Startpagina | LINKS | CONTACT

Sperwerlaan

Sperwerlaan

Sperwerlaanschool, 3e klas 1961. 2e Rij van onderen 4e van links is Marjan Lamers. Archief: Rob Rijke.

Sperwerlaan

Sperwerlaanschool 5e klas. 2e rij van onderen 2e van links Marjan Lamers. Archief: Rob Rijke.

Sperwerlaan

1957. Sperwerlaanschool. Ter gelegenheid van de opening van de school was er een boom- en struikplantdag. De man die de boom plant is Hoofdmeester Jansen.

Sperwerlaan

1957. Sperwerlaanschool.

Sperwerlaan

1957. Sperwerlaanschool.

Sperwerlaan

1957. Sperwerlaanschool.

Sperwerlaan

1957. Sperwerlaanschool.

Sperwerlaan

1992. Sperwerlaanschool ten tijde van deze foto had het gebouw niet meer de functie van een lagere school (de opheffing van de school was 1-8-1978). Op de foto is te zien dat het schoolplein dienst doet als parkeerplaats voor auto's. Het gebouw heeft tot de afbraak dienst gedaan als tijdelijke huisvestiging voor verschillende doeleinden. (Streekschool voor beroepsbegeleidend personeel, Molukse kerk, Verhoog orgelles).

Sperwerlaan

1992. Sperwerlaanschool

Sperwerlaan

1998. 2e Wormenseweg/hoek Sperwerlaan. Op deze foto is te zien dat gebouw in dezelfde hoek gebouwd is als de Sperwerlaanschool was. De éérste steen voor de nieuwbouw van Perspectief werd gelegd op 14 mei 1998.

Sperwerlaan

2005. Entree Perspectief, 2e Wormenseweg/hoek Sperwerlaan. Gebouwd op de plaats van de Sperwerlaanschool. Deze foto is ongeveer vanaf dezelfde plaats genomen als de foto hieronder. Foto: Bert van Essen.

Sperwerlaan

Entree van de Sperwerlaanschool. Foto uit de krant van 26 augustus 1957. Archief: Bert van Essen

Sperwerlaan

Stichting Perspectief is een Dienstverleningscentrum voor onderwijs.

Sperwerlaan

2005. Sperwerlaanschool, schoolpleinzijde. Nu Pespectief. Deze foto is ongeveer vanaf dezelfde plaats genomen als de foto hieronder. Foto: Bert van Essen.

Sperwerlaan

Schoolpleinzijde Sperwerlaanschool. Foto uit de krant van 26 augustus 1957. Archief: Bert van Essen

Sperwerlaanzijde

2005. Foto: Bert van Essen.

Sperwerlaan

2005. 2e Wormensewegzijde. Foto: Bert van Essen.

Sperwerlaan

Ingang van de openbare lagere school aan de Sperwerlaan (Sperwerlaanschool). Genomen tijdens een optocht in 1968. Foto: Hanneke van der Meulen-Schut.

Sperwerlaan

Sloop van de Sperwerlaanschool midden jaren '80. Foto: Hanneke van der Meulen-Schut.

Sperwerlaan

Sloop van de Sperwerlaanschool midden jaren '80. Foto: Hanneke van der Meulen-Schut.

Sperwerlaan

Sperwerlaanschool 1957.

Sperwerlaan