Startpagina | LINKS | CONTACT

Sumatralaan 1 tm. 70


Raadsbesluit B&W van 15-10-1912: weg van de Soerenscheweg naar locaalspoor genoemd Sumatralaan.
Raadsbesluit B&W van 22-08-1913: weg van Locaalspoor tot Jachtlaan genoemd Sumatralaan.
B&W-brief 23 augustus 1968: de loop van de Sumatralaan gewijzigd in van de Soerenseweg tot De Hegge.

- Straatnaam vernoemd naar een eiland in het voormalige Nederlands-Indië.

 

Sumatralaan 1 - 1


Bouwjaar: 1930
Architect: H.J. Kuijt
Status: Beeldbepalend pand
Oude foto: Tom Schilder

Dit huis op de hoek met de Maduralaan is gebouwd door en voor Hendrik Jan Kuijt zelf en was waarschijnlijk bestemd voor verhuur.

Tom Schilder:
Na het lezen van het artikel in de Stentor heb ik onmiddellijk de site opgezocht. De reden hiertoe was dat mijn grootvader, K.J. Schilder, van 1934 tot 1954 in het pand Sumatralaan 1 heeft gewoond. Destijds zou hij een muziekhandel hebben gehad aan de Kerklaan. U zult begrijpen dat ik aan de Sumatralaan vanuit mijn jeugd nog diverse herinneringen heb overgehouden. Mijn grootvader overleed in 1954, waarna zijn vrouw is verhuisd naar Velp. Mijn vader is geboren in Apeldoorn, Marialaan 10, wat nu Canadalaan heet. Daarentegen is mijn grootvader zelf geboren in Purmerend. Zelf ben ik in 1946 geboren in Deventer en heb tot mijn 7e jaar in Twello gewoond. Uiteindelijk is ons gezin in 1984 weer in Apeldoorn terecht gekomen.
Helaas is het aan mijn aandacht ontsnapt dat het pand (alweer geruime tijd geleden) te koop heeft gestaan.
In de "oude doos" vond ik deze foto, welke zeker voor 1954 moet zijn gemaakt. Een exacte datum is niet vermeld. Op de achterzijde staat een stempel van FOTO PERS BUREAU H. de Vries, Gunninglaan 49, Apeldoorn en, zoals eerder vermeld, de aantekening dat mijn grootvader daar van 1934 tot 1954 heeft gewoond.

 

Sumatralaan 3


Bouwjaar: 1920
Architect: A. Glastra van Loon
Status: Gemeentelijk Monument
Oude foto: Coll. B. Meester

Dit huis op de hoek met de Billitonlaan is gebouwd door en voor, de in Leeuwarderadeel geboren architect Albertus Glastra van Loon (1868-1964), destijds woonachtig aan de Burglaan 27. Vanaf 23 maart 1921 woonde hij en zijn gezin hier. Albertus was gehuwd met de in Het Bildt geboren Tjipkje Johanna Vlaskamp (1866-19?) en ze hadden één inwonende zoon; de in Soerabaja geboren Otto Jan (1906). Otto heeft ook de 'eerste steen' gelegd. Op 23 november 1926 verhuisden ze naar Deventer.

 

Sumatralaan 5


d' Eglantier
Bouwjaar: 1917
Architect: A.H. Wegerif
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Gebouwd in opdracht van de aannemer Gerrit Wegerif, hij was de vader van de architect Henk Wegerif en bouwde dit huis voor verhuur. De eerste bewoner was de in Appelscha geboren Wietske Bruinsma (1879-19?). Wietske was onderwijzeres aan de Leerschool. Op 21 mei 1924 verhuisde ze naar de Billitonlaan 16.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Sumatralaan 7-9


Bouwjaar: 1913
Architect/aannemer: Joh. Wegerif

Gebouwd in 1913 in opdracht van de schilder-behanger, Jan van Asselt die zelf in nr. 9 ging wonen. De bouwtekening laat een heel ander huis zien dan dat het nu is. In 1927 is achter dit woonhuis van Martinus Wijngaards een steenhouwers werkplaats gebouwd naar ontwerp van de architect H. Verkerk.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Sumatralaan 11


Van dit huis is geen bouwtekening gevonden.

   
Van dit dubbele woonhuis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Sumatralaan 13-15


Sumatralaan 13-15 is een dubbel woonhuis geweest en in 1917 afgebroken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumatralaan 17


Dit huisnummer is nooit in gebruik geweest.

 

Sumatralaan 19


"Het Hoekhuis"
Bouwjaar: 1914
Architect: A.H. Wegerif
Status: Gemeentelijk Monument
Oude foto: Coll. B. Meester

Gebouwd in opdracht van de aannemer Gerrit Wegerif, hij was de vader van de architect Henk Wegerif en bouwde dit huis voor verhuur. Wie de eerste bewoners waren heb ik niet kunnen vinden. Vanaf 2 mei 1916 woonde hier het gezin van de in Utrecht geboren ingenieur, Cornelis Adriaan Simon Harmelink (1875-1945). Op 3 januari 1920 verhuisden ze naar Leeuwarden.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Sumatralaan 25


Gebouwd in 1988 samen met Badhuisweg 93.

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Sumatralaan 29


Dit huis zal ergens rond 1900 gebouwd zijn. Bewoner rond 1913 was de timmerman H. Berkhoff. Later was hier de rijwielhandel van Masselink gevestigd.

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Sumatralaan 31


Bouwjaar: 1931
Architect: H. Verkerk

Gebouwd in opdracht van Johannes de Graaf. Hij was opzichter bij de gemeente-reiniging.

 

Sumatralaan 33


Oude foto: J.E. van Essen

Sigarenmagazijn "Sumatra" van A.J. Methorst en ten tijde van de foto, (ca. 1940) gedreven door het echtpaar H.M. van Essen.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Sumatralaan 35a - 35b


Deze dubbel is samen met de nieuwbouwpanden aan de Hoogakkerlaan gebouwd in 1986.

   

Sumatralaan 37


Bouwjaar: 1933
Architect: J. H. Klosters

Dit winkel/woonhuis op de hoek met de Sterrenlaan is gebouwd in opdracht van de aannemer Bram de Graaf. Hier was de melkhandel van A. Musch gevestigd.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Sumatralaan 39-41


Bouwjaar: 1932
Architect: J. H. Klosters

Gebouwd in opdracht van B. de Graaf.

De eerste bewoners van nr. 39 waren de in Arnhem geboren koopman Jacobus Maria Franciscus Antonius Kusters (1894-1952) en zijn in Barmen (Dld) geboren vrouw, Walpurga Elisabeth Röchling (1896-1939).
De eerste bewoners van nr. 41 waren het gezin van de in Arnhem geboren gepensioneerde agent van politie, Franciscus Fredericus Gerritsen (1875-1948) en zijn in Rheden geboren vrouw Johanna Berendina Henny (1883-1959). Ze hadden één inwonende zoon; de in Den Haag geboren timmerman Franciscus Fredericus (1909).

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Sumatralaan 43-45


Bouwjaar: 1932
Architect: J. H. Klosters

Gebouwd in opdracht van B. de Graaf.

De eerste bewoners van nr. 43 waren de in Amsterdam geboren Anton Ouwehand (1871-1948) en zijn in Haarlemmerliede geboren vrouw Niesje van Cornewal (1865-1940). Anton was gepensioneerd Assistent der Posterijen. Ze hebben hier maar kort gewoond en verhuisden op 20 november 1933 naar de Schuttersweg 109.
De eerste bewoners van nr. 45 waren de in Zwolle geboren sigarenfabrikant Sipke Sjollema (1906-1981) en zijn in Avereest geboren vrouw Jantiena Boerman (1909-19?). Ook dit echtpaar woonde hier maar kort, op 1 mei 1934 verhuisden ze naar de Koninginnelaan 148.

 

Sumatralaan 47


Bouwjaar: 1920
Architect/aannemer: H.W. Rijks
Oude foto: Erna Wolffers

Gebouwd door de timmerman Hendrik Willem Rijks uit de Auroralaan 80, in opdracht van de stucadoor W. Verschuur.

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Sumatralaan 49


Bouwjaar: 1924
Architect: G. Lankwarden

In 1924 liet de metselaar Willem Tamboer nr. 49, 51 en 53 bouwen. De nrs. 49 en 53 zijn hetzelfde, nr. 51 heeft een afschuinde nok.

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Sumatralaan 51


Bouwjaar: 1924
Architect: G. Lankwarden

In 1924 liet de metselaar Willem Tamboer nr. 49, 51 en 53 bouwen. De nrs. 49 en 53 zijn hetzelfde, nr. 51 heeft een afschuinde nok.

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Sumatralaan 53


Bouwjaar: 1924
Architect: G. Lankwarden

In 1924 liet de metselaar Willem Tamboer nr. 49, 51 en 53 bouwen. De nrs. 49 en 53 zijn hetzelfde, nr. 51 heeft een afschuinde nok.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Sumatralaan 53b - 53c


Deze dubbel is gebouwd in 2002.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Sumatralaan 55

Oud huisnummer: A 734

Op deze plek stond al eerder een oud huis welke is vervangen in 1954 in opdracht van G.R. van Gortel.

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Sumatralaan 6


Bouwjaar: 1913
Architect/aannemer: H.J. Wegerif

Dit huis is gebouwd in opdracht van de metselaar-steenhouwer-schoorsteenveger, Herman Jan Wegerif. Hij heeft het huis zelf gebouwd en ging hier zelf ook wonen.

 

Sumatralaan 8-10


In 1913 werd een bakkerij aangebouwd aan het bestaande dubbele woonhuis voor bakker Jan de Jong. Later waren hier ook de bakkerijen van H.J. Diekema en W. Hansma gevestigd.

Willem Hansma: Mijn grootouders Willem Hansma en Jantje Pen trouwden op 8 september 1926. Op 10 september, twee dagen later dus, kochten ze de bakkerij Sumatralaan 10. In 1962 werd de zaak verkocht aan J. Pestoor (overleden in 2022 te Apeldoorn). Hij moest vanwege sanering uit de binnenstad van Apeldoorn vertrekken en ging dus aan de Sumatralaan verder.
Links staat mijn grootvader, bakker Willem Hansma. Naast hem staan twee knechts. Dan volgen mijn overgrootouders, de ouders van mijn grootmoeder Jantje Pen. Zij staat helemaal rechts. Naast haar staat nog een tante van haar.
Mijn ouders, Herman Hansma (overleden 2021) en Geertje Doornhof (overleden 2015) zijn in 1956 in de bakkerij komen wonen en mijn grootouders verhuisden toen naar de overkant. Vanaf het midden van de jaren zestig tot 1985 hebben ze op Sumatralaan 8 gewoond. Hun dochter woonde bij hen in. Zij nam het huis over in 1985.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Sumatralaan 12


Bouwjaar: 1981
Architect: W. Heijenberg (Beekbergen)

Gebouwd in opdracht van J.A. Houtop uit de Rustenburgstraat 15.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Sumatralaan 14-14a-16-16a-18-18a


Bouwjaar 1982
Architect: Methorst - Van Terwisga - Braunstahl

Gebouwd in opdracht van de woningbouwvereniging "Ons Huis".

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Sumatralaan 20-20a-22-22a


Bouwjaar 1982
Architect: Methorst - Van Terwisga - Braunstahl

Gebouwd in opdracht van de woningbouwvereniging "Ons Huis".

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Sumatralaan 24


Bouwjaar: 1959
Architect: F. Best

Gebouwd in opdracht van G.D. van Arkel uit Deil die hier ook ging wonen.

 

Sumatralaan 26

Oud huisnummer: A 671

"Huis met de Klimop"
Bouwjaar: 1911
Architect: A.H. Wegerif
Status: Gemeentelijk Monument

Dit huis op de rechterhoek met de Gardenierslaan is gebouwd in opdracht van de in Werkendam geboren Hortense Josephine Marie van Dusseldorp (1870-1930). Het huis is tot 1913 genummerd geweest als A 671 aan de Gardenierslaan. Hortense was weduwe van de in Amsterdam geboren ambtenaar, Johan Carel Zimmerman (1864-1906) en woonde hier met twee kinderen; de in Bussum geboren Emile Constant (1893) en de in Amsterdam geboren Johanna (1900). Op 9 september 1919 verhuisden ze naar Leiden.

 

Sumatralaan 28


Bouwjaar: Niet bekend
Architect/aannemer: (mogelijk) Joh. Jeths
Oude foto: Coll. B. Meester

Van dit huis is de bouwtekening (nog) niet gevonden. Dat het een ontwerp zou kunnen zijn van de timmerman Johannes Jeths baseer ik op details van de voordeur die overeen komen met die van Badhuisweg 70-70².

 

Sumatralaan 30


Bouwjaar: Niet bekend
Architect/aannemer: Niet bekend
Oude foto: Coll. B. Meester

 

Sumatralaan 32 - Badhuisweg 95


Bouwjaar: Niet bekend
Architect: Niet bekend

Dit huis op de hoek met de Badhuisweg is in 1922 verbouwd en was dus al een ouder pand. Op 10 augustus 1921 werd de in Amsterdam geboren Catharina Margaretha Hendrika Würdemann (1880-19?) de bewoonster van dit huis. Catharina was gescheiden van W.J. Kleinsma. Zij liet dit huis in 1922 verbouwen naar een ontwerp van de architect D. Prins uit de Trompstraat. De voorgevel stond aan de Badhuisweg.

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Sumatralaan 40


Bouwjaar: Ca. 1910
Architect/aannemer: Niet bekend

 

Sumatralaan 42


Bouwjaar: Niet bekend
Architect/aannemer: Niet bekend

Sumatralaan 42 was een al ouder huis, mogelijk gebouwd rond 1900. In 1921 is het huis vernieuwd in opdracht van de bewoner, de luitenant B.J. van der Meer. De bouwaanvraag is er nog wel maar de tekening niet. Van der Meer hield hier een pension genaamd "Josephina". Van der Meer verhuisd naar nr. 44 en zet daar het pension voort. Een afbeelding van het huis op nr. 42 staat op de foto hierboven, bij het kruisje. Dit pand is gesloopt (samen met nr. 44) en hier is nu een speelterreintje.

 

Sumatralaan 44


Bouwjaar: Niet bekend
Architect/aannemer: Niet bekend
Oude foto: Coll. B. Meester

Op de hoek met de Koning Lodewijklaan stond Pension "Josephina". Dit pand is gesloopt (samen met nr. 42) en hier is nu een speelterreintje.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Sumatralaan 42-52

 

Sumatralaan 54

Oud huisnummer: A 737

Bouwjaar: Niet bekend
Architect/aannemer: Niet bekend
Oude foto: Erna Wolvers

In 1932 liet E. Bomhof zijn huis vergroten door de timmerman/aannemer W. Mesman uit de Koning Lodewijklaan 44. Het rechtergedeelte van het huis is er toen bij aangebouwd.

 

Sumatralaan 56


Nederlands Hervormde kapel "Rehoboth"
Bouwjaar: 1923
Architect/aannemer: Samuël v.d. Schagt
Oude foto: Karel Tamboer

 

Sumatralaan 58


Bouwjaar: 1919
Architect/aannemer: W. Tamboer
Oude foto: Karel Tamboer

Karel Tamboer: Ik ben in 1940 geboren op Sumatralaan 58. Het huis is gebouwd in 1920 door mijn grootvader, de metselaar Willem Tamboer. Het werd daarna achtereenvolgens verhuurd bewoond door: Fam. Veldhuis, ca. 1923. Fam. Klaassen, ca 1929 en Fam. Middelink, tot 1934. In 1931 reeds kocht mijn vader, Johan Tamboer, het huis van zijn vader en ging er na het huwelijk met mijn moeder in 1934 zelf wonen. In 1991 werd het huis verkocht. Toevallig werd het dit jaar (2023) ter verkoop aangeboden op Funda.
Er werd de laatste 30 jaar veel aan verbouwd mede omdat het rolstoelvriendelijk gemaakt moest worden voor de laatste bewoner.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Sumatralaan 60-60a

Oud huisnummer: A 738

Bouwjaar: Niet bekend
Architect/aannemer: Niet bekend

Het oude pand heeft in 2002 plaats gemaakt voor deze nieuwe dubbele woning.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Sumatralaan 62-62a


Bouwjaar: 1978

Gebouwd in opdracht van G. Koopman en M. van 't Laar. Het ontwerp kwam van M. van 't Laar.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Sumatralaan 64-66


Bouwjaar: 1947
Architect: T.G. Slijkhuis en F. Best

Deze dubbel en nog vijf andere (aan de Sumatralaan en De Hegge) zijn gebouwd in opdracht van woningbouwvereniging "De Goede Woning".

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@oud-apeldoorn.nl

Sumatralaan 68-70


Bouwjaar: 1947
Architect: T.G. Slijkhuis en F. Best

Deze dubbel en nog vijf andere (aan de Sumatralaan en De Hegge) zijn gebouwd in opdracht van woningbouwvereniging "De Goede Woning".