Startpagina | LINKS | CONTACT

Koppellaan


-Raadsbesluit B&W van 15-10-1912: Koppellaan van Soerenscheweg tot Heuvellaan veranderd in Bandalaan.

-Wijkblad De Naald september 2003: De Koppellaan dankt haar naam aan Jacobus Koppel, in de 19e eeuw belasting-gemeente-ontvanger en een vooraanstaand lid van de Joodse gemeenschap; hij heeft meerdere huizen in de Koppellaan laten bouwen; dit was toen een zandweg die Soerenseweg en Loolaan verbond; de Bandalaan heette oorspronkelijk óók Koppellaan. Koppellaan nr. 7-9, dateert van 1898 en is het eerst gebouwde.

Koppellaan 6

Deze villa is ontworpen door architect Andries van Driesum in opdracht van Pieter Steehouwer (1852-1944). Dit huis is bijna identiek aan de villa Loolaan 28 die twee jaar later is gebouwd. Ten tijde van deze foto was het huis bewoond door familie de Vries, zij woonden hier van 1946 tot 1957. Dhr. J. de Vries was dominee van de wijkgemeente het Loo, de Grote kerk. (Foto: Fam. de Vries)