Startpagina | LINKS | CONTACT

Soerenseweg

Soerenseweg 68

Woonhuis uit 1912. In de topgevel de naam "Frederika". (Foto: Sisca van Schieveen)

Soerenseweg 24

Vanaf maart 1910 is dit het woonhuis en winkel van de in Apeldoorn geboren behanger Andries Hendrik van Zutphen (1872-1957). Tot 1913 was het huisnummer A 879/2. Van Zutphen was niet alleen behanger/stoffeerder maar ook verhuizer. Achter zijn winkel was ook een bergplaats voor inboedels. Op de foto zien we van links naar rechts: Andries Hendrik, vervolgens twee van de vier zonen, dochter Carolina (1897) en de vrouw des huizes, Hendrika Alberta Beauveser (1872-1960). In januari 1927 verhuisde het bedrijf naar Loolaan 12. In 1936 is het huis onherkenbaar verbouwd maar de bergplaats staat er nog. (Coll. B. Meester)

Soerenseweg 73

Eén van de vijf villa's aan de Soerenseweg gebouwd in opdracht van de houthandelaar J.C. Wils. Het is niet bekend wie ze gebouwd heeft. Dit werd ,,Hotel Bellevue" van de in Steenderen geboren koopman Hendrik Jansen (1860-1941). De opening was op zondag 8 mei 1904. Op 6 juli 1907 verhuurde Jansen het hotel aan de in Oisterwijk geboren Petrus Johannes Heessels (1858-19?). Heessels huurde er nog een pand bij aan de Amersfoortseweg 13 en startte daar ,,Hotel Vorstenhof'' als dependance van Bellevue en gaat daar ook wonen. Op 22 juli 1908 werd Heessels failliet verklaard. Een maand later op 22 augustus 1908 bericht Jansen via een advertentie in de Apeldoornsche Courant dat er een heropening is van Hotel Bellevue na opnieuw te zijn gerestaureerd en door den EIGENAAR zal worden geexploiteerd. P.S: Het geachte publiek zij er op gewezen dat P.J. Heessels, nog wonende in Vorstenhof aan deze zaak niet meer verbonden is. Later werd Bellevue ,,Hotel Nieland'' en momenteel is het een Fletcher hotel onder de naam ,,Hotel Apeldoorn''. (Coll. B. Meester)

Soerenseweg

Op deze ansicht zien we Jan Verschuur, de boswachter van J.C. Wils naast zijn wagen. Links Hotel Bellevue, één van de vijf villa's aan de Soerenseweg gebouwd door Wils. (Coll. B. Meester)

Soerenseweg

Collectie Bavinck/Schuur.

Soerenseweg

Ter hoogte van voormalig Cafe Beeltje. Collectie Bavinck/Schuur.

Soerenseweg

Hoek Koning Lodewijklaan. Ca.1911. Dit moet naar alle waarschijnlijkheid het inmiddels gesloopte pand van Bakker Greijn zijn, dat werd later voorzien van een stuclaag en wit geschilderd. Op de foto, met fiets Bertus van Essen uit de Nieuwe Enkweg en Teunis Beekman. Teunis Beekman beschikte in 1911 over een hoofdvestiging en een filiaal. Hoofdvestiging Asselsestraat A194 en filiaal Soerenseweg A767. Archief Luud Riphagen.

Soerenseweg

Soerenseweg

Begrafenisstoet.

Soerenseweg

Soerenseweg

Soerenseweg

Soerenseweg

Soerenseweg

1902.

Soerenseweg

1903.

Soerenseweg 105

Openbare Lagere School Berg en Bos.

Soerenseweg 45
Dit huis aan de Soerenseweg 45 heette ooit eens "Nostra". Dat betekent "Ons" of "Van ons".

Soerenseweg

Pension Marico

Soerenseweg

Soerenseweg

Aanleg van riool.

Soerenseweg

Soerenseweg

Hotel Nieland.

Soerenseweg

Soerenseweg

Uit: "Gids voor Apeldoorn en omstreken" uit 1949.

Bouw blokhut Soerenseweg

Terug

Foto's bouw blokhut van de Scoutinggroep Berg&Bos aan de Soerenseweg (Nu nog in gebruik). Foto is van eind feb. 1950, de bouw is uitgevoerd door vakmensen van Berg & Bos. Archief: R.A. Boom

Verder

De Berg en Bosgroep

De Berg en Bosgroep werd op 7 september 1945 opgericht onder de naam ‘Rimboejagers’. Het was bij oprichting een jongensgroep, en was gevestigd in een loods bij een oud theehuis, wat gelegen was naast de Berg en Bosschool op de kruising van de Soerenseweg met de Burg. Van Rosmalen Nepvuelaan op de plek waar nu het sportveld van het Christelijk Lyceum Apeldoorn is. Dit was door de aanleg van het huidge park Berg en Bosch leeg komen te staan, en werd gedeeld met de meisjesgroepen ‘Florence Nightingale’ & ‘Maria Christina’.
Begin 1950 verhuisden de ‘Rimboejagers’ en de meisjesgroepen naar de leegstaande garage van een jeugdherberg, omdat het theehuis niet meer bruikbaar was. Met de gemeente werd nu gezocht naar een beter onderkomen.
Er werd een blokhut ontworpen, welke vlakbij het oude theehuis in het bos zou kunnen worden gebouwd op de plaats van het oude Sanatorium. Voorwaarde hiervoor was wel dat de (ouders van de) eigen leden zouden meebetalen. Dit lukte, waarop met de bouw werd begonnen.

De meisjesgroep is niet meeverhuisd, maar heeft nog een tijd opkomsten gedraaid in de jeugdherberg. Enkele maanden later hebben ook zij een onderkomen gekregen onder de naam ‘Kapa Hol’ aan de Sprengenweg.
In verband met een teruglopend ledenaantal zijn de ‘Rimboejagers’ in 1972 samen verder gegaan met de meisjesgroepen die men nog kende uit de tijd van het theehuis onder de naam ‘Berg & Bosgroep’. Sindsdien wordt er elke zaterdag een programma gedraaid voor jongens en meisjes gemengd, in eerste instantie voor Esta’s, Scouts, Explorers en Stam, en sinds 1987 kunnen ook de Bevers meedoen.
Bron: www.bergenbosgroep.nl

Huidige situatie

Het clubgebouw, binnen de groep beter bekend als 'de blokhut' staat aan de Soerenseweg 210 te Apeldoorn, verscholen in de bossen vlak achter visrestaurant Lido, en is te bereiken middels de stenen ingang bovenop de heuvelrug, net buiten Apeldoorn.
Bron: Scoutinggroep Berg en Bos

De geschiedenis van de locatie
Op de plek waar tegenwoordig onze blokhut staat, was van 1919 tot 1934 het sanatorium (ziekenhuis) 'Bergh en Bosch' gevestigd. Hier werden mensen verpleegd die TBC ofwel Tuberculose hadden, wat een longziekte is. Men kwam naar Apeldoorn om de gezonde boslucht op te snuiven, waardoor men eerder beter zou worden.

Het complex, dat werd omsingeld door de Soerenseweg, J.C. Wilslaan, de Amersfoortseweg en de Juniperlaan is in de periode tussen 1934 en 1945 afgebroken, en er is weer bos van gemaakt. Toch vind je hier en daar nog wel overblijfselen uit die periode: De oprijlaan naar de directeurswoning (zie kaartje) bestaat nog steeds, en is, hoewel het tegenwoordig weer een bospad is, nog steeds omgeven door een bomenrij. Dit is de weg die vanuit apeldoorn van de soerenseweg afbuigt het bos in. Kijk maar is op de foto hieronder of je de weg herkent! Daarnaast rijd je elke zaterdag door de oude zijtoegangspoort (aan de weg met het bordje 210), en staan er hier en daar Rhodondenderons in het bos, welke ook uit die tijd stammen. Tot slot zie je op de andere foto één van de oude garages van het Sanatorium. Deze is in dezelfde stijl gebouwd als het restaurant Lido, wat naast de blokhut aan de weg ligt.

Overzichtfoto Soerenseweg blokhut Padvinders

Archief: R.A. Boom

Soerenseweg

Soerenseweg

1929

Archief: Luud Riphagen. 2006.
Foto: Luud Riphagen.
  2002. Foto: Luud Riphagen.

Restaurant Lido

Ik weet vrijwel zeker dat dit restaurant Lido betreft. Paul Rood

1904. Rechts bevindt zich nu schouwburg Orpheus. Vroeger lag hier een begraafplaats. 1920

Soerenseweg

Archief: Wim Hollander

Soerenseweg

Arendsburght

Soerenseweg

1923. Hotel Bellevue

Soerenseweg

Hotel Bellevue

Soerenseweg

Hotel Bellevue, later hotel Nieland, thans Apeldoorn hotel.

Soerenseweg

hoek Jachtlaan. Hotel Nieland.

Soerenseweg

hoek Jachtlaan. Hotel Nieland. Collectie: Roel Boon.

Soerenseweg

Jaren 70. Hoek Jachtlaan/Soerenseweg.