Startpagina | LINKS | CONTACT

Staringlaan

Staringlaan

Klas 8 van de Openbare Lagere school aan de Staringlaan. Ik zit links in het midden met de witte trui en witte hoofdband. De hoofdmeester op de foto is Dhr. Nuiten of Nuijten. Ik kan me niet zoveel namen herinneren van mín klasgenoten uit die tijd. Er was ook een huishoudschool met de naam Staringlaanschool, maar dat was ook de naam van de basisschool. Ernaast zat een Katholieke (of Hervormde??) basisschool, ik denk aan de Huygenslaan. Er was ook een Katholieke kleuterschool in die tijd. (Mieke Diekmann)


Ronald Boerkool: Ik ben Ronald Boerkoel, oud-Apeldoorner, die regelmatig met oud-leerlingen-vrienden verspreid over Nederland af en toe terug in Apeldoorn nog wandelingen maakt. We hebben zowel op de Staringlaanschool gezeten als op de van Kinsbergen ULO aan de Sterrenlaan. Daarom zag ik dat bepaalde info niet klopt. Op de website kun je via Scholen en Staringlaan naar de webpagina gaan waar bovenaan een foto staat (van Mieke Diekman, die ik me ook herinner, ze speelde accordeon). Deze foto wordt toegeschreven aan klas 8 van de basisschool aan de Staringlaan met schoolhoofd Nuyten, maar is in feite een schoolfoto van de van Kinsbergen ULO met schoolhoofd Hommes, die ook klassementor was. Ik herken dhr. Hommes, en weet dat dhr Nuyten er anders uit zag. Ik weet ook dat de klassen op de Staringlaanschool veel kleiner waren. Ik herken wel diverse leerlingen als Rudy Brouwer en Geuke Wacht die ook op de Staringlaanschool gezeten hebben, maar die andere leerlingen hebben daar niet op gezeten, en er ontbreken leerlingen die daar wel gezeten hebben, en als er zo’n foto gemaakt zou zijn van de Staringlaanschool, dan had ik daar ook op moeten staan. Op de Staringlaanschool werden er destijds echter niet zulke klassefoto’s gemaakt, alleen individuele foto’s.

Staringlaan

1964. Huishoudschool. Archief: C. Duitscher.

Staringlaan

Christelijke huishoudschool.

Christelijke huishoudschool.

Staringlaan Christelijke huishoudschool

Staringlaan

Klas 1C. Archief: Anneke Zandvliet.

Staringlaan

Klas 1C. Archief: Anneke Zandvliet.

Staringlaan

Dit is de Inasklas (inrichtingsassistent) uit 1964 van de Christelijke huishoudschool aan de Staringlaan. Helemaal links sta ik naast de kooklerares Juffrouw Stroes. Foto: Diny Vletter.

Staringlaan

Drie leraressen van de huishoudschool, tijdens het diner voordat de Inasklas aan hun stagejaar begon. Van links naar rechts juffrouw Stroes, Juffrouw Vermet (adjunct directrice) en Juffrouw Scheffelaar. Foto: Diny Vletter.

Staringlaan

Afscheid van Mejuffrouw Tiemens, in november 1964. Tot die tijd was zij directrice van de Christelijke huishoudschool aan de Staringlaan. Voor haar afscheid kreeg zij een fiets van de leerlingen. Foto: Diny Vletter.