Startpagina | LINKS | CONTACT

Kanaal Zuid

Kanaal Zuid 81

Houthandel A. Wijma. Het pand is gesloopt en stond tussen de Kanaalstraat en de Molenstraat. Op de foto zien we de in Leeuwarden geboren houthandelaar Albert Wijma (1842-1920) en zijn in Loenen geboren (2e) vrouw, Berendina Adriana Meurs (1854-1942). (Coll. B. Meester)

Kanaal Zuid

Van Uffelen. Collectie Bavinck-Schuur.

Kanaal Zuid

N.V. Machinefabriek J.& H.W. van der Ploeg, voor afbraak.12-9-2015. Foto: Evert Pol.

Kanaal Zuid

N.V. Machinefabriek J.& H.W. van der Ploeg, voor afbraak.12-9-2015. Foto: Evert Pol.

Kanaal Zuid

N.V. Machinefabriek J.& H.W. van der Ploeg, voor afbraak.12-9-2015. Foto: Evert Pol.

Kanaal Zuid

N.V. Machinefabriek J.& H.W. van der Ploeg, voor afbraak.12-9-2015. Foto: Evert Pol.

Kanaal Zuid

N.V. Machinefabriek J.& H.W. van der Ploeg, voor afbraak.12-9-2015. Foto: Evert Pol.

Kanaal Zuid

N.V. Machinefabriek J.& H.W. van der Ploeg, na de renovatie. 2-3-2021. Foto: Evert Pol.

Kanaal Zuid

N.V. Machinefabriek J.& H.W. van der Ploeg, na de renovatie. 2-3-2021. Foto: Evert Pol.

Kanaal Zuid

1992. Bouwen van dam.

Kanaal Zuid/Noord

Spoorwegovergang. Collectie: Bavinck/Schuur.

Kanaal Zuid

Voormalig AMK, machine-fabriek vd Ploeg. Archief: Paul Croese.

Kanaal Zuid

Spoorbrug. Collectie/Bavinck-Schuur.

Kanaal Zuid

Reparatie van brug.

Kanaal zuid

12 mei 1940, bij café Kars aan het kanaal. Batterij Duitse geschut (15 cm houwitsers van IV./AR.227) op weg naar de slag bij Scherpenzeel. “Collectie A.M.A. Goossens – Kennispunt Mei 1940”.

Kanaal Zuid

In 1913 heeft Gerrit Kars aan de Liederstraat-hoek Kanaal-Zuid een cafè laten bouwen, dit cafè met de oorspronkelijke naam ,,De Rustende Jager'' werd al snel de naam cafè Kars. Dochter en schoonzoon H. Ruijsch hebben daarna het cafè en zaal voor bruiloften, uitvoeringen enz. voortgezet onder de naam ''Cafè Ruijsch''. Dochter en schoonzoon van H. Ruijsch, J. Ketel hebben het daarna weer voortgezet. De feestzaal werd opgeheven en is het een cafè-restaurant geworden. J. Ketel is inmiddels gestopt met cafè-restaurant Ruijsch en is het overgegaan naar een nieuwe eigenaar. Het cafè-restaurant heeft nu de naam ''De Nieuwe Ruijsch''.

Kanaal Zuid

Kanaal Zuid

Achter boerderij Bockershoeve. Deze boerderij heeft gestaan ter hoogte van het huidige Werklust. Archief: J. Thomassen (Familielid van de oorspronkelijke bewoners van deze boerderij.)

Kanaal Zuid

Achterkant boerderij Bockershoeve. Deze boerderij heeft gestaan ter hoogte van het huidige Werklust. Op de foto Harm Schrijver (familielid) Archief: J. Thomassen.

Kanaal Zuid

Achter boerderij Bockershoeve. Deze boerderij heeft gestaan ter hoogte van het huidige Werklust. Op de achtergrond het pand van Remmert Holland (inmiddels half afgebroken.) Archief: J. Thomassen

Kanaal Zuid

Ongeveer 1953: De Apeldoornse familie van schipper Jan van Terwisga is op bezoek. Foto Wiersma.

Kanaal Zuid/hoek Savorin Lohmanstraat

(Advertentie 1961) De EBC (Edese Betoncentrale) heeft eerst ABC (Apeldoornse Betoncentrale) geheten. (Bert van Essen).

Kanaal Zuid

Ongeveer 1974. Foto: E. Oosterwal.

Kanaal Zuid

Ongeveer 1974. Foto: E. Oosterwal.

Kanaal Zuid
November 2007: Spoorovergang vlak voor de sluiting.
Foto: G. Kannegieter.
Kanaal Zuid
Augustus 2008: ivm het drukke treinverkeer is de overgang definitief afgesloten en de AHOB's verwijderd.
Foto: G. Kannegieter.

Kanaal Zuid

Welgelegenbrug. Aannemers hebben iets te vieren. Degene die u op rug ziet is mijn vader, in leven aannemer. Archief: Evert Pol.

Kanaal Zuid

N.V. Kalkzandsteenfabriek ALBA, voorheen E.E. Lijphart. Archief: Marianne van Zadelhoff.

Kanaal Zuid

1928

Kanaal Zuid

1991. U ziet het oude straatwerk wat weerzichtbaar werd na het verwijderen van het asfalt thv de spoorwegovergang/Spoorstraat kijkend in de richting van de Laan van Mensenrechten. Links ziet u dat de bijbehorende brug wordt gebouwd. Het straatwerk is uniek mooi gebleven, gebakken dikformaten in waaierverband! Foto: Wilco Vaartjes

Kanaal Zuid

1974. Kanaal ter hoogte van de Marchantstraat, leeggepompt voor de dam nabij Werklust. Foto: Herman Rothengatter.

Kanaal Zuid

1974. Kanaal ter hoogte van de Marchantstraat, leeggepompt voor de dam nabij Werklust. Foto: Herman Rothengatter.

Kanaal Zuid

1974. Kanaal ter hoogte van de Marchantstraat, leeggepompt voor de dam nabij Werklust. Foto: Herman Rothengatter.

Kanaal Zuid

1974. Kanaal ter hoogte van de Marchantstraat, leeggepompt voor de dam nabij Werklust. Foto: Herman Rothengatter.

Kanaal Zuid

Gezien vanaf de Spoorbrug. Begin jaren 80. Foto: Chris van der Ark.

Kanaal Zuid

Ter hoogte van Lieren. Begin jaren 80. Foto: Chris van der Ark.

Kanaal Zuid

1930

Kanaal Zuid

Begin jaren 70. Voormalige vuilstortplaats. Zoutopslag. Foto: H. Rozie.

Kanaal Zuid

Begin jaren 70. Voormalige vuilstortplaats. Foto: H. Rozie.

Kanaal Zuid

Begin jaren 70. Voormalige vuilstortplaats. Foto: H. Rozie.

Kanaal Zuid

Wormensebrug. Foto: H. Rozie.

Kanaal Zuid EBC

Jaren 60. Aan het Apeldoorns Kanaal zat een cementfabriek. Dit was de "Edese Beton Centrale" kortweg de EBC. Deze was gevestigd op de hoek van de Savorin Lohmanstraat. Jarenlang was dit het beeld van Kanaal Zuid op deze hoek en zorgde deze hijskraan ervoor dat de schepen met zand of grind werden gelost om het op een grote hoop te gooien op het terrein en indien nodig in de grote bunkers boven de centrale. (de centrale is op deze foto nog niet voltooid). Archief B. van Essen.

Kanaal Zuid EBC

De centrale in een later stadium. De molenbaas zat boven in de bedieningsruimte van waaruit hij naar de vultrechter van de mixer kon kijken. Daarboven de bunkers met grind en zand. Links de silo's met portland. De betonmixer, zoals de vrachtwagens worden genoemd, werden achterwaarts onder de centrale gereden en vervolgens kon de molenbaas a.h.v een bepaald recept zijn mengsel in de mixer laten lopen (water, zand, grind en portland), waarna de wagen met een draaiende mixer richting de bouwplaats kon rijden zodat het goed gemengd was en gereed om te storten. Archief: B. van Essen.

Kanaal Zuid

Kanaal zuid Iveco

Op dezelfde plaats heeft ook een periode IVECO bedrijfswagens gezeten en ook (zoals omschreven bij een foto) het afvalstoffenbedrijf G.Schrijver oud papier en metalen. (voordat deze verhuisde naar de Vlijtseweg) Archief: B. van Essen.

Kanaal Zuid

Kanaal Zuid

1978. Foto: Hans Wensveen.

Kanaal Zuid

Apeldoorn-Dierens kanaal ter hoogte van de EBC.
Mijn vader Anton Vos sr. staat er op met kameraden en/of buurjongens van de Hoenderparkweg en omstreken.
De foto's zijn gemaakt in 1929 en 1930.
Archief: Anton Vos

Kanaal Zuid

Archief: Anton Vos

Kanaal Zuid

Archief: Anton Vos

Kanaal Zuid

Archief: Anton Vos

Kanaal Zuid

Archief: Anton Vos

Kanaal Zuid

N.V. Machinefabriek J.&H. W. van der Ploeg. Kanaal Zuid. Archief S. van Kollenburg.

  N.V. Machinefabriek J.&H. W. van der Ploeg. Kanaal Zuid. Archief S. van Kollenburg.  
Banketfabriek "Smelik," met op de achtergrond bouwmarkt "Wickes."
Archief: John van Zwam.
Verwarmings- en ketelfabriek van "Remeha"
Archief: John van Zwam.
Kanaal-Zuid gezien vanaf de Buiscar, richting de Savorin Lohmanstraat.
Archief: John van Zwam.
Afvalstoffen beheer van de firma Schrijvers, op deze plek zit nu Leen Bakker.
Archief: John van Zwam. .

Kanaal Zuid

2003. Vanaf ABN-gebouw. Foto: Luud Riphagen.

Kanaal Zuid

April 1945. Duitse wegversperringen op Kanaal Zuid bij Ericaweg. (heet nu Matenpoort). Rechts over het kanaal zichtbaar de fabriek van Van der Ploeg en links de fabriek van de Buiscar. Op de rechterkant van de foto is een deel van het raam te zien waardoor de foto’s gemaakt zijn. Foto: Ton Berghuis.

Kanaal Zuid

April 1945. Door de Duitsers wordt een 1000 kg. bom geplaatst. De bruggen waren in de oorlog herbouwd door de Duitsers, nadat het Hollandse leger in mei 1940 de bruggen had verwoest. In 1945 waren ze van ijzer en beton. Rechts zijn de woningen zichtbaar die bij de papierwarenfabriek Koldewijn hoorden. In het midden de kruidenierswinkel (en bakkerij) van Van de Brink. Foto: Ton Berghuis.

Kanaal Zuid

April 1945. De Wormensebrug wordt ondermijnd. April 1945. Foto: Ton Berghuis.

Kanaal Zuid

9 april 1945. Wormensebrug opgeblazen. Foto: Ton Berghuis.

Kanaal Zuid

9 april 1945. Verwoesting gezien vanaf Ericaweg. Aan de overkant de toen nog geheten 2e Wormenseweg, die toen nog liep vanaf de brug tot aan het station. Het deel bij de brug werd eind jaren 50 Lepelaarweg genoemd. Foto: Ton Berghuis.

Kanaal Zuid

17 april 1945. Duitsers die nog steeds verzet hadden geboden vanuit bunkers bij de Kayersdijk, gavenzich bij de brug over (zittend op de foto) en werden onder schot gehouden door Canadezen vanaf de Matense kant van het kanaal. Links in de verte de woning van de familie Noorderhaven, waar de Duitsers een wit laken uit de kast haalden om zich over te geven. Rechts de woningen bij Koldewijn. Foto: Ton Berghuis.

17 april 1945

Gevangen genomen Duitsers op de Ericaweg. In de verte de brug. Rechts de woning van de brugwachter. Foto: Ton Berghuis.

Kanaal Zuid

17 april 1945. De winkel van Berghuis bij de brug. Sommige ramen met planken dichtgetimmerd nade explosies van de bruggen. Evenals bij veel andere woningen en bedrijven in de omgeving van het Kanaal. (alle bewoners bij het kanaal hadden de woningen in de nacht van 8 april moeten verlaten). Het huis met witte band rechts op de foto, was de seinwachterswoning aan de spoorlijn naar Dieren. Hier woonde de familie Stoer. Foto: Ton Berghuis.

1967. Vossenweg tussen de 2 boerderijen.
In de linker boerderij woonde Mulderij. De woning uiterst rechts was de vroegere melkhandel van Verheul.
(foto Henk Jeths)
2006. Kanaal Zuid – Molenmakershoek (voormalige Vossenweg)
(foto Henk Jeths)
Kanaal Zuid okt. 1966 bij de Ericaweg.
De woning werd gebouwd en bewoond door de fam. Jansen.
Thans hoek Matenpoort: fa. Ter Hoeven.
Het schip is juist door Wormensebrug gevaren richting centrum.
(foto Henk Jeths)
2006. Kanaal Zuid hoek Matenpoort.
(foto Henk Jeths)

Kanaal Zuid/Ericaweg

1970

Ericaweg bij de Wormensebrug 1970. Rechts de winkel van Berghuis. Links de brugwachterswoning. (archief Henk Jeths)

Fabriek Buiscar 1978

Fabricage van kleine transportmiddelen. Letterlijk: karretjes van metalen buizen.

Schaatsen tussen spoorbrug en Wormensebrug.

Januari 1980. (foto Henk Jeths.

Kanaal Zuid

Hier werden installaties gemaakt voor de zuivelindustrie, deze fabriek stond niet ver van de Buiscar. Dhr. Rodermond werkte daar als draaier, vermoedelijk is hij daar in 1943 met nog een aantal collega's, door de Duitsers weggehaald om in Duitsland te werken. Zij kwamen uiteindelijk in Eisenach terecht. Zij werden tewerkgesteld in een voormalige fabriek van BMW waar voor de oorlog buitenboord-motoren werden gemaakt. Maar dat werd een fabriek voor reparatie en nieuwe aanmaak van vliegtuigmotoren. Nu heb ik nog een foto van het voltallige personeel van van der Ploeg gemaakt rond 1940. Dhr. Rodermond staat rechts helemaal bovenaan, de foto is gemaakt achter de fabriek. Foto: Oost Rodermond.

Kanaal

De brug over het kanaal ligt waar destijds ook de papierfabriek van Koldewijn stond. De overkant is de Ericaweg. Foto: Nic. van Naarden

Kanaal Zuid 1969

Vlakbij de Kayersbrug. Daar zat toen een cementfabriek. (Foto Nic. van Naarden)

Kanaal bij Eerbeek

1964

Kanaal bij Dieren

1906

De Wormensebrug

1970. Wormensebrug. Misschien was dit wel een van laatste foto's van de Wormensebrug met schip.
Foto: Luud Riphagen.
2006. Wormensebrug.
Foto: Luud Riphagen.

De Wormensebrug

Uit de Apeldoornse Courant ongeveer 1998.
Uit de Apeldoornse Courant ongeveer 1998.

Kanaal Zuid

Zandzuiger bij de spoorbrug in 1959. (t.h.v. de huidige Laan van Mensenrechten) (archief Henk Jeths)

Kanaal Zuid

De Wormensebrug in 1960. Ongeveer 1 km. zuidelijker (bij de huidige Loudonstraat, voor 1960 nog 1e Wormenseweg geheten) lag de Kayersbrug. Eveneens een ophaalbrug. Na de sloop is daar geen brug meer gebouwd. (archief Henk Jeths)

Kanaal Zuid

De Wormensebrug (zonder balans) 1982. Het witte pand is de vroegere fabriek van Koldewijn. (archief Henk Jeths)

Kanaal Zuid

Wormensebrug 2006. De sloop van het bedrijf van Koldewijn is reeds begonnen. De woningen links op de foto zullen ook binnenkort verdwijnen om plaats te maken voor het nieuwbouwplan Kanaaloevers. (foto Henk Jeths)

Kanaal Zuid

Jan. 1980. Rechts bij het K-bord de vroegere Vossenweg. (foto Henk Jeths)