Startpagina | LINKS | CONTACT

Zwolseweg (1) tot Anklaarseweg


- Voor 2 april 1964 heette deze straat de Waldeck-Pyrmontlaan. Deze liep vanaf de Amersfoortseweg tot aan de Anklaarseweg.
- De Zwols(ch)eweg was er toen ook al (nu Koninginnelaan), deze weg liep vanaf de Loolaan tot aan de Waldeck-Pyrmontlaan.

Zwolseweg

Onbekend gezin poseerd voor "De Naald". Op de achterzijde: ''25 augustus 1931''. (Coll. B. Meester)

Zwolseweg

Gedenknaald. (Coll. B. Meester)

Zwolseweg 1

Villa "Het kleine Loo", de dienstwoning van de intendant van Paleis het Loo. (Coll. W. Boomgaard)

Zwolseweg 1

Villa ,,Het Kleine Loo'' gelegen op de hoek met de Amersfoortseweg. Het is gebouwd in de jaren 1829-1830 als dienstwoning voor de intendant van Paleis Het Loo. Het eerste ontwerp was van de architect Hendrik Jan Lijsen (1765-1837). In later jaren is het huis verbouwd en vergroot. (Coll. B. Meester)

Zwolseweg 2

Deze villa stond op de hoek met de Loseweg waar nu het appartementengebouw ,,De Loohorst" staat. De villa is gebouwd in 1903 in opdracht van de opperjagermeester F.W.J. Loudon (1862-1935). Architect was Hermanus Kroes (1864-1952) uit Amersfoort. In de jaren '60 werd het gesloopt en in de jaren '70 werd recidence ,,De Loohorst'' gerealiseerd, een gebouw met 128 appartementen. (Coll. B. Meester)

Zwolseweg 2

De panden links staan aan de Wendenlaan, de nrs. 22 en 20. (Coll. B. Meester)

Zwolseweg 2

Uitgave van de boekhandelaar Nicolaas Rot uit de Loseweg. (Coll. B. Meester)

Zwolseweg 2

De westgevel. (Coll. B. Meester)

Zwolseweg 3

Gebouwd in 1905 door de architect H.J. Tiemens uit Arnhem. Dit was het woonhuis van baron F.M.L. van Geen, hij was de Particulier Secretaris van H.M. de Koningin. Op deze plek stond eerder de schoenmakerij van Oxener die naar de Loseweg verhuisde. (Coll. B. Meester)

Zwolseweg 3

(Coll. B. Meester)

Zwolseweg 3

Ten tijde van deze foto was het huis de ambtswoning van burgemeester Jhr. dr. Cypriaan Gerard Carel Quarles van Ufford (1891-1985). Hij was burgemeester van Apeldoorn van 1934 tot 1945, onderbroken door langdurige gevangenschap tijdens de bezetting. Na de oorlog werd hij Commissaris van de Koningin in Gelderland. (Coll. B. Meester)

Zwolseweg

,,Station het Loo'', op de hoek met de Loseweg en aan het Julianapark waar nu de gebouwen staan van de Koninklijke Marechaussee. Het treinstation lag aan de spoorlijn Apeldoorn - Zwolle. Destijds aangelegd en geŽxploiteerd door de Koninklijke Nederlandsche Locaalspoorweg-Maatschappij. Het is gebouwd in 1887 en was een ontwerp van de uit Breda afkomstige architect A.J. Bogaerts. De spoorlijn, ook wel Baronnenlijn genoemd, was een aftakking van de in 1876 geopende en pal voor het paleis eindigende Loo-lijn, die in opdracht van koning Willem III was aangelegd. Op 8 oktober 1950 werd de lijn opgeheven en in 1964 werd het gebouw gesloopt. (Coll. B. Meester)

Zwolseweg 58

Dit woonhuisje was er één uit een groepje van drie, de nrs. 56, 58 en 60, alle gebouwd in 1911 in opdracht van de in Rotterdam geboren Wilhelm Victor Scheublein (1846-1922). Het ontwerp was niet zomaar van een timmerman maar van de architect Andries van Driesum uit de Bas Backerlaan. Twee van deze huisjes staan er nog maar zijn dusdanig verbouwd dat er van het fraaie ontwerp nog maar weinig over is. Van de derde (nr. 56) is helemaal niets meer terug te vinden, op die plek staat een ander woonhuis van de architect Heuvelink. Op de bouwtekening van dit huis is vermeldt dat het om een verbouwing gaat maar daar kan ik me weinig bij voorstellen. (Coll. B. Meester)

Zwolseweg 74

Op de hoek met de Everlaan stond de zaak van Johannes de Hen, hij handelde in brandstoffen en kruidenierswaren. Voorheen was het genummerd als Waldeck Pyrmontlaan 58. (Coll. B. Meester)

Zwolseweg 74

Garage Kleuver. Links Zwolseweg 76. (Foto: Diana Proosten)

Jan Hogendoorn: Indertijd was deze garage gevestigd aan de Waldeck Pyrmontlaan 74. De foto moet zijn gemaakt in 1953, vlak voor dat Jan Glissenaar en Peter Pennarts met ‘De Jeep Expres’ een reis maakten door Afrika en Azië. Een rit van 63.500 km onder wisselende omstandigheden waarvan een deel in zwaar terrein. Het verslag van deze reis verscheen indertijd in afleveringen in de Katholieke Illustratie. In 1950 was dit tweetal met twee andere Indië-gangers vanuit Java naar Nederland gereden, ook zo'n avonturentocht die toen veel aandacht in de pers kreeg. Bram Kleuver had deze Jeep voor hen gereviseerd.

Zwolseweg

Op de hoek met de Gazellestraat zat eerder het café van T. (Trijntje) van Neck (1906-19?). (Coll. B. Meester)

Zwolseweg 154

Boomkweekerij ,,Het Loo'' van de in Haarlem geboren Mechtelinus Johannes Koopman (1884-1951). (Coll. B. Meester)

Zwolseweg

Vanaf Naald gezien. Ongeveer 1955.

Zwolseweg

Kleine Loo. (Foto: Peter Mulder)