Startpagina | LINKS | CONTACT

Sebastiaanplein

Sebastaanplein 1

Katholieke Parochiekerk, H.H. Fabianus en Sebastianuskerk, gebouwd in 1923 naar ontwerp van de Bredase architect Johannes Gerardina Antonius (Jan) van Dongen jr (1896-1973). De bouwstijl is "Amsterdamse School". Jan van Dongen was ook de architect van veel gebouwen van de St. Josephstichting aan de Deventerstraat. In 2012 werd de laatste dienst gehouden en nu is er een kinderdagverblijf in gehuisvest. Het gebouw is een Rijksmonument. (Coll. B. Meester)

Sebastiaanplein 1

Antonius Sebastianus (Toon) Uijttewaal (1884-1971) oprichter van de H.H. Fabianus en Sebastianuskerk. Kapelaan A.S. Uijttewaal kreeg in december 1922 de opdracht tot het stichten van een nieuwe parochie te Apeldoorn onder de naam van de Heiligen Fabianus en Sebastianus zonder een cent op zak, zoals hij zelf zei in een krantenartikel. In oktober 1924 is kapelaan A.S. Uijttewaal benoemd tot pastoor van de nieuw opgerichte parochie van de H.H. Fabianus en Sebastianus door Z.D.H. de Aartsbisschop van Utrecht. A.S. Uijttewaal is tot 1933 pastoor geweest van deze parochie. (Coll. W. Boomgaard)

Sebastiaanplein 1

Opening van de Heiligen Fabianus en Sebastianuskerk door een kardinaal. (Coll. W. Boomgaard)

Sebastiaanplein 1

Opening van de Heiligen Fabianus en Sebastianuskerk. (Coll. W. Boomgaard)

Sebastiaanplein 1

Opening van de Heiligen Fabianus en Sebastianuskerk. (Coll. W. Boomgaard)

Sebastiaanplein 1

Op deze ansichtkaart zien we vier gebouwen, alle gerealiseerd door pastoor Uijttewaal. De kerk uit 1923, St. Marie uit 1926, de St. Josephschool aan de Fabianusstraat uit 1927 en het Parochiehuis Providentia ook uit 1927. Alle zijn ontwerpen van de architect Johannes Gerardina Antonius (Jan) van Dongen jr. (Coll. B. Meester)

Sebastiaanplein 1

(Coll. B. Meester)

Sebastiaanplein 1

(Coll. B. Meester)

De Fabianus en Sebastianus kerk

Frans Wesselink: De Fabianus en Sebastianus kerk.
De kerk staat nog los van enige bebouwing. In een overwegend Hervormde Gemeente had de bisschop van Utrecht, bouwpastoor Uyttewaal opdracht gegeven om een kerk en een school te bouwen. Geld was bijna niet voorhanden. Om de grondprijs laag te houden kreeg de boer Berghuis, toen wonende op de hoek Arnhemseweg-Valkenweg de opdracht om weiland te kopen. (Hij heeft trouwens later ook de grond gekocht waar het Aartsbisschoppelijk Klein Seminarie is gebouwd.) Iedereen in de gemeente vroeg zich af, waarom deze kleine boer zoveel grond nodig had. Uit: "De Katholieke Illustratie", gepubliceerd in 1925.

Sebastiaanplein

1955. Mijn vader (2e van links) in het kerkkoor van de Fabianus en Sebastianuskerk. De dirigent is meester Strous, toenmalig hoofd van de lagereschool. De foto is genomen door de fotograaf bij een trouwerij tijdens de huwelijksmis. (Foto: Ton Gerritsen)

Sebastiaanplein
± 1955. Krantenartikel over meester Strouss, n.a.v. zijn overlijden.

Sebastiaanplein

Een groep jongens met daarnaast een pastoor of kapelaan. Deze foto is gemaakt aan de zijkant van zaal Provedentia tegenover de Fabianus en Sebastianus Kerk. (Foto: E. van der Heijden-Besemer)

Sebastiaanplein

Een groep mannen die in zaal Provendentia een toneelstuk opgevoerd hebben. (Foto: E. van der Heijden-Besemer)

Sebastiaanplein

Mogelijk de zelfde toneelgroep, maar dan in "burgerkleding". (Foto: E. van der Heijden-Besemer)

Ongeveer 1940. Zangkoor Paasdienst. (Foto: S. van Kollenburg)

Processie. (Foto: S. van Kollenburg)

Sebastiaanplein

Begin jaren '90. Lourdesbeeld van Maria vlak naast de pastorie. (Foto: O.F. Weinberg) Begin jaren '90. Lourdesbeeld van Maria vlak naast de pastorie. (Foto: O.F. Weinberg)
Foto uit de begin jaren '70 van de parochiekerk van de H.H. Fabianus en Sebastianus. Het is een foto van het interieur, genomen vanaf het koor. U ziet hoe het liturgisch centrum toen was ingericht.
(Foto: O.F. Weinberg)
Processiekruis. Begin jaren '70.
(Foto: O.F. Weinberg)
Ongeveer 1947. Interieur Fabianuskerk.
(Foto: S. van Kollenburg)
1947. Versiering Pinksteren.
(Foto: S. van Kollenburg)
1947. Kerststal.
(Foto: S. van Kollenburg)
Onbekend. (Foto: S. van Kollenburg)
1947. Paasdienst. Foto links: Processie over de landerijen van Huize St. Marie. Ongeveer 1949
(Foto: S. van Kollenburg)

Sebastiaanplein

Jaren 30. De Fabianus en Sebastianus kerk. (Foto: S. van Kollenburg)

Ongeveer 1947. Begrafenis vanuit de Fabianuskerk. De stoet ging lopend naar de begraafplaats aan de Oude Beekbergerweg. (Foto: S. van Kollenburg)

Jaren '40. Begrafenis. (Foto: S. van Kollenburg)

Sebastiaanplein

1936. Verloving van Prinses Juliana en Prins Bernhard. Op diverse plaatsen gingen zij langs. (Foto: S. van Kollenburg)

Bouw van Fabianuskerk aan het Sebastiaanplein

Klik hier om naar de foto's te gaan