Startpagina | LINKS | CONTACT

Hoofdstraat - Mariakerk

Hoofdstraat 32-34

Voor 1895 behoorde dit perceel bij Villa Eickenhof en was toen onderdeel van het park naast de villa. In 1895 verrees hier “Instituut Veluwe”. De architect was Jan Albertus Wijn. In dit gebouw werden jongeren opgeleid voor de toelatingsexamens voor de cadettenschool te Alkmaar en het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord. Ook werden hier leerlingen voorbereid tot het toelatingsexamen van de 3e klasse Hoogere Burgerschool. Directeuren waren de oud-officier der Artillerie, Ernst Stoppendaal en de oud-officier der Koninklijke Nederlandse Marine, T. Dalhuisen. Mogelijk was er niet genoeg animo voor dit type onderwijs op de Veluwe want in de Nieuwe Apeldoornsche Courant van 20 februari 1904 lezen we dat het pand van het voormalig Instituut Veluwe een belangrijke verandering heeft ondergaan: “De gevel is geheel verbouwd en naar voren gekomen zoodat het gebouw nu uit twee ruime perceelen bestaat: in het eene is gevestigd de welbekende Behangerszaak van de Heer R.C. Rodenhuis, in het andere het Magazijn van Dames- en Kinderkleeding ,,Maison de Paris’’. (Coll. B. Meester)

Hoofdstraat 2

Hotel de Prins, sinds 1905 van de in Weert geboren hotelier Julien Jean Mathieu Marie Vaessen (1863-19?). De afzender van deze ansicht schrijft dat hij hier een fijn glas bier gedronken heeft en een partij gebiljard. Gesloopt in 1934. (Coll. B. Meester)

Hoofdstraat 24 hoek Kalverstraat

Links de kapperszaak van de in Hindeloopen geboren Jan Kooij (1873-19?). Het pand is gesloopt en tegenwoordig is de locatie Hoofdstraat hoek Kalverstraat en er staat nu een appartementengebouw. Deze kaart is hand-ingekleurd en verzonden in 1903. (Coll. B. Meester)

Hoofdstraat

Bij Molenstraat. Collectie: Bavinck/Schuur.

Hoofdstraat

Hoek Stationsdwarsstraat. Tekening Chris van der Ark.

Hoofdstraat
Mariakerk. Foto: Bavinck/Schuur.

Hoofdstraat

Mariakerk. Afbraak school. Foto: Bavinck/Schuur

Hoofdstraat
RK Leeszaal. Begin jaren 80.
Foto: Arnold Kleiboer.

Hoofdstraat

Hoek Stationsdwarsstraat.

Hoofdstraat

± 1935. De Scolan-Cantorum Maria-parochie Apeldoorn. Archief: Ton Gerritsen.

Hoofdstraat
Ongeveer 1930. Mariakerk.
Boven de deur staat: LOOFT DEN HEER UIT DE HEMELEN.
Archief: Ton Gerritsen

Hoofdstraat

Ongeveer 1999. Inkijk in de Stationsdwarsstraat.

Hoofdstraat

1932.

Hofdstraat

Links Garage Keekstra.

Hoofdstraat

Hof van Gelre. Archief: Evert Pol.

Hoofdstraat

Mariakerk.

Hoofdstraat
R.K. Meisjesschool.
Archief: Gerda Koelemeijer.

Hoofdstraat

Hoofdstraat

1903.

Dorpsstraat

1911.

Hoofdstraat

Bij Mariakerk.

Hoofdstraat

Mariakerk.

Hoofdstraat

Verderop links de Mariakerk.

Hoofdstraat

Rechts Mariakerk.

Hoofdstraat

Tempelman.

Hoofdstraat

1981. Foto: Martin Huisman.

Hoofdstraat

1981. Foto: Martin Huisman.

Stationsstraat

Hoofdstraat

R.K. Meisjesschool.

Hoofdstraat hoek Kalverstraat

Hoofdstraat

Garage Stemerdink aan de Hoofdstraat.

Hoofdstraat
Archief: Ad Snijders.

Hoofdstraat

Afbraak winkelpand Tempelman. Foto: Ad Snijders.

Mariakerk

Het oorspronkelijke ontwerp (1895) was van de architect J.W. Boerbooms. Bij zijn overlijden was slechts het middenschip van de kerk gereed. In 1898 werd het eerste gedeelte in gebruik genomen.
De architecten Jos Th. J. cuypers (zoon van Pierre Cuypers) en Jan Stuyt ontwierpen in 1901 de tweede fase, het koor van de kerk en het dwarsschip. Op 18 sept. 1902 werd de 2e fase voltooid.

De lengte is bijna 60m, de breedte 22,3m en een grootste binnenwerkse hoogte van 17 m. Het is de grootste kerk van Apeldoorn.

Hoofdstraat

1924. Mariakerk.

Hoofdstraat

Hoek Kalverstraat. 1972.

Hoofdstraat

Bibliotheek, stond naast de Mariakerk.

Hoofdstraat

Hotel Zeelandia.

Hoofdstraat

Hoofdstraat

Hoofdstraat hoek Kalverstraat

1901. Mariakerk.

Hoofdstraat

Collectie: Roel Boon.

Hoofdstraat

Gezien vanaf Mariakerk.

Hoofdstraat

Rechts de Molenstraat.

Hoofdstraat
Hoek Stationsdwarsstraat
Archief: Anton Vos.
2009
Foto: Anton Vos.

Hoofdstraat

Bij Mariakerk.

Hoofdstraat

Hoofdstraat

1985. Mariakerk. Foto: H. Rozie.

Hoofdstraat

1971. Richting Station. Foto: H. Rozie.

Hoofdstraat

1971. Links de Molenstraat en verderop de Mariakerk. Foto: H. Rozie.

Hoofdstraat

1936. Waterleiding wordt gelegd.

Hoofdstraat

Rechtsachter de Mariakerk.

Hoofdstraat

Tegenover Mariakerk. Links vooraan "Hof van Gelre" de dansschool van Gelderman. Gesloten op 1 januari 1987. Foto: H. Rozie.

Hoofdstraat

Rechts de huidige Kalverstraat

Hoofdstraat/hoek Molenstraat

Collectie: Roel Boon

Hoofdstraat/hoek Molenstraat

1985. Foto: Martin Huisman 2007. Foto: Luud Riphagen

Hoofdstraat bij Mariakerk

Collectie: Roel Boon

Hotel Zeelandia

1901. Hotel Zeelandia. Dit hotel bevond zich schuin tegenover de Mariakerk. Zitje in de tuin.

Hoofdstraat

Hotel Zeelandia. Collectie: Roel Boon.

Hotel-Restaurant "Zeelandia"

Hoofdstraat

Hotel Zeelandia. Collectie: Roel Boon.

Hotel Zeelandia

Eetzaal

Hoofdstraat 45

Zeelandia.

Zeelandia

Hoofdstraat

Hotel Zeelandia. Ongeveer tegenover de Mariakerk. Archief S. van Kollenburg.

Hoofdstraat

Koninginnedag (31 augustus) 1945. Deze foto is genomen vanaf de stoep voor het toenmalige huis van dokter Marsman tegenover de Romein Apotheek. Gerrit Roos. Foto: Albert Davyduke.

Hoofdstraat

Koninginnedag (31 augustus) 1945. Deze foto is genomen vanaf de stoep voor het toenmalige huis van dokter Marsman tegenover de Romein Apotheek. Gerrit Roos. Foto: Albert Davyduke.

Hoofdstraat bij Mariakerk

De Kalverstraat op onderstaande foto's was op een heel andere plek dan de huidige Kalverstraat. Hij liep vanaf de spoorweg-overgang (aan de Hoofdstraat) en liep door tot aan de Prins Willem Alexanderlaan En nog verder terug (in tijd) tot aan de Hofstraat (ongeveer waar nu het tunneltje is om achter het huidige bankgebouw te kunnen parkeren).

Aanvulling:
Dit huis met sigarenzaak is beslist niet het huis op de hoek van de Kalverstraat en de Nieuwendijk. Het is mijn eigen geboortehuis, waar mijn grootvader Anton Schotman zijn schoenmakerij had. Een snelle blik op andere foto's van dit huis bevestigen mijn verhaal. Het lijkt er wel op maar de houten ornamenten hebben mijn geboortehuis nooit gesierd.
Ton Schotman

Hoofdstraat hoek Kalverstraat

Dit is de andere hoek (zie bovenstaande foto) Foto: Bert van Essen.

Kalverstraat

Kijkje in de Kalverstraat waar toen die tijd Merlijn zijn zaken dreef, voordat hij verhuisde naar de Asselsestraat. (Het pand tegenover de Trompstaat) De zaak van Merlijn is nog niet zo erg lang geleden opgeheven. Foto: Bert van Essen.

Kalverstraat

Foto: Bert van Essen.

Hoofdstraat/hoek Rosariumstraat

Dit is een krantenfoto van de slagerij van Wentzel op de hoek van de Hoofdstraat en de Rosariumstraat. De foto is genomen in de richting van de overweg. Naast de slagerij de radio en tv-winkel van Mosterd en in het witte pand iets verderop de winkel van Merlijn. Nu (2006) staat hier het kantoorpand van de UWV-CWI. Het witte pand aan de overkant van de overweg, links op de foto, stond op de hoek van de Arnhemseweg en de Parallelweg. (Gert van Uffelen)

Hoofdstraat

1930 1962
 
Verderop de Kostersbrug (nu C&A)  
Jaren 50. Pand van Kees Miltenburg. Collectie: Roel Boon. 2006. Foto: Martin Huisman.
 

Hoofdstraat

1986. Café/danszaal Hof van Gelre "Dansschool Gelderman". Vroeger waren hier uitvoeringen van Toneelvereniging SOVV en vele andere verenigingen, vaak met bal na. Deze dansschool stond tegenover de Mariakerk. Foto: Aad van Schaijk.

Hoofdstraat, bij Kalverstraat

1987. Foto: Martin Huisman. 2004. Foto: Martin Huisman.

Hoofdstraat, bij Mariakerk

1985. Foto: Martin Huisman. 2004. Foto: Martin Huisman.

Hoofdstraat hoek Kalverstraat

1985. Foto: Martin Huisman. 2004. Foto: Martin Huisman.

Hoofdstraat, bij Mariakerk

1985. Foto: Martin Huisman. 1985. Foto: Martin Huisman.

Hoofdstraat, bij Mariakerk

1985. Foto: Martin Huisman.

Hoofdstraat, bij Kalverstraat

1992. Foto: Martin Huisman. 2004. Foto: Martin Huisman.

Hoofdstraat hoek Kalverstraat

1982. Op de hoek stond vroeger de rooms-katholieke meisjesschool Sint Willibrordus. Nu bevindt zich hier appartementengebouw De Zweekhorst. Foto: Martin Huisman. 1985. Foto: Martin Huisman. 2005. Foto: Martin Huisman.

Hoofdstraat

Mariakerk 2005. Foto: Aad van Schaijk.

Hoofdstraat

1987. Mariakerk. Foto: Aad van Schaijk.

Hoofdstraat hoek Kalverstraat 1985

Hoofdstraat

Mariakerk. Foto: Martin Huisman.

Mariakerk 1985

Hoofdstraat

Mariakerk. Foto: Martin Huisman.

Hotel Veluwe, later hof van Gelre. 1910

Mariakerk 1985

Hoofdstraat

Mariakerk. Foto: Martin Huisman.

Gezicht op Mariakerk

Binnenopname's Mariakerk

Marktplein

Mijn opa voor zijn Melksalon op de Hoofdstraat. Archief M. Vloon.