Startpagina | LINKS | CONTACT

Rostocklaan

Rostocklaan 50

Woonhuis van de slager Antonie Klazinus Pannekoek (1884-1973). Op de foto zien we drie van hun kinderen, v.l.n.r.: Joop, Bertha en Toon. Wie de jongen rechts is is niet bekend. De familie Pannekoek heeft hier maar kort gewoond, van 24 september 1929 tot 17 februari 1930. Het huis is gebouwd in 1914 door de timmerman A.H. Polman uit de Elandlaan in opdracht van Gerrit Wichert Bastianie. In de periode dat de familie Pannekoek hier woonde was het huis nog genummerd als 29. (Foto: Tom Pannekoek)


- Raad B&W van 22 augustus 1913: Weg van Klokstraat tot Koningstraat genoemd Rostocklaan.
- Raad 2 april 1964: De weg lopende van de Zwolseweg tot de Rostocklaan aangetrokken bij de Rostocklaan zodat deze loopt van de Zwolseweg tot de Koningstraat.

Rostocklaan 8

Voor 1877 stond hier al een herberg genaamd 'De Klok'. Het huidige pand stamt uit 1877 en was toen in gebruik als Logement 'De Nieuwe Klok'. 'De Nieuwe Klok' werd op 19 januari 1878 geopend en de kastelein was J.C.N. Roering. Op 15 april 1879 kondigde hij in de Apeldoornsche Courant aan dat er bij zijn hotel een nieuwe overdekte kegelbaan was aangelegd. Hij nodigde 'heeren liefhebbers' van het kegelen uit middels een intekenlijst voor een kegelpartij op zaterdag 12 april. Ook werden er hier biljardpartijen gehouden. Op 19 maart 1881 werd het logement geveild. Wie de eigenaar is geworden is mij niet bekend. In 1884 komt het logement 'De Klok' te huur en werd H.J. Wouters de nieuwe kastelein. De naam 'De Klok' verdween en werd 'Hotel Boschzicht'. In 1886 overleed de kastelein en werd hij opgevolgd door zijn weduwe en zoon. Rond 1894-1895 is de nieuwe eigenaar G. van der Meij. In 1909 werd op het naastgelegen terrein het Julianapark aangelegd en veranderde Van der Meij de naam van het hotel in 'Julianapark'. Tijdens de oorlogsjaren mochten er van de Duitse bezetters geen namen van leden van het koninklijk huis gebruikt worden en werd de naam veranderd in 'Hof van Holland' en het Julianapark ging Van Riebeekpark heten. De Klokstraat herinnerd nog aan het oude logement. Anno 2022 staat het pand er nog steeds en wordt het particulier bewoond. (Coll. B. Meester)

Rostocklaan 8

Een tweetal foto's van ons huis Rostocklaan 8 zoals het rond 1930 en rond 1940 was. Het pand (bouwjaar 1877) was van ca 1930 tot 1998 witgeschilderd. Aanvang 19e eeuw heette het pand herberg "de Klok". Na de herbouw in 1877 werd het "de nieuwe Klok". Rond de eeuwwisseling werd het hotel Boschzicht en vanaf 1907 werd het Julianapark, mogelijk tot 1940 waarna het Hof van Holland werd. Deze naam heeft het tot in de jaren zestig gehouden. (Foto: F. Vrijlandt)

Rostocklaan 8

Het Hof van Holland. (Foto: F. Vrijlandt)

± 1930. (Archief: F. Vrijlandt)

Julianapark

± 1930. Op deze ansichtkaart is rechts de ook nog bestaande woning Dillenburg 19 te zien. In het midden achter de muziekkoepel is een vergelijkbare woning te zien aan wat nu Dillenburg heet. Deze woning is voor de bouw van de Marechaussee post gesloopt net als de muziekkoepel en het Loo station. (Foto: F. Vrijlandt)

Rostocklaan

1946. Sneeuwpret, de fam. van der Haar woonde op nr. 6. (Foto: Rini van der Haar)

Rostocklaan

1946. (Foto: Rini van der Haar)

Rostocklaan

1946. (Foto: Rini van der Haar)