Startpagina | LINKS | CONTACT

Sprengenpark


- Raad van B&W van 30 oktober 1952: zoals U bekend is heeft het in de volksmond genaamde 'Zandgat' aan de Asselsestraat een gehele gedaantewisseling ondergaan. Het is gewenst dat aan dit nieuw aangelegde park een passende benaming wordt gegeven en genoemd het Sprengenpark.

Sprengenpark

(Foto: Hetty Keizer)

Sprengenpark

Ongeveer 1967. (Foto: Bob Oldenhof)

Sprengenpark

Jaren '60. Hier sta ik met rug naar de camera. In de verte ziet u de kweekschool aan de Henri Dunantlaan. (Foto: Evert Pol)

Sprengenpark

Jaren '60. (Foto: Evert Pol)

Sprengenpark

Jaren '60. (Foto: Evert Pol)

Sprengenpark

Ongeveer 1960. (Foto: R.A. Boom)

1965. (Foto: Nic. van Naarden)

Aanleg Sprengenpark 1951

Deze naam geldt tegenwoordig voor het geheel tussen de Kennedylaan en de Asselsestraat.
Het zuidelijke gedeelte (voor de oorlog een zandafgraving en tot de aanleg een buurt-vuilstort) was destijds bekend als “het Zandgat” (grote rode cirkel)
Het werk waarbij vele tienduizenden kubieke meters grond werd verplaatst en/of afgevoerd werd geheel met handkracht (kruiwagens, kipkarren) als werkverruimingsobject uitgevoerd o.l.v. de Nederlandse Heidemij.

Overzichtfoto Sprengenpark

Sprengenpark

Sprengenpark

1951. Het nooit voltooide kleutervijvertje in de noordoost hoek van het Sprengenpark. Op de achtergrond het Walterbos (nu belastingkantoren). (Foto: R.A. Boom)

Aanleg Sprengenpark

Sprengenpark

Gezien van noord naar zuid, kipkarren, op de achtergrond huizen langs de Asselsestraat. (Foto: R.A. Boom)

Sprengenpark

Afgravingen van het Noordelijke deel, op de achtergrond van links naar rechts de latere Sprengenparklaan. Het huisje rechts stond langs de toen zeer diep gelegen spreng +/- ter plaatse van de huidige parkeerplaats tegenover het belastingkantoor. (kleine rode cirkel) (Foto: R.A. Boom)

Sprengenpark

Gezien van noord naar zuid. Het schiften van het smalspoor. Op de achtergrond huizen aan de Asselsestraat. Rechts de hoge terraszijde van de vijver. Het boerderijtje bij de hoge eiken stond op het terrein van de tegenwoordige (1981) K.O.S. (=parkeerplaats zie tekst huisje foto 2 - r.a.boom) (Foto: R.A. Boom)

Aanleg Sprengenpark

Noord naar zuid, het inslaan van de oever perkoenen. (Foto: R.A. Boom)

Sprengenpark

Van west naar oost, oever perkoeneren met op achtergrond huizen aan de Kooiweg. (Foto: R.A. Boom)

Sprengenpark

In deze sleuf tussen de spreng en vijver (op de achtergrond) moet nog een rechte toevoer gelegd worden. Op de achtergrond huizen aan de Asselsestraat. (Foto: R.A. Boom)

Sprengenpark

De hoge sprengwal had aan elke kant een zandspoor. Fietser rijdt langs de zuidzijde richting oost. Op de achtergrond het vroegere Walterbos, wat nu het rijksgebouwencomplex is aan de Kennedylaan (Belastingdienst). (Foto: R.A. Boom)

Sprengenpark

Afgravingen gezien van oost naar west recht voor de Kooiweg. (Foto: R.A. Boom)

Sprengenpark

1951. Egalisering dicht bij de spreng van west naar oost, op de achtergrond het Walterbos. (nu belastingkantoren). (Foto: R.A. Boom)

Sprengenpark

1951. Het zuideinde van de vijver, de nog niet gemetselde keermuur. Op de achtergrond woningen aan de Scheperweg (oost naar west). (Foto: R.A. Boom)

Sprengenpark

1951. Plaats van het nog te maken waterterras (oost naar west), links de Asselsestraat, rechts de Scheperweg. (Foto: R.A. Boom)

Sprengenpark

1951. Als vorige foto, gezien richting de Asselsestraat. (Foto: R.A. Boom)

Sprengenpark

1951. Noordelijke deel van de vijver. Opzetten van de oever langs de perkoenen. Bij het keetje (op achtergrond) de pomp om de perkoenen na regen boven water te houden. (Foto: R.A. Boom)

Sprengenpark

1951. Overzicht van de vijver gezien van zuid naar noord. (Foto: R.A. Boom)

Sprengenpark

1951. Pompkabel, op achtergrond woningen Scheperweg. (Foto: R.A. Boom)

Sprengenpark

1951. Composteren tussen de Asselsestraat en de vijver van zuid naar noord. (Foto: R.A. Boom)

Sprengenpark

Oost naar west. De vijver heeft z'n vorm evenals de voorlopige balkentrap naar het waterterras, op de achtergrond woningen aan de Scheperweg. (Foto: R.A. Boom)

Sprengenpark

De voorlopige houten treden naar het waterterras gezien van zuid naar noord. (Foto: R.A. Boom)

Sprengenpark

Als hier boven, gezien van noord naar zuid. (Foto: R.A. Boom)

Sprengenpark

IJs op de vijver, van noord naar zuid. (Foto: R.A. Boom)

Sprengenpark

Egalisering van de vijvertaluds richting Kooiweg. (Foto: R.A. Boom)

Sprengenpark

Overzicht noord naar zuid, De vijver heeft geen afvoer in zuidelijker richting. De waterstand wordt gekoppeld aan die van de spreng. De te rioleren verbindingssleuf wordt hier droog gevijzeld in noordelijke richting. (Foto: R.A. Boom)

Sprengenpark

Als foto hierboven, echter dichter bij de vijzel, de buizen liggen gereed. (Foto: R.A. Boom)

Sprengenpark

Vijzel detail. (Foto: R.A. Boom)

Sprengenpark

Handbediening. (Foto: R.A. Boom)

Sprengenpark

Handbediening. (Foto: R.A. Boom)

Sprengenpark

Het leggen van de verbindingskoker van zuid naar noord. Op de achtergrond het Walterbos. (Foto: R.A. Boom)

Sprengenpark

Detail opname. (Foto: R.A. Boom)

Aanleg Sprengenpark 1951 (4)

Tussen deze twee buizen komt nog een aftakput voor een leiding oostwaarts, waarin de hoek van de Sprengenparklaan een rond kleuter plasvijvertje zou komen. Wel in grondwerk gereed doch nooit gemaakt. De plaats is nog wel herkenbaar. (Foto: R.A. Boom) Kipkar bij de afgraving wallen, op de achtergrond het Walterbos.
(Foto: R.A. Boom)
Controleputje metselen in de vijverleiding.
(Foto: R.A. Boom)
Controleputje metselen in de vijverleiding.
(Foto: R.A. Boom)
Controleputje metselen in de vijverleiding.
(Foto: R.A. Boom)
Sprengenpark: sprengoevers afgraving, hier aan de zuidzijde (zuid naar noord).
(Foto: R.A. Boom)
Als rechtsboven.
(Foto: R.A. Boom)
Sprengenpark: Afsluiting van het. fietspad langs de zuidzijde van de spreng (onzichtbaar in de diepte), op de achtergrond is men bezig met de afgraving. Links de achterzijde van de woningen aan de Kooiweg. De gleuf naar links gaat naar de vijver.
(Foto: R.A. Boom)
Brug over de spreng (west naar oost) naar beide zandpaden.
(Foto: R.A. Boom)
Spreng in winterbeeld stroom afwaarts (west naar oost), met fietspad zuidzijde.
(Foto: R.A. Boom)
Als rechtsboven met beide zandpaden(oost naar west), links woningen aan de Kooiweg.
(Foto: R.A. Boom)
Overzicht vanaf noord oeverspreng.
(Foto: R.A. Boom)

Aanleg Sprengenpark 1951 (5)

Sprengenweg gezien in westelijke richting, ongeveer t.p.v. de bocht Staringlaan. Links de beekbegroeiing, rechts het eerder benoemde huisje wat later gesloopt is (parkeerterrein t.o. belastingdienst, foto 3 deel 1)
----zie ook overzicht foto, rode cirkel gesloopt huisje---
(Foto: R.A. Boom)
Overzichtfoto.
(Foto: R.A. Boom)
Afgraving vorderend ter hoogte van het zandgat, rechts de spreng, daar achter het nog hoog gelegen zandpad naar de Jachtlaan. Op de voorgrond nog een stuk van het zandpad.
(Foto: R.A. Boom)
Het zandgat (gebied rond de vijver), afgraving NW zijde, rechts woningen Kooiweg, op de achtergrond de Asselsestraat.
(Foto: R.A. Boom)
Sprengenpark, Afgraving in oostelijke richting, links eiken-berkensingel langs de beek.
(Foto: R.A. Boom)
Pad langs spreng (rechts in diepte)ter hoogte v.d. Wolweg (Oost naar West) Archief: R.A. Boom.
Opname dwars over het werk v.a. noordelijke deel zandpad richting Wolweg.
-- zie ook overzicht foto --
(Foto: R.A. Boom)
Overzichtfoto.
(Foto: R.A. Boom)
Bruggetje over de diep gelegen spreng (zonder leuning…)
(Foto: R.A. Boom)
Overzicht in N-O richting vanaf westelijke achtertuinen Kooiweg,
Men had mooi de ruimte voor lange waslijnen buiten de eigen tuin.
(Foto: R.A. Boom)
Zuidelijk zandpad dicht bij de Jachtlaan ter hoogte v.d. sprengkoppen.
(Foto: R.A. Boom)
Het westelijke gedeelte voor de sprengkoppen is nog niet bewerkt.
Hier het zuidelijke zandpad (O naar W) rechts daarvan ligt de spreng.
(Foto: R.A. Boom)
De noordoostelijke sprengkop. De oevers hiervan zijn voornamelijk aan de noordzijde niet afgegraven, waardoor het specifieke milieu met de oude opstand bewaard bleef.
(Foto: R.A. Boom)
De noordwestelijke sprengkop (van de vijf in totaal) gezien vanaf de zuidoever.
(Foto: R.A. Boom)

Aanleg Sprengenpark 1951 (6)

Westzijde zuid naar oost, kruiwerk, geheel links de nog diep liggende spreng.
(Foto: R.A. Boom)
Tegenover het zandgat, de afgraving van de noordoever, zuidwest richting noordoost.
(Foto: R.A. Boom)
Doorgraving van het hoge terrein ten noorden van de spreng, rechts het noordelijke zandpad met plank over de beek.
(Foto: R.A. Boom)
Gezien van oost naar west, rechtsonder nog de oude spreng, rechts daarvan is de flauwe boog gegraven om de rechtstand er uit te halen. Aan de oude beek nog oude stobben. Op de achtergrond het afgraven voor de sprengkoppen.
(Foto: R.A. Boom)
Afgraving en ophogen. Zuid naar noord, op de achtergrond komt later de Kennedylaan.
(Foto: R.A. Boom)
Aanvoer van zwarte grond op de noordelijke taluds (west naar oost).
(Foto: R.A. Boom)
Afgraving t.p.v. foto 10, ongeveer bij het huidige betonbruggetje bij de sprengkoppen (oost naar west).
(Foto: R.A. Boom)
Oost naar west, de sprengloop wordt iets gewijzigd, gevlochten beschoeiing.
(Foto: R.A. Boom)
Oost naar west, het inslaan van de perkoenen.
(Foto: R.A. Boom)
Als hierboven, echter gezien van west naar oost, het overzetten van de oevergrond volgens het nieuwe tracé.
(Foto: R.A. Boom)
 
Oost naar west, duidelijke verlegging in een flauwe boog.
(Foto: R.A. Boom)
 

Aanleg Sprengenpark

De mannen die het maakten, met opzichter Essenstam. Misschien staat er nog familie van u op de foto. (Foto: R.A. Boom)

Aanleg Sprengenpark 1951 (7)

De diep gelegen sprengkop a.d. Jachtlaan (gezien van West naar Oost). Hier komt ook het water v.d. vijver Berg en Bos via de vallei een duiker onder de Jachtlaan binnen (zie foto hiernaast).
Archief: R.A. Boom.
Als hiernaast gezien van Oost naar West, een eigen en zorgvuldig gespaard oud “waterschap”.
Archief: R.A. Boom.
Zuidzijde en dan het westelijke deel ter hoogte v.d. sprengkoppen werd het terrein wat overzichtelijker gemaakt met behoud v.h. reliëf.
Archief: R.A. Boom.
Noordzijde, westelijke deel (W naar O), Spreng rechts boven, op de achtergrond langs het Walterbos de toen aangelegde zandbaan voor de latere Kennedylaan.
Archief: R.A. Boom.
Afgraving ongeveer ter plaatse v.d. huidige “verzekeringskamer”, gezien van W naar O.
Archief: R.A. Boom.
De sprengkoppen links, aanleg (cunet) fietspad Kennedylaan (O naar W) op de achtergrond de Jachtlaan.
Archief: R.A. Boom.
Overzicht van west naar oost, vanaf de bult boven de noordoostelijke sprengkop.
(Foto: R.A. Boom)
Het laden van de kipkarren op achtergrond gezien door de kruiwagens in ruste.
(Foto: R.A. Boom)
Afgraven van het oude profiel geeft indruk van het grondverzet. De opname, oost naar west met links cunet Kennedylaan, op de achtergrond Berg en Bos achter de Jachtlaan (Jeep linksachter). De sprengkoppen links buitenbeeld.
(Foto: R.A. Boom)
Als foto hiernaast, nu van west naar oost, op de achterzijde woningen Kooiweg, rechts de oude beplanting langs de oosterlijke sprengkop.
(Foto: R.A. Boom)


Klik op een foto om hem groter te zien.
Westelijke eind van de spreng. De oude woning stond op het terrein van de Sprengenborgschool.
(Foto: R.A. Boom)
 

Sprengenpark

1952. Composteren van het gebied tussen Asselsestraat en de vijver. (Sprengenpark)
(Foto: R.A. Boom)
Klik op een foto om hem groter te zien.