Startpagina | LINKS | CONTACT

Loseweg


- Raad/B&W van 23 augustus 1895: Begin van J.W. van den Broek, hoek Zwolschenweg A 612, achter de kweekerij van den Heer de Sitter, tot aan de spoorbaan.
- Straten/1905: van Zwolscheweg tot Station 't Loo.
- Erica/1911-1912: weg van Zwolschen weg tot Station Het Loo [aan de voormalige spoorlijn Apeldoorn Hattem],

Loseweg

Begin van de Loseweg gezien vanaf de Koninginnelaan. Rechts de winkel in Koloniale waren en Comestibles van Jacob Wolbrink van den Broek. (Coll. B. Meester)

Loseweg

(Coll. B. Meester)

Loseweg 7

Fotokaart uit ca. 1920 van het woonhuis van de in Amsterdam geboren arrondissements-schoolopziener Jan Coenraad Ruijs (1854-1940) op de hoek met de Bloemwijklaan. Ruijs woonde hier van 1902 tot 1940. Inwonend was de in Deventer geboren dienstbode Maria Elisabeth Harink (1880-1949). Na het overlijden van Jan vertrok de dienstbode naar Loseweg 30. (Coll. W. Boomgaard)

Loseweg

Op de hoek van de Wilhelminaweg op nr. 17 de brood- en banketbakkerij van H. Beumer. Rechts de woning en werkplaats van de timmerman/aannemer Martinus Nijdeken op nr. 8. (Coll. B. Meester)

Loseweg 28-30

De winkel van de gezusters de Bruin in Garen, Band, Wol Sajet en andere mode-artikelen. (Coll. B. Meester)

Loseweg 28-30

Ook het huis van de gezusters De Bruin maar nu de zijgevel. (Coll. B. Meester)

Loseweg 35 en 37

Foto uit de jaren '40 met links de antiekzaak van Rindert Yntema en rechts de rijwielhandel van mijn grootvader, Gerrit Schurink. De twee panden zijn in ca. 1880 gebouwd. Op de achterzijde van de foto staat met potlood: "Miss Eleen Franklin, 92 Woodville Road, Swilly, Plymouth, Devon, England". Komt uit een album van mijn moeder en zij weet niet meer wie Miss Eleen Franklin was. (Coll. B. Meester)

Loseweg 37

De rijwielhandel van de in Zwolle geboren Gerrit Schurink (1899-1988). De werkplaats was aan de achterzijde van het huis en bereikbaar vanuit de Kweekweg. Op het bankje mijn grootmoeder, de in Zwollerkerspel geboren Harmpje Rietman (1902-1968), midden: mevr. Rüette en rechts een onbekende vrouw, mogelijk een pensiongaste. (Coll. B. Meester)

Loseweg

Feestelijkheden rond 26 september 1923, het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Op de achtergrond Loseweg 39. (Coll. B. Meester)

Loseweg

(Coll. B. Meester)

Loseweg 39

Op de splitsing met de Kweekweg was hier vanaf 1901 het café en de slijterij van Jan Oosterhuis Als beroep staat bierhuishouder genoteerd. Het is onherkenbaar verbouwd. Later was het ook een restaurant en lange tijd "De Toko", nu is hier Bentink Modelspoor gevestigd. (Coll. B. Meester)

Loseweg 39

Hand-ingekleurde versie. (Coll. B. Meester)

Loseweg

Links huize Quatre-Bras op nr. 41-43. (Coll. B. Meester)

Loseweg

Links nr. 55, (Turdus Merula) en rechts nr. 52. (Coll. B. Meester)

Loseweg

Gezien vanaf de Zwolseweg richting Piet Joubertstraat. Het hogere pand rechts is de schoenenzaak Oxener. Links de rijwielhandel en smederij van Sietze van der Heide. (Coll. B. Meester)

Loseweg

De Loseweg tussen de Korteweg en Langeweg in ca. 1905. Links de koperslager, loodgieter, electriciën Evert Aalten. Rechts nr. 104. (Coll. B. Meester)

Loseweg 106

De boekhandel van Nicolaas Rot (1880-1965) op de hoek met de Langeweg. Voor de deur Nico Rot en zijn vrouw Sophie Baksteen. (Foto: Fam. Medema)

Loseweg

(Coll. B. Meester)

Loseweg

(Coll. B. Meester)

Loseweg

(Coll. B. Meester)

Loseweg

Aan de rechterzijde van deze foto zien we de panden tussen de Langeweg richting Zwolseweg. Hier is niet veel meer van te herkennen. Het huis op de voorgrond is genummerd als Langeweg 29. (Coll. B. Meester)

Loseweg 87

Woonhuis tegenover de Wendenlaan. In 1972 is dit huis verbouwd en is het uiterlijk compleet veranderd. (Coll. B. Meester)

Loseweg 128

Asbakje van de woning Loseweg 128. Zat eerder in de collectie van Bert Kompanje. Het huis is gebouwd in 1923 in opdracht van Doede Kamstra uit de Koningin Hortenselaan 15. Doede was timmerman/aannemer en bouwde dit huis voor verhuur. De eerste bewoners waren het gezin van de in Soest geboren Dirk de Greef (1871-1935). Dirk was gepensioneerd adjudant onderofficier standaarddrager.

Loseweg 140

Muziektent aan het voormalige Julianapark. Nu staan hier gebouwen van de Koninklijke Marechaussee. Rechts op de achtergrond Dillenburg 19. (Coll. B. Meester)

Loseweg 142 - Dillenburg 1

Dubbele villa met souterrain uit 1879 op de hoek met de Dillenburg. Eerder gelegen naast het voormalige Julianapark. Op het bordje naast de serre staat: 'Pension Woudoord" (Coll. B. Meester)

Loseweg 142 - Dillenburg 1

(Coll. B. Meester)

Loseweg 142 - Dillenburg 1

(Coll. B. Meester)

Loseweg 166

Villa Wittensteijn is waarschijnlijk gebouwd in 1862. Wie de opdrachtgever en architect waren is niet bekend. Het is een rijksmonument. (Coll. B. Meester)

Loseweg 168

Voor de deur zien we het echtpaar Vrijthoff van der Toorn. Hermanus Christiaan Johannes Vrijthoff (1859-1935) was fabrikant van korsetten, bandages en orthopedische instrumenten. Zijn vrouw Cornelia Alida Bouman (1882-1962) heeft korsetten aangemeten bij Emma en Wilhelmina. (foto: Chris Perreijn)

Loseweg 168

Het echtpaar Vrijthoff van der Toorn waren de bewoners van "Huis op het Loo" van 1920 t/m. 1927. Op 30 maart 1927 verhuizen ze naar Doorn. (Foto Chris Perreijn)

Loseweg 170

Gebouwd in 1912 en behoorde ook tot de Berghorst.

Loseweg 172 (nu 242-272)

Weeshuis de Berghorst. Eerder stond hier de woning/boerderij van de landbouwer Marten Berghorst (1830-1910). Hij was ongehuwd en kinderloos en liet zijn hele vermogen na voor de bouw van een verzorgingshuis bestemd voor verpleging van mannelijke weezen geboren uit ouders behoorende tot de Nederlands Hervormde Gemeente. Het pand is gebouwd in 1912 naar ontwerp van de architect Andries van Driesum en is voorzien van zeer fraaie jugendstil kenmerken. De imposante voorgevel heeft een breedte van 45 meter. Later heeft het pand ook dienst gedaan als bejaardenhuis "De Berghorst". In de oorlog was dit het onderkomen van de hoogste SS baas in Nederland, Hanss Albin Rauter. Sinds 1999 is het omgebouwd tot appartementencomplex en zijn er nog enkele nieuwe gebouwen achter gezet. (Coll. B. Meester)

Loseweg/Langeweg

Ca. 1957. IJskar van Diderich. Links groentenman Loois. Foto P.R. von Koczian.

Loseweg

Jaren 50. Hoek Piet Joubertstraat

Loseweg

Ongeveer 1964. Op de achtergrond links in beeld een klein stukje winkel van Prins de drogisterij, dan links de boekhandel Vanepa. Rechts bij de witte tegels Daolman, verkocht witgoed en rechts vooraan de zuivelwinkel van Kleinluchtenbelt Loseweg nr 79, de hond was ook van de melkboer. Archief: Henk Schoeman.

Loseweg 79

Winkel van de fam Kleinluchtenbelt, de melkboer. Het kleine meisje is Carla Kleinluchtenbelt. Rechts Gonnie Kleinluchtenbelt en de vrouw waar u nog het schort van ziet dat was hun moeder. Archief: Henk Schoeman.

Loseweg

Ongeveer 1962. Dit is de melkkar van melkboer Kleinluchtenbelt. Daarop twee kinderen Dineke en waarschijnelijk Carla Kleinluchtenbelt. Archief: Henk Schoeman.

Loseweg

Op de achtergrond de bakkerswinkel van Mulders, Loseweg nr 81, naast de melkboer. Op de voorgrond de dochter Riet Mulders. Het kleine meisje is Carla Kleinluchtenbelt. Archief: Henk Schoeman.

Loseweg
De melkboer Kleinluchtenbelt in zijn jongere jaren. Waar deze foto is gemaakt is onbekend.
Archief: Henk Schoeman
Loseweg
Trouwfoto van echtpaar meneer en mevrouw Kleinluchtenbelt, woonde op de loseweg nr 79.
Jaartal onbekend.
Archief: Henk Schoeman.
Loseweg
Deze foto van meneer en mevrouw kleinluchtenbelt is genomen op hun trouwdag. De vrouw links is zijn zuster. Deze foto is een stukje voor hun huis Loseweg nr 79. daar achter is nog een stukje van bakkerij Mulders te zien. Het uiterste puntje van het huis is mijn huis loseweg nr 87.
Archief: Henk Schoeman.

Loseweg

1961. Prinses Juliana school. 3e klas (groep 5) met “meester” E.H. Hiensch. Archief: Hans Jansen.

Loseweg

Ca. 1922. Deze school is nu de Julianaschool. Mijn vader op de voorgrond met witte bloes. Archief Jan Grefhorst.

Loseweg

Koningin Juliana School. Archief: Dick de Graaf.

Loseweg

Koningin Juliana School (kleuterschool). Archief: Dick de Graaf.

Loseweg

Koningin Juliana School (kleuterschool). Archief: Dick de Graaf.

Loseweg

Prinses Julianaschool. 1963. Klas 3 juffrouw Verburg.

Loseweg

Prinses Julianaschool. Meester Schaafsma.

Loseweg

Prinses Julianaschool. Meester Stop.

Loseweg

Prinses Julianaschool. 1965/66. Jufrouw Bovendorp en hoofd der school dhr. Adema.

Loseweg

Prinses Julianaschool. 1962/63.

Loseweg

Bij kruising met de Piet Joubertstraat. Wit pand links is nu Schoenwinkel Oxener. Ongeveer 1910.

Loseweg
Marechausseekazerne
Loseweg
Marechausseekazerne
2011. Foto: Dick de Graaf

Loseweg 166

Villa Wittensteijn.

Loseweg

Spoorovergang bij Zwolseweg.

Loseweg

Hoek Piet Joubertstraat. Collectie: Roel Boon.

Loseweg

Collectie: Roel Boon.

Loseweg

Loseweg/Hoek Korteweg. Archief: Luud Riphagen. 2007. Loseweg/Hoek Korteweg. Foto: Luud Riphagen
Loseweg/Hoek Kweekweg. Archief: Luud Riphagen. 2007. Loseweg/Hoek Kweekweg. Foto: Luud Riphagen.