Startpagina | LINKS | CONTACT

Hoofdstraat -1- tot Kalverstraat

Hoofdstraat/Dorpstraat

De Dorpstraat gezien vanaf de Kalverstraat in de richting van het station. Het hoge gebouw op de achtergrond was Hotel Apeldoorn. Links de pastorie en de eerste Mariakerk uit 1846, rechts de stalhouderij van Mouw, het latere Hotel Zeelandia. Van alles wat we op deze foto zien staat niets meer overeind. (Coll. B. Meester)

Dorpstraat - Hoofdstraat 2.

Pension "Villa Cecilia" van Egbert Alberda. Hij is op 25-jarige leeftijd in 1888 Vanuit Sneek naar Apeldoorn gekomen en is hier gaan werken als letterzetter in een drukkerij. In de Ericagids van 1901 staat er bij zijn naam vermeld: "Handel in Tabak en Sigaren - Pension - Woningbureau - Villa's en Burgerhuizen te koop en te huur - Bouwterreinen te koop - Hoek Dorpstraat/Stationsplein". Op de oude foto staat Egbert Alberda waarschijnlijk voor de tabakszaak. In 1905 nam de slager Julian Jean Mathieu Marie Vaessen het pand over en begon er hotel café restaurant "De Prins". De erven Vaessen lieten in 1934 het hotel slopen en gaven architect D.J. Grutterink opdracht tot het bouwen van een blok van 4 winkelhuizen met bovenwoningen. Ook dit pand is alweer gesloopt. (Coll. B. Meester)

Hoofdstraat 2

Prentbriefkaart van Hotel de Prins. (Coll. W. Boomgaard)

Hoofdstraat 2

Hotel de Prins, sinds 1905 van de in Weert geboren hotelier Julien Jean Mathieu Marie Vaessen (1863-1934). (Coll. B. Meester)

Hoofdstraat 2

De afzender van deze ansichtkaart schrijft dat hij hier een fijn glas bier gedronken heeft en een partij gebiljard. (Coll. B. Meester)

Hoofdstraat 2

Hotel de Prins. (Coll. B. Meester)

Hoofdstraat 2

Hotel de Prins. (Coll. B. Meester)

Hoofdstraat 2

Hotel de Prins. Rechts Hotel Continental aan het Stationsplein, het vroegere woonhuis van de apotheker Gerrit Johannes Romijn (1829-1898). (Coll. B. Meester)

Hoofdstraat 2

Hotel de Prins. (Coll. W. Boomgaard)

Hoofdstraat 2

Hotel de Prins. (Coll. W. Boomgaard)

Hoofdstraat 3 en verder

Links op nr. 3 de drogisterij van Heable Wybrandi, op nr. 5 de bakkerswinkel van Coenraad Robbers. Op nr. 7, (het kleine pandje) de tabakshandel van Hendrik Jan Noordman. In het grote dubbele winkelpand zat op nr. 9 de schoenhandel van Gerardus Hendrikus Rodijk, op nr. 11 op de hoek van de Rosariumstraat de slagerij van Jannes Leonardus Mulder. (Coll. B. Meester)

Hoofdstraat

Tussen het Stationsplein en de Kalverstraat. (Coll. W. Boomgaard)

Hoofdstraat 2 en verder

Rechts de opvolger van Hotel de Prins, een gebouw met winkels en bovenwoningen uit 1934. (Coll. B. Meester)

Hoofdstraat 2

De fotohandel van de in Amsterdam geboren Hermanus Hendricus Schreuder (1892-19?). In het bevolkingsregister staat hij vermeld als sigarenwinkelier aan de Hoofdstraat 2. (Coll. B. Meester)

Hoofdstraat

Tussen het Stationsplein en de Kalverstraat. (Coll. W. Boomgaard)

Hoofdstraat 2-4

Kruidenierswinkel van Herman Cordes. De foto is gemaakt tijdens de opening van de winkel in maart 1939. Op het pamflet is te lezen: "Opening donderdag a.s. Gratis koffie - wijn - Geldersche worst, 2 uur". (Coll. B. Meester)

Hoofdstraat hoek Stationsplein

19 September 1936. Het prinselijk verloofde paar bezoekt Apeldoorn. (Coll. B. Meester)

Hoofdstraat 1a en hoger

Geheel links het volkskoffiehuis "De Hoop" van Meindert Staarthof. (Coll. B. Meester)

Hoofdstraat 1a en hoger

Hand ingekleurd. (Coll. W. Boomgaard)

Hoofdstraat 1a

Het Burgerhotel van A.J. Nijman. Voorheen het volkskoffiehuis De Hoop. (Coll. B. Meester)

Hoofdstraat 7

De tabakszaak van Berend Jan Hartgerink in ca. 1940, voorheen was deze winkel van Hendrik Jan Noordman. (Foto: Lie Schoemaker)

Hoofdstraat 13

Op de rechterhoek van de Rosariumstraat het sigarenmagazijn van de in Utrecht geboren Theodoor Frederik Laarhoven (1865-1922). (Coll. W. Boomgaard)

Hoofdstraat 2 en verder

Tussen het Stationsplein en de Kalverstraat. (Coll. B. Meester)

Hoofdstraat 2 en verder

Zelfde afbeelding maar hand-ingekleurd. (Coll. W. Boomgaard)

Hoofdstraat 12-14

Café Biljard van Gerardus Hendrikus Vloon (1890-1965) op de rechterhoek van de Stationsdwarsstraat in ca 1927-1928. Links zien we nog net de Joodse Volksslagerij van R. Kats. (Coll. B. Meester)

Hoofdstraat 12-14

Café Vloon. (Foto: Mieke Vloon)

Hoofdstraat 12-14

Café Vloon (Coll: W. Boomgaard)

Hoofdstraat 12-14

Café Vloon. (Coll. B. Meester)

Hoofdstraat 16

De graanhandel van Johannes Hermanus Stronkman op de linkerhoek met de Stationsdwarstraat. Stronkman was eerst slijter aan de Korenstraat. Later kwam hier de zaak van Tempelman met bedrijfskleding. (Coll: VOA)

Hoofdstraat

Hoek Stationsdwarsstraat. links de winkel van Tempelman, rechts Café Vloon.( Tekening: Chris van der Ark)

Hoofdstraat

Tussen het Stationsplein en de Kalverstraat. (Coll. W. Boomgaard)

Hoofstraat

Tussen het Stationsplein en de Kalverstraat. (Coll. B. Meester)

Hoofdstraat 18

De Mariakerk, officieel de Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopnemingkerk is gebouwd vanaf 1896 omdat de vorige kerk te klein werd. De architect was Johannes Wilhelmus Boerbooms (1849-1899) en de aannemer was de Apeldoorner Chris Wegerif. Bij het overlijden van Boerbooms in 1899 was slechts het middenschip van de kerk gereed. In 1898 werd het eerste gedeelte in gebruik genomen. De architecten Jos Th. J. Cuypers (zoon van Pierre Cuypers) en Jan Stuyt ontwierpen in 1901 de tweede fase, het koor van de kerk en het dwarsschip. Op 18 september 1902 werd de tweede fase voltooid. De lengte is bijna 60m, de breedte 22,3m en een grootste binnenwerkse hoogte van 17 m. Het is de grootste kerk van Apeldoorn. (Coll. W. Boomgaard)

Hoofdstraat 20

Pastorie en Mariakerk (Coll. B. Meester)

Hoofstraat 18-20-22

Links de meisjesschool met de pastorie en Mariakerk. (Coll. W. Boomgaard)

Hoofdstraat 20

De oude pastorie in gebruik als bibliotheek. (Foto: Arnold Kleiboer)

Hoofdstraat 18

Interieur Mariakerk. (Coll. W. Boomgaard)

Hoofdstraat 18

Het koninklijk paar voor de Rooms katholieke Mariakerk. (Coll. W. Boomgaard)

Hoofdstraat 22

Rooms katholieke meisjesschool op de hoek met de Kalverstraat. (Coll. B. Meester)

Hoofdstraat 19

Sytse Keekstra, voorheen Agent der Politie had hier een Garage, Verhuur- en Reparatie-Inrichting van Toer- en Vrachtauto's en Omnibussen. Later is de garage verhuisd naar de Asselsestraat 282. Na Keekstra werd het een Ford garage van Stemerdink & Hartman. Ook dit bedrijf verhuisde (veel later) naar de Asselsestraat. (Coll. B. Meester)

Hoofdstraat 19

De garage van Keektra en Hotel de Veluwe. (Coll. W. Boomgaard)

Hoofdstraat 21

Hotel-restaurant-café Veluwe van Antonie Overvelde en Co. Overvelde had hier eerst een smederij, waarschijnlijk in een vorig pand. Later werd dit het "Hof van Gelre". (Coll. B. Meester)

Hoofdstraat 21

Hotel-restaurant-café Veluwe. (Coll. B. Meester)

Hoofdstraat 21

Hotel-restaurant-café Veluwe. (Coll. B. Meester)

Hoofdstraat 21

Hotel-restaurant-café Veluwe. (Coll. W. Boomgaard)

Hoofdstraat

Tussen Stationsplein en Kalverstraat. (Coll. W. Boomgaard)

Hoofdstraat 21

Het Hof van Gelre in oorlogstijd. Gefotografeerd door fotograaf Sytse Gjalt Brusse. Op 1 augustus 1939 kwam hij met vrouw en zoon uit Enschede en vestigde zich als fotograaf van 't Fotohuis aan de Loolaan 11. Tijdens de oorlogsjaren was hij NSB-persfotograaf. Hij was ook één van de aanstichters van het bekladden en in brand steken van de synagoge aan de Paslaan. (Coll. W. Boomgaard)

Hoofdstraat 23

In 1878 huurde slager Salomon van Son een boerderij recht tegenover de Mariakerk van de timmerman Jacobus Radstaak en begon daar een slagerij. Volgens een akte van notaris Walter kocht hij de boerderij in 1884 voor fl. 4600,- In 1895 werd er een imposante gevel gebouwd door architect J.A. Wijn. De timmerman W. Timmer nam de klus aan voor fl. 3284,- Het pand is uiteindelijk gesloopt in 1990. Links: Salomon van Son, midden: Aart Westenbroek. Westenbroek had later een eigen slagerij op de hoek Stationsstraat-Marktstraat (Foto: S. van Son)

Hoofdstraat 29-31

Rouke Bieuwinga: Dit was mijn ouderlijk huis. De echte familienaam is Bieuwinga, waarbij Biewenga altijd is gebruikt als handelsnaam. Een goede verklaring hiervoor heb ik nooit gekregen. De winkel is begin 1900 opgestart door mijn opa I. Bieuwinga, de man links van de boom op de foto. Mijn vader dhr. J.H.E. Bieuwinga heeft de winkel overgenomen en voortgezet als groothandel in levensmiddelen. De groothandel is begin jaren '70 overgenomen door een ander bedrijf die de activiteiten onder een andere naam verplaatst heeft naar het bedrijventerrein in Apeldoorn Noord. Hoofdstraat 29 is toen verhuurd door mijn vader en daarna verkocht en niet veel later gesloopt t.b.v. nieuwbouw en wegenaanleg. Zelf ben ik in 1948 geboren en heb de eerste 20 jaar van mijn leven op Hoofdstraat 29 gewoond. (Coll. B. Meester)

Hoofdstraat

(Coll: Bavinck-Schuur)

Hoofdstraat

Mariakerk. Afbraak meisjesschool. (Coll: Bavinck-Schuur)

Hoofdstraat

Hoek Stationsdwarsstraat.

Hoofdstraat

1935. De Scolan-Cantorum Maria-parochie Apeldoorn. (foto: Ton Gerritsen)

Hoofdstraat 18

Ongeveer 1930. Mariakerk. Boven de deur staat: "LOOFT DEN HEER UIT DE HEMELEN". (foto: Ton Gerritsen)

Hoofdstraat

Ongeveer 1999. Inkijk in de Stationsdwarsstraat.

Hoofdstraat

Hof van Gelre. (foto: Evert Pol)

Hoofdstraat

Mariakerk.

Hoofdstraat

Tussen het Stationsplein en de Kalverstraat.

Hoofdstraat

Asfalteringswerkzaamheden in 1922 voor de garage van Keekstra

Hoofdstraat

Mariakerk.

Hoofdstraat

Rechts Mariakerk.

Hoofdstraat

Tempelman.

Hoofdstraat

1981. (Foto: Martin Huisman)

Hoofdstraat hoek Kalverstraat

Hoofdstraat

Garage Stemerdink aan de Hoofdstraat.

Hoofdstraat
Archief: Ad Snijders.

Hoofdstraat

Afbraak winkelpand Tempelman. (Foto: Ad Snijders)

Mariakerk

Het oorspronkelijke ontwerp (1895) was van de architect J.W. Boerbooms. Bij zijn overlijden was slechts het middenschip van de kerk gereed. In 1898 werd het eerste gedeelte in gebruik genomen.
De architecten Jos Th. J. cuypers (zoon van Pierre Cuypers) en Jan Stuyt ontwierpen in 1901 de tweede fase, het koor van de kerk en het dwarsschip. Op 18 sept. 1902 werd de 2e fase voltooid.

De lengte is bijna 60m, de breedte 22,3m en een grootste binnenwerkse hoogte van 17 m. Het is de grootste kerk van Apeldoorn.

Hoofdstraat

Bibliotheek, stond naast de Mariakerk.

Hoofdstraat

Gezien vanaf Mariakerk.

Hoofdstraat

Hoofdstraat

1985. Mariakerk. (Foto: H. Rozie)

Hoofdstraat

Rechtsachter de Mariakerk.

Hoofdstraat

Tegenover Mariakerk. Links vooraan "Hof van Gelre" de dansschool van Gelderman. Gesloten op 1 januari 1987. (Foto: H. Rozie)

Hoofdstraat bij Mariakerk

(Coll: Roel Boon)

Hoofdstraat bij Mariakerk

De Kalverstraat op onderstaande foto's was op een heel andere plek dan de huidige Kalverstraat. Hij liep vanaf de spoorweg-overgang (aan de Hoofdstraat) en liep door tot aan de Prins Willem Alexanderlaan En nog verder terug (in tijd) tot aan de Hofstraat (ongeveer waar nu het tunneltje is om achter het huidige bankgebouw te kunnen parkeren).

Hoofdstraat hoek Kalverstraat

Dit is de andere hoek (zie bovenstaande foto) Foto: Bert van Essen.

Hoofdstraat

1986. Café/danszaal Hof van Gelre "Dansschool Gelderman". Vroeger waren hier uitvoeringen van Toneelvereniging SOVV en vele andere verenigingen, vaak met bal na. Deze dansschool stond tegenover de Mariakerk. Foto: Aad van Schaijk.

Hoofdstraat, bij Mariakerk

1985. Foto: Martin Huisman. 2004. Foto: Martin Huisman.

Hoofdstraat, bij Mariakerk

1985. Foto: Martin Huisman. 1985. Foto: Martin Huisman.

Hoofdstraat, bij Mariakerk

1985. Foto: Martin Huisman.

Hoofdstraat hoek Kalverstraat

1982. Op de hoek stond vroeger de rooms-katholieke meisjesschool Sint Willibrordus. Nu bevindt zich hier appartementengebouw De Zweekhorst. Foto: Martin Huisman. 1985. Foto: Martin Huisman. 2005. Foto: Martin Huisman.

Hoofdstraat hoek Kalverstraat 1985

Hoofdstraat

Mariakerk. (Foto: Martin Huisman)

Mariakerk 1985

Hoofdstraat

Mariakerk. (Foto: Martin Huisman)

Binnenopname's Mariakerk