Startpagina | LINKS | CONTACT

Holthuizerweg

Holthuizerweg
Evert Gerritsen sr. (opa van mijn echtgenote)
Deze foto is genomen aan de Holthuizerweg vermoedelijk nr. 124?
Hier met zijn eerste taxi in ongeveer 1932
Archief: Evert Pol.
Jaren 70.
Christiaan Geurtsweg. Vroeger Holthuizerweg.
Foto: Chris van der Ark.
2009.
Christiaan Geurtsweg. Vroeger Holthuizerweg.
Foto: Chris van der Ark.

Holthuizerweg

Bakker Mölder. Archief: Eef Gerritsen.

Holthuizerweg

1930. Hoek Biddemanspad, huis van Buitenhuis. Foto: Hendrik Vlottes.

Holthuizerweg

Jaren 20.

Holthuizerweg

Dit is wasserij De Molen aan de Holthuizerweg 37-39. Sinds 1941 was Joep Meijer de eigenaar en daarvoor zijn zwager Luc Hogewind. U ziet dat boven op de schoorsteen nog iemand aan het bouwen is. Toen deze schoorsteen klaar was werd de Holthuizerweg afgezet om de oude schoorsteen te laten valllen. Dat was een hele belevenis in die tijd. Op deze plek stonden toen drie wasserijen. Met de kleine pijp is wasserij Holthuizen van fam. Dijkkamp, de andere was wasserij de Veluwe van de families Smijs en van de Put. Deze twee stonden aan de andere kant van de Grift en dus aan de Brinklaan. Het aangebouwde stuk aan de Molen was de papieropslag van fam. Dijkgraaf. Rechts op de foto ziet u nog net twee metalen brugleuningen over de Grift, dat is het Zwarte weggetje naast het grote parkeerterrein van het uitvaartcentrum van Rouwenhorst. Archief: Ine Nijland-Meijer.

Holthuizerweg

Klaas op de Kaptein Mobylette aan de Holthuizerweg. Rechts, achter het hek, lag de tuin van de bovenmeester van de VGLO-school aan de Graanweg. Helemaal tussen de bomen door is rechtsboven nog net het pakhuis van zaadhandel Dekker aan de Graanweg te zien. Dhr Dekker was ook wichelroedeloper! Het zal ongeveer 1952 geweest zijn toen deze foto werd gemaakt. Foto Wiersma.

Holthuizerweg 9 en 11

Ongeveer 1954. Kees Kathagen en Diena Wildeman poseren voor hun Opel aan de Holthuizerweg ter herinnering aan hun vertrek naar Australie. Foto: Wiersma.

Holthuizerweg

Deze foto van de Holthuizerweg werd in 1966 genomen, ongeveer vanaf de plek waar tegenwoordig het GAK-gebouw staat. Waar toen de huizen rechts stonden, staat tegenwoordig een rouwcentrum. De huizen die links te zien zijn staan in het Biddemanspad. In de verte staan de schoorstenen van Van Gelder en die van Wasserij de Molen. Foto: Wiersma.

Holthuizerweg

Aan de rechterkant van de Holthuizerweg staat de wasserij "De Molen", een deel van deze wasserij werd gebruikt als opslagplaats van de papiergroothandel van "Dijkgraaf Holthuizen" (het witte gebouw). Naar mijn idee had De Molen, direkt aan de Holthuizerweg, nog een schoorsteen die op deze foto uit 1966 al was gesloopt. Op de achtergrond, in het midden van de foto, staat het schoolmeestershuis op de hoek van de Graanweg. Links van de plaats waar de fotograaf stond staat tegenwoordig het postkantoor, rechts van de fotograaf het "Zwarte weggetje"naar de Brinklaan. De eerste twee huizen links hadden de huisnummers 44 en 42, direct daarachter lag de Hoge Dries. Links naast het schoolmeestershuis zijn de schoorstenen van de Papierfabriek aan de Eendrachtstraat nog te zien. Foto: Wiersma.

Holthuizerweg

Dit rijtje huizen aan de Holthuizerweg (in 1933 gebouwd) was te zien vanaf de Graanweg, deze weg is links op de foto. Het huis links voor werd bewoond door het hoofd van de leao-school. Rechts van dit huis is nog de achterkant van de boerderij en de bakkerij aan de Brinklaan te zien. Helemaal rechts, achter het hek, moet een winkeltje tot 1942 hebben gestaan. (zie ook deze site) De tv-antennes, gericht op Markelo en Duitsland, staken in 1966, toen deze foto werd gemaakt, ver boven de huizen uit. Foto: Wiersma.

Holthuizerweg

Deze foto van de Holthuizerweg is gemaakt van de plaats waar tegenwoordig het GAK-gebouw staat. Het is 1966 en de voorbereidingen voor de wegenaanleg zijn in volle gang. Het witte huis rechts zal de slagerij zijn die op de hoek van de Christiaan Geurtsweg en de Holthuizerweg stond. De huizen links staan waarschijnlijk aan de Brinklaan en/of de Julianalaan. Foto: Wiersma.

Aanvullingen

Samen met mijn moeder hebben we de foto's bekeken. Het witte huis was niet de slagerij van mijn opa en oma maar cafe Van Gemert. De slagerij van Reijer Kleijer is daar al weg. Wel is de slagerij nog te zien (wel reeds gesloten) op de 1 na laatste foto, in het midden tussen de slagbomen. En mijn moeder wist nog veel meer te vertellen!
Janine vd Steen

Bij de foto van de Holthuizerweg staat dat de huizen links waarschijnlijk op de Brinklaan of de Julianalaan staan.
Ik zie ons witte huis links bovenaan; Daar ben ik geboren en heb er 25 jaar gewoond. Dat stond aan de JulianaSTRAAT 19. Dus niet aan de Brinklaan. Schitterende foto's!
Over de buurt kan ik heel wat vertellen.
Naast van Tinus van Gemert (het cafe) woonde zijn broer Dorus van Gemert de kapper en daarnaast de bakkerij van Kottier met zijn heerlijke cocosmacronen... en daar weer naast de kruidenierswinkel van de Boer.
Gerrit Wentzel

Holthuizerweg?

Naar zeggen stond dit winkeltje aan de Holthuizerweg tegenover de Graanweg en werd gesloopt in ongeveer 1942. Op de site van Oud Apeldoorn staat een foto van de leao aan de Graanweg. Hierop zijn de huizen te zien die in de plaats van dit winkeltje aan de Holthuizerweg zijn gekomen. Wie kan dit bevestigen en wie kent de kinderen op de foto? Foto: Wiersma.

Aanvullingen

Op de site staat een foto van een kruidenierszaak die afgebroken wordt, aan de begroeiing aan de voorkant te zien kan het ook weleens het oude winkelpand van Stegeman kunnen zijn. Misschien zijn er oude bewoners van de Holthuizerweg die er meer van weten? Mijn zus zei ook gelijk dat dat het pand van Stegeman was. Als dat werkelijk zo is, ben ik zeer waarschijnlijk dat jongetje die op dat krukje zit.
Groeten,
Paul de Graaf
(gewoond op nummer 58)

Op je site staat de sloop van het winkeltje op de Holthuizerweg. Gegevens hierover uit mijn kindertijd zijn; Was een klein kruideniers winkeltje, en de eigenaresse was (zoals wij haar altijd noemden) Opoe Brink. Wij woonden er eigenlijk naast. Het eerste huis in de richting van de wasserijen aan het einde van de straat. Ons huis stond recht tegenover het woonhuis van de familie Dekker. De eigenaar van dat huis had de graanhandel in de Graanweg, tegenover de openbare school. Daar heb ik mijn eerste 3 klassen op school gezeten. later naar de Hezewegschool gegaan. Ons huis op de Holthuizerweg was een 2 onder 1 kap volgens mijn herinnering, en de Grift liep achter ons huis langs. Opoe Dekker was de Baakster van mij en mijn oudste zuster Annie. Hopende met deze gegevens mensen een plezier te hebben gedaan, verwijs ik hen naar mijn website waar de stamboom van mijn familie is geschreven. Hartelijke groeten van Jan W.Willemsen. Wevershof 9 1411 RR NAARDEN.
Email:
jww9@casema.nl

Panorama Holthuizerweg

Naar het westen: Een stukje Brinklaan met rechts het gebouw "Eben Haezer" waar de kleuterschool en de zondagsschool waren en niet te vergeten de dameskransjes. Het was ook het oefenlokaal van de muziekvereniging de Eendracht. Foto: Wiersma.

Holthuizerweg

Naar het oosten: Een blik op het schoolplein van de vglo aan de Graanweg. Aan de voorkant is de tuin van het voormalige schoolhoofd Kesseler te zien die op de hoek van de Graanweg en de Holthuizerweg woonde. Foto: Wiersma

Holthuizerweg

Naar het zuiden: Deze foto laat in de verte een stukje Brinklaan zien. Helemaal rechts staat het huis waar Piet Schouten, de molenaar van de molen aan de Holthuizerweg, heeft gewoond. Foto: Wiersma.

Holthuizerweg

Naar het noorden: Huizen langs de Grift. Links de huizen aan de Brinklaan, rechts die langs de Holthuizerweg en in het midden de (diep gelegen) spreng de Grift waaraan ook de jongens van Wiersma opgroeiden. Foto: Wiersma.

Holthuizerweg

Holthuizerweg

Links achter het huis was de werkplaats van de schoenmakerij van Wiersma. Het pand lag aan de Holthuizerweg precies tegenover de Korte Hezeweg. Wiersma was daar vanaf 1935 tot en met 1968 als schoenmaker gevestigd. Vermoedelijk kan de jeugd uit de jaren vijftig zich nog wel herinneren dat wanneer er getold werd op de Holthuizerweg Wiersma altijd klaar stond om de zweep met een veter te repareren. In de winter was er vaak wel een schaatsriem te herstellen voor de jeugd. Foto's: Wiersma.

Holthuizerweg

1966. Links, achter de auto, is nog net de Korte Hezeweg te zien. Daarachter, naast de bestelauto. heeft tot ongeveer 1942 een molen gestaan. In het midden van de foto, op de hoek van de Brinklaan, was de bakkerij van Hagen (later van Dullemond), daarachter is nog net de boerderij van Tannemaat te zien. Tannemaat had zijn weiland aan de overkant van de Brinklaan bij het spoor. Bij zijn boerderij kon je eieren kopen en stro voor het konijnenhok. Soms slachtte hij een varken op zijn erf. Rechts van achter naar voor staan de huizen van Konijnenberg, Wiersma, Bonhof en Velthuis. Foto: Wiersma.

Holthuizerweg

1961. Holthuizerweg nr 9, 11 enz. Foto: Wiersma.

Holthuizerweg

Molen aan de Holthuizerweg (tegenover nr 9). Deze molen werd in 1877 opgericht door Gerrit Cornelis Schoep. De laatste molenaar was, voor dat deze in 1932 deels afbrandde, Pieter Schouten. Hij heeft nog lang gewoond tegenover de molen op de hoek Brinklaan / Holthuizerweg. Foto's: Wiersma.

Holthuizerweg

Holthuizerweg