeeltelijk C&A. "Aan weerszijden een grote villa in de Hoofdstraat en in de Hofstraat arbeidershuisjes met een badhuis voor de minderbedeelden. Voor de beter gesitueerden een badhuis in de Badhuisweg/hoek Sprengenweg. (5 cent en 20 cent). We kregen een handdoek en een stukje zeep gratis. Het Badhuis is links nog te zien naast de villa. Aan de andere kant de grote tuin en de beken". (Uit een dagboek van mijn moeder). Foto: H. Vlottes.

Hofstraat

Deze foto is van ongeveer 1920. Foto: H. Vlottes.

Hofstraat, oude badhuis

1985. Foto: Martin Huisman. 2004. Foto: Martin Huisman.

Hofstraat, oude badhuis

1985. Foto: Martin Huisman. 2004. Foto: Martin Huisman.

Oude Badhuis aan de Hofstraat

Collectie: Roel Boon

Hofstraat

Ongeveer 1928. Deze woningen stonden tegenover het Kortebeinsbruggetje. Foto: H. Vlottes.

Hofstraat

Bruggetje over de Grift, Kortebeinsbruggetje. Recht voor u uit, ziet u de Brinklaan en de Nieuwstraat. Wanneer u de brug naar rechts werd overgestoken, kwam men via een voetpad bij de hoofdbrief- en telegrambesteller Johan Kortebein aan de Brinklaan. Hij hield er ook een kruidenierswinkel op na. Foto: H. Vlottes.

Hofstraat

Kortebeinsbruggetje. Foto: H. Vlottes.

Hofstraat Spoorovergang

Kruispunt Hofstraat/Julianalaan/Christiaan Geurtsweg. Aan de linkerkant over het spoor nog café Van Gemert.

Krantenartikelen

De vervuilde Grift. Uit: Historische kranten in beeld. "NRC" van 3-11-1929  
 

De Grift werd gevormd achter de Eendrachtstraat door de Schoolbeek, de Ugchelse beek, de Winkewijert en de Orderbeek (sprengen) en liep naar de Hofstraat, Stationstraat, boog af na de Gasfabriek, tussen de Gasfabriek en de Molenstraat, langs de Parken, richting Kanaal. Vroeger kwam de Grift bij Hattem in de IJssel. Door duikers heeft de Grift inmiddels een heel andere loop en komt, in het Kanaal-Zuid uit. De Grift stroomde langs het Kanaal en mondde uit in de IJssel vlakbij Hattem.)

Hofstraat

U kijkt richting centrum