Startpagina | LINKS | CONTACT

Sophiaplein - Busstation


- Raad van B&W van 30 juni 1953: In de raadsvergadering van 21 mei 1953 heeft het raadslid de heer M.J. Wilbrink erop gewezen, dat het Sophiapark de bestemming van autobusstation heeft gekregen en werd de naam Sophiapark gewijzigd in Sophiaplein.
- Raad van B&W van 2 april 1970: Voorstel om de naam Sophiaplein te veranderen in Verzetstrijdersplein, dit besluit is in de raadsvergadering van 23 april 1970 teruggenomen.

Sophiaplein

(Coll. B. Meester)

Nieuwe Apeldoornsche Courant 18-2-1950: Naar het schijnt zal er binnenkort een einde komen aan de autobusmisère op 't Marktplein, waar de V.A.D. dagelijks te kampen heeft met standplaats moeilijkheden, welke van lieverlede onhoudbaar zijn geworden. Herhaaldelijk zijn tussen de N.V. Veluwse Autodienst en het gemeentebestuur besprekingen gevoerd om tot een oplossing te geraken en thans is men zover gevorderd, dat B. en W. binnenkort aan de raad hopen voor te stellen het Sophiapark in te richten tot autobusstation.

Het park zal daartoe geheel van karakter moeten veranderen. De bomen moeten er uit en de gehele oppervlakte dient bestraat te worden. De V.A.D. heeft intussen een perceel aangekocht aan het Sophiapark, een ruimte welke verbouwd zal worden tot kantoren, wachtgelegenheid voor reizigers en schaftlokaal voor het personeel. Het uitvoeren van deze plannen zal een niet geringe verbetering brengen in het reizigersvervoer, aangezien het nieuwe autobusstation is gelegen in de nabijheid van het treinstation; tot nu toe moesten veel reizigers zich te voet van Markt naar station begeven, om te constateren dat de trein net de overkapping had verlaten....
Het spreekt vanzelf dat de verandering van het Sophiapark intussen door de bewoners met gemengde gevoelens zal worden gadegeslagen, terwijl daarentegen rondom het Marktplein wonende zakenlieden het verdwijnen van de bussen zullen betreuren. Er was evenwel, naar men ons verzekerde geen andere oplossing mogelijk.
In de route van de bussen door de plaats zal geen verandering komen alleen zal aan de achterkant van de Markt, aan de Stationsstraat een halte plaats worden gemaakt.

-Een garage-werkplaats op Welgelegen.

Zo spoedig mogelijk zal voorts begonnen worden met de bouw van een garage-werkplaats op Welgelegen, waarin ruimte is voor zestig autobussen, die tot nu toe in weer en wind buiten geparkeerd moesten worden. Dat dit buitenstaan voor de bussen, die per stuk meer dan fl. 50.000,- kosten, niet bijster goed is, is duidelijk. In de werkplaats zal ruimte zijn voor acht bussen. Het gebouw zal van een solide constructie zijn, doch zonder enige luxe. De uitvoering is in handen gegeven van de architect Chr. ten Tuynte.
De keuze van het terrein op Welgelegen, een oppervlakte van één hectare is een zeer gelukkige t.o.v. het nieuwe autobusstation, dat dan slechts op pl.m. 700 meter afstand zal zijn gelegen. Nijpend wordt evenwel weer het probleem van de Welgelenbrug! Zullen de V.A.D. plannen met spoed worden uitgevoerd, dan zal Rijkswaterstaat met evenveel spoed dienen te beginnen met het bouwen van een nieuwe brug over 't kanaal.

Sophiaplein

(Coll. B. Meester)

Sophiaplein

Wachtkamer/restaurant V.A.D. van uitbater J. van Laar. Ansicht verzonden in 1959. (Coll. B. Meester)

Sophiaplein

Wachtkamer/restaurant V.A.D. (Coll. B. Meester)

Sophiaplein

(Coll. B. Meester)

Sophiaplein

(Coll. B. Meester)

Sophiaplein

(Coll. B. Meester)

Sophiaplein

(Coll. B. Meester)

Sophiaplein

(Coll. B. Meester)

Sophiaplein

(Coll. B. Meester)

Sophiaplein

Een voor mij onbekende werkneemster van de V.A.D. met personeelsnummer 305. (Coll. B. Meester)

Sophiaplein

Reisbureau VAD. (Foto: Martin Huisman)

Sophiaplein

Bij de wachtkamer van de VAD.

Sophiaplein

Bij de wachtkamer van de VAD.

Sophiaplein

Bij de wachtkamer van de VAD.

Sophiaplein

Sophiaplein

Sophiaplein

Sophiaplein

Sophiaplein

Sophiaplein

1969-1970. (Foto: Luud Riphagen)

Sophiaplein

1982. (Foto: Ate Schurer)

Sophiaplein

(Coll. Bavinck/Schuur)

Sophiaplein

Op de achtergrond de LTS begin jaren '80. (Foto: Chris van der Ark)

VAD autobus, waarschijnlijk niet in Apeldoorn

Gerard van de Braak: Een oude VAD bus, ik denk uit eind jaren '50, begin jaren '60. Mijn vader, Gijs van de Braak staat voor deze bus. Ik kan mij nog herinneren dat mijn vader het altijd had over een Crosley bus, dat zou het merk zijn en een favoriete bus destijds onder de VAD chauffeurs.